Životní situace

Podpora při péči o děti ve věku 2-5 let

Ve školním roce 2023/2024 přispívá statutární město Jablonec nad Nisou na školné v soukromých zařízeních poskytujících výchovně-vzdělávací služby a zaregistrovaných u města Jablonec nad Nisou částkou 1 000 Kč/měsíc pro dítě ve věku od 2 do 5 let. Podpora se týká dětí zaměstnaných rodičů s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou.

Ztráta dokladů o vzdělání v základní škole

Podmínky vydání stejnopisu vysvědčení
load