Jazyková verze: CZENDEPL

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Podpora rodin prostřednictvím soukromých subjektů poskytujících péči o děti ve věku 2-7 let

Děti ve věku od dvou do sedmi let, které nebyly přijaty do mateřské školy zřizované statutárním městem Jablonec nad Nisou, a jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnaní, mohou využít příspěvek 1.000 Kč/měsíc za výchovně-vzdělávací služby v zaregistrovaných soukromých zařízeních působících v Jablonci nad Nisou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zákonný zástupce dítěte

Podmínky a postup řešení:

Příspěvek ve výši 1.000 Kč/měsíc mohou využít zákonní zástupci dětí, které splní následující kritéria:

 • Dítě společně se zákonným zástupcem má trvalý pobyt na území města a v době přijetí do soukromého subjektu je minimálně dvouleté, 
  nebo má trvalý pobyt na území města a hlásilo se do mateřské školy zřizované městem, do které nebylo přijato ˜– v tomto případě doloží "Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ", jejímž zřizovatelem je město Jablonec nad Nisou,
  nebo má trvalý pobyt na území města a zákonní zástupci si pro své dítě cíleně vybrali zařazení do Lesní třídy v areálu MŠ Montessori.
 • Dítě navštěvuje soukromý subjekt minimálně 20 hodin týdně v jednom měsíci, tj. minimálně 80 hodin měsíčně.
 • Zákonní zástupci dítěte žijící ve společné domácnosti odevzdají společně "Žádost o snížení školného", jejíž součástí je potvrzení o zaměstnání obou rodičů. V případě osamělého zákonný zástupce, který prokáže, že mu dítě bylo svěřeno do péče, postačuje potvrzení o zaměstnání pouze tohoto zástupce.
 • V případě, že jeden ze zákonných zástupců pobírá rodičovský příspěvek a současně pracuje minimálně na poloviční úvazek, má také nárok na poskytnutí příspěvku. Tento zákonný zástupce musí doložit rovněž potvrzení o zaměstnání na příslušném formuláři.
 • V případě, že jeden ze zákonných zástupců pobírá rodičovský příspěvek a současně pracuje jako OSVČ, doloží poskytovateli služby potvrzení o zaměstnání na příslušném formuláři a kopii živnostenského oprávnění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zákonný zástupce si vybere subjekt ze seznamu zaregistrovaných soukromých subjektů, který zkontaktuje pro zjištění volné kapacity. Po domluvě na přijetí dítěte vyplní "Žádost o snížení školného", jehož součástí je potvrzení o zaměstnání zákonných zástupců. U dětí, které se neumístily v mateřské škole zřizované městem Jablonec nad Nisou, zákonní zástupci doloží také "Rozhodnutí o nepřijetí". Tyto podklady odevzdá soukromému subjektu, který v případě splnění všech kritétií poskytne slevu na své služby ve výši 1.000 Kč/měsíc.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Pro poskytnutí slevy je třeba pooskytovateli služby předložit originál "Žádosti o snížení školného".
 • V případě, že dítě nebylo přijato do mateřské školy zřizované městem Jablonec nad Nisou, doloží zároveň "Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ".
 • V případech hodných zvláštního zřetele bude rozhodováno o poskytnutí příspěvku individuálně na oddělení školství, kultury a sportu Magistrátu Jablonec nad Nisou.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Registrované soukromé subjekty oprávněné poskytovat výchovně-vzdělávací služby na zabezpečení dětí od dvou do sedmi let.

Datum poslední aktualizace: 21.9.2016

Datum konce platnosti návodu: 31.8.2017

 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load