Program a materiály zastupitelstva

7. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou se koná ve čtvrtek 21. září 2023 od 13:00 hodin ve velké zasedací síni budovy radnice v Jablonci nad Nisou.

 1. Zahájení 
 2. Schválení programu 
 3. ikona souboruNové znění Jednacího řádu ZM 
 4. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky     
 5. ikona souboruZahájení aktivit projektu Města pro udržitelnou správu z programu URBACT 
 6. ikona souboruProgram podpory výstavby technické infrastruktury - "info V" 
 7. ikona souboruProgram obnovy MPZ Jablonec nad Nisou - "info C" 
 8. ikona souboruSpráva portfolia cenných papírů za 2. čtvrtletí 2023 
 9. ikona souboruXI. rozpočtová opatření 2023 
 10. ikona souboruHodnocení plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za I. pololetí 2023 
 11. ikona souboruStížnost na náměstka primátora 
 12. ikona souboruZměny ve složení kontrolního výboru ZM 
 13. ikona souboruZásady odměňování členů zastupitelstva města, členů rady města a členů výborů a komisí vč. pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města 
 14. ikona souboruPrimátorský svařák - charitativní sbírka 
 15. ikona souboruPeněžité dary – kancelář primátora 
 16. ikona souboruDopisy občanů 
 17. ikona souboruPřipojení města k akci Milostivé léto 2023 
 18. ikona souboruITI Liberec - Jablonec nad Nisou - žádost o dotace - "info M" 
 19. ikona souboruSchválení prodeje kanalizace a vodovodu v ulici Blanická - "info V" 
 20. ikona souboruSchválení prodeje kanalizace v ulici Měsíční - "info N" 
 21. ikona souboruSchválení uzavření plánovacích smluv v rámci stavby prodloužení splaškové kanalizace v ulici Letní - "info K" 
 22. ikona souboruPeněžitý dar - humanitní odbor 
 23. ikona souboruÚprava účelové dotace pro Městské divadlo na rok 2023 - dodatek č. 2 
 24. ikona souboruPeněžité dary na rok 2023 - energie a pronájmy 
 25. ikona souboruSpoluúčast k dotaci ze státního rozpočtu (Národní sportovní agentura) 
 26. ikona souboruZřizovací listina DDM Vikýř - rozšíření doplňkové činnosti 
 27. ikona souboruVýkupy, bezúplatné převody, přijetí daru Info „C, K, M, P, Š“ 
 28. ikona souboruPřevody pozemků  Info „C,K,M,N,P,Š,V,Ž“ 
 29. ikona souboruSchválení prodeje vodovodního řadu v ulici Na Vršku "info C" 
 30. ikona souboruPoskytnutí investiční dotace společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. na rok 2023 
 31. ikona souboruZpráva o uplatňování Územního plánu Jablonec nad Nisou v uplynulém období (05/2017 - 12/2022). Info "P,R,M,Š,C,Ž,V,N,K" 
 32. ikona souboruKontrola plnění usnesení 
 33. ikona souboruVyřízení interpelací z minulého ZM 
 34. ikona souboruZpráva o činnosti představitelů města 
 35. Nové interpelace 
 36. Rozprava – diskuze
Vytvořeno 13.9.2023 18:44:12 | přečteno 524x | Petr Vitvar
load