Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Výpis z živnostenského rejstříku přes Czech POINT

O výpis z živnostenského rejstříku lze žádat buď na živnostenském úřadě nebo přes službu Czech POINT. Tento návod popisuje řešení přes službu Czech POINT.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Přes službu Czech POINT může žádat o ověřený výstup z informačního systému veřejné správy kdokoliv.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Správní a jiné poplatky:

100,- Kč za jeden výpis. Poplatek se platí v hotovosti přímo ve vnitřním informačním středisku.

Datum poslední aktualizace: 12.10.2021

load