Jazyková verze: CZENDEPL

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápůjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení

Poskytování zápůjček na opravu a rekonstrukci nemovitostí fyzickým a právnickým osobám, kteří jsou vlastníci nemovitostí v katastrálních územích připadajících pro obec Jablonec n.N.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník nemovitosti v katastrálních územích připadajících pro obec Jablonce nad Nisou, v případě právnické osoby její statutární zástupce

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Odevzdat správně vyplněnou žádost ve vyhlášených termínech.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Přijímání žádostí (pondělí a středa 8:00 - 11:30 hodin a 12:30 - 17:00 hodin, po dohodě možno i v neúřední dny)

  • Vedení agendy

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost, občanský průkaz, přílohy uvedené v žádosti - výpis z katastru nemovitostí (ne starší 6 měsíců), stavební povolení nebo ohlášení stavebních prací, smlouvu o dílo, potvrzení finančního úřadu (že právnická osoba nemá daňové nedoplatky), potvrzení od zdravotní pojišťovny (že právnická osoba nemá nedoplatky na nemocenském pojištění zaměstnanců), snímek katastrální mapy, foto předmětné nemovitosti,smlouva o pojištění nemovitosti a doklad o zaplacení posledního pojistného, potvrzení o výši pracovního příjmu žadatele i ručitele. U právnických osob ještě výpis z obchodního rejstříku, u bytových družstev a společenství stav fondu oprav. Podnikatelé doloží místo potvrzení příjmu kopii daňového přiznání.

Lhůty pro vyřízení:

O všech přijatých správně vyplněných žádostech rozhoduje 1x ročně na základě výběrového řízení provedeného Finančním výborem Zastupitelstvo Města Jablonec nad Nisou.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • V případě existence spoluvlastníků může být tento buď spolužadatelem nebo je nutný jeho souhlas s prováděnou stavební úpravou

Datum poslední aktualizace: 31.10.2016

 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load