06.09.2023 - Protiprávní jednání řešené městskou policií

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Žádám dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o níže uvedené informace:

  • řešila hlídka MP dne 26.8.2023 cca v 9.30 hodin protiprávní jednání nebo podezření na protiprávní jednání na Horním náměstí při pořádání akce Jablonecká perle ze strany osob podílejících se na pořádání akce? O jaké protiprávní jednání se jednalo a jak bylo vyřešeno? řešila hlídka MP podezření z protiprávního jednání na základě oznámení nebo na základě vlastní činnosti (např. kamerový systém)?

  • Je jednání, které bylo řešeno hlídkou zaznamenáno pomocí kamerového systému?

  • byla zjištěna totožnost osob podezřelých z protiprávního jednání?

  • Pokud se jednalo o pořadatele nebo spolupořadatele akce, byly tyto osoby ztotožněni jako zaměstnanec městské organizace Jakub Gerš, spolupořadatel a zastupitel města Jablonec nad Nisou zvolený za Starostové pro Jablonec Martin Bauer, zaměstnanec spolupořádající firmy Sundisk s.r.o. Aleš Zemin?

  • Byly ztotožněny další osoby?

  • Byl proveden úřední záznam k této události? Pokud ano, žádám o popis události dle úředního záznamu

J. A.

Odpověď

Vážený pane,

Na základě Vaší žádosti, kterou Magistrát města Jablonec nad Nisou obdržel dne 6.9.2023, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám v příloze tohoto dopisu zasílám vyjádření Městské policie Jablonec nad Nisou k Vašim dotazům.

ikona souboruPříloha

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 15.9.2023 15:22:11 | přečteno 57x | Petr Vitvar
load