Aktuální oznámení

Výběrové řízení na pozici pracovníka odboru kancelář primátora - redaktor/redaktorka oddělení pro komunikaci s veřejností)

Den vyvěšení:6.1.2023
Den sejmutí:3.2.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

pracovník odboru kancelář primátora Magistrátu města Jablonec nad Nisou (redaktor/redaktorka oddělení pro komunikaci s veřejností)

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Jablonec nad Nisou a území správního obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění a výjimečně zahraničí.

Požadavky stanovené pro uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání
 • výborné komunikační schopnosti (včetně písemného projevu)
 • výborná znalost českého jazyka
 • schopnost kreativní, systematické a pečlivé práce
 • výborná znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • práce s výpočetní technikou včetně znalosti sociálních sítí a moderních médií
 • pečlivost, samostatnost, spolehlivost, loajalitu, ochotu přijmout a schopnost řešit více úkolů, časová flexibilita
 • řidičský průkaz skupiny B (výhodou)

Nabízíme:

 • možnost dalšího vzdělávání;
 • tvůrčí prostředí;
 • perspektivní zaměstnání;
 • odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou (příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, pět dní sociálně zdravotního volna),
 • pružnou pracovní dobu,
 • pět týdnů dovolené;
 • možnost získání obecního bytu.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • korespondenční adresa;
 • telefonní číslo, (mail);
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii

Popis vykonávané práce:

 • prezentace činností statutárního města Jablonec nad Nisou;
 • tvorba tiskových zpráv a článků pro Jablonecký měsíčník;
 • komunikace prostřednictvím sociálních sítí;
 • zastupování tiskové mluvčí.

Platové zařazení: do platové třídy 11, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem dle vzájemné dohody

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 3. 2. 2023 do 11.00, tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou.

Způsob podání přihlášky:

 • osobně na Informačním středisku magistrátu, budova radnice, (vedle hlavního vchodu)
 • osobně na organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dveří 234 (příp. 232,235,236)
 • odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, kancelář tajemníka, organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou,
 • na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“.

Poskytování informací:

informace k pracovní náplni jsou k dispozici u Mgr. Jany Matěchové, vedoucího odboru na matechova@mestojablonec.cz; informace k výběrovému řízení poskytne JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu na rehacek@mestojablonec.cz nebo Zdeňka Krausová, organizační a personální oddělení na krausova@mestojablonec.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány.

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3842102x | Petr Vitvar
load