01.08.2022 - Zdroje pitné vody a způsob odkanalizování

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka 1

Žádáme o poskytnutí informací o:

 • zdrojích pitné vody příslušných objektů
 • způsobu odkanalizování objektů

Seznam vlastníků nemovitostí, u kterých žádáme o informaci dle zákona 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. o způsobu odkanalizování a zdroji pitné vody:

 • č.p.47, č.ev.1334
 • č.poz.48, č.p. 170
 • č.p.46, č.ev. 1339
 • č.p. 219, č.ev. 1359
 • č.p.327, č.ev. 1321
 • č.p.45, č.ev. 1318
 • č.p.217, č.ev. 1346
 • č.p.44, č.ev. 1355
 • č.p.43, č.ev. 1329
 • č.p.413/1, č.p. 260
 • č.p.29, č.ev. 1354
 • č.p.27, č.ev. 1304
 • č.p.25, č.p. 205
 • č.p.21, č.ev. 1323
 • č.p.426, č.ev. 2303
 • č.p.231, č.ev. 1373
 • č.p.24,č.ev. 1305
 • č.p.23/1, č.ev. 1395
 • č.p.9, č.ev. 1326
 • č.p.8, č.ev. 1335
 • č.p.7/1, č.ev. 1396
 • č.p.6, č.ev. 1312
 • č.p. 349
 • č.p.16, č.ev. 1612
 • č.p.18, č.ev. 1723
 • č.p.17, č.ev. 1611
 • č.p.20, č.ev. 1722
 • č.p.21, č.ev. 1628
 • č.p.22, č.ev. 1601
 • č.p.260, č.ev. 1563
 • č.p.506
 • č.p.23, č.ev. 1580
 • č.p.26, č.ev. 1593
 • č.p.198, č.ev. 1576

J. K.

Otázka 2

Žádáme o poskytnutí informací o:

 • rozsahu povolených staveb
 • zdroji pitné vody
 • způsobu odkanalizování objektu vč. Informace zda v rámci povolení byla odborem životního prostředí nebo Povodím Labe, s.p. stanovena podmínka, že v případě vybudování kanalizace v lokalitě, musí být objekt přepojen na kanalizační řad. Informace se týkají nemovitosti: st.p.č. 413/1, č.p. 260, st.p.č. 443, p.p.č. 82/1

J. K.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti ze dne 20. 7. 2022, kterou náš úřad obdržel 1.8.2022, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytuji následující informace:

V příloze tohoto dopisu naleznete tabulku, ve které jsou uvedeny zdroje pitné vody a způsob odkanalizování u požadovaných objektů.

ikona souboruPříloha

Ve vztahu k nemovitosti č.p. 260 (st.p.č. 413/1, st.p.č. 443 a p.p.č. 82/1) uvádíme:

 1. povolenou stavbou je domácí ČOV s následným vsakem vyčištěné vody (stavební povolení v řízení, sp. zn. 1063/2012) a vrtaná studna hl. 30 m (stavební povolení v řízení, sp. Zn. 325/2013),
 2. zdrojem pitné vody je vrtaná studna,
 3. objekt je odkanalizován pomocí domácí ČOV s následným vsakem; požadovaná podmínka připojení objektu v případě vybudování kanalizace v lokalitě není v předmětném stavebním povolení ani v podkladech pro jeho vydání (vyjádření Povodí Labe či jiných dotčených orgánů) stanovena.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 4.8.2022 14:19:25 | přečteno 69x | Petr Vitvar
load