Jazyková verze: CZENDEPL

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Výpis z katastru nemovitostí

Výpisy z katastru nemovitostí jsou veřejnými listinami prokazujícími stav evidovaný v katastru k okamžiku jejich vyhotovení. O výpis z této databáze lze žádat prostřednictvím služby Czech Point.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý, kdo o to požádá.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost je třeba podat osobně.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí, středa: 7:30 - 17:00
  Úterý, čtvrtek: 7:30 - 16:00
  Pátek: 7:30 - 15:00
  • Radka Bašusová
   Radnice -> přízemí -> Informační středisko magistrátu
  • Radka Škodová
   Radnice -> přízemí -> Informační středisko magistrátu
 • Pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin.
 • Pondělí 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin.
  Úterý 8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:00 hodin.
  Středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin.
  Čtvrtek 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00 hodin.
  Pátek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:30 hodin.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pokud chce žadatel vyhledat list vlastnictví musí znát číslo katastrálního území, číslo listu vlastnictví. Pokud chce žadatel vyhledat seznam nemovitostí musí znát číslo katastrálního území a dále dle požadovaného výpisu:
 • seznam parcel - kmenové číslo, poddělení čísla
 • seznam budov - část obce, typ budovy, číslo popisné nebo evidenční
 • seznam jednotek - část obce, typ budovy, číslo popisné nebo evidenční, číslo jednotky

Správní a jiné poplatky:

- 100,- Kč za jeden výpis - poplatek se platí v hotovosti přímo ve vnitřním informačním středisku

Lhůty pro vyřízení:

Výpis je vydán na počkání.

Datum poslední aktualizace: 20.1.2017

 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load