Aktuální oznámení

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky organizace Kultura Jablonec, p. o

Den vyvěšení:4.1.2023
Den sejmutí:8.2.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor humanitní
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Rada města Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky organizace Kultura Jablonec, p. o., se sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou

Funkce:

 • ředitel/ka příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Jablonec nad Nisou

Předpokládané datum nástupu do funkce:

 • k 1. 4. 2023 nebo dle dohody

Požadavky:

 • vzdělání odpovídající zařazení do 11. platové třídy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.;
 • praxe ve vedoucí funkci min. 5 let (kolektiv min. 5 osob);
 • znalost příslušné legislativy příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky;
 • základní znalost pracovně – právních předpisů;
 • praxe v oblasti kultury nebo cestovního ruchu;
 • zkušenosti s organizací a pořádáním kulturních a společenských akcí;
 • orientace v problematice cestovního ruchu;
 • dobrá znalost prostředí Jablonce nad Nisou výhodou;
 • komunikativní znalost min. jednoho světového jazyka (anglický nebo německý) výhodou;
 • výborné organizační, komunikační a řídící schopnosti, koncepční myšlení, aktivní a tvůrčí přístup k řešení problémů;
 • vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita;
 • uživatelská znalost práce na PC;
 • řidičský průkaz sk. B.

Nabízíme:

 • zajímavou a zodpovědnou práci;
 • dobré podmínky pro výkon funkce;
 • možnost seberealizace a osobního růstu.

Písemná přihláška uchazeče k výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • korespondenční adresa;
 • telefonní číslo, e-mail;
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);
 • souhlas s nakládáním poskytnutých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů;
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • motivační dopis (max. jedna normostrana A4);
 • strukturovaný životopis;
 • návrh koncepce směřování a rozvoje organizace (max. 2 normostrany A4);
 • výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce;
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii;
 • lustrační osvědčení podle zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění, tato povinnost se nevztahuje na uchazeče narozené po 1. 12. 1971.

Lhůta pro podání přihlášky:

Uzávěrka pro doručení přihlášek je 8. 2. 2023 do 12:00 hodin, tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou.

Způsob podání přihlášky:

 • osobně na organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dv. 234;
 • zasláním na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, kancelář tajemníka, organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou;
 • na obálku se všemi požadovanými dokumenty uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení na ředitele Kultura Jablonec, p. o.“.

Poskytování informací k výběrovému řízení:

Informace k výběrovému řízení poskytne Mgr. Miroslava Rýžaková, vedoucí humanitního odboru, e-mail: .

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení budou neúspěšným uchazečům vráceny.

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3842084x | Petr Vitvar
load