Aktuální oznámení

Výběrové řízení k obsazení pracovního místa - strážník Městské policie Jablonec nad Nisou

Den vyvěšení:5.1.2022
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Jiný subjekt
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

MĚSTSKÁ POLICIE JABLONEC NAD NISOU

Hasičská 983/3, 466 01 Jablonec nad Nisou

Ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení k obsazení pracovního místa

STRÁŽNÍK

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: sídlo Městské policie Jablonec nad Nisou a katastrální území města Jablonec nad Nisou.

Obecné předpoklady pro výkon funkce strážníka:

 • věk nad 18 let,
 • státní občanství ČR
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní způsobilost,
 • fyzické předpoklady
 • a střední vzdělání s maturitou.

Další požadavky stanovené pro uchazeče:

 • osobnostní předpoklady, slušné vystupování, velmi dobré komunikační schopnosti, pečlivost, důslednost a psychickou odolnost, perfektní ovládání jednacího jazyka,
 • základní uživatelská znalost práce s PC (MS Office, IE),
 • řidičský průkaz skupiny B.

Uvítáme:

 • orientaci v předpisech platných pro obecní policii,
 • schopnost komunikovat v anglickém nebo německém jazyce,
 • praxi při výkonu práce strážníka obecní policie.

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

a) kvalifikačním předpokladem výkonu práce strážníka je získání nebo obnovení osvědčení k výkonu povinností a oprávnění strážníka dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MV č. 418/2008 Sb.

b) kvalifikačním požadavkem výkonu práce strážníka Městské policie Jablonec nad Nisou je držení zbrojního průkazu skupiny "D" dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu:

 • jednou ze základních podmínek k získání zbrojního průkazu je podmínka bezúhonnosti podle §22 zák. č. 119/2002 Sb. a spolehlivosti podle §23 téhož zákona,
 • bezúhonnost a spolehlivost osoby posuzuje okresní ředitelství policie ČR příslušné k vydání zbrojního průkazu,
 • při posuzování bezúhonnosti osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení.

Upřednostňujeme uchazeče, který je držitelem platného osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů.

Písemná přihláška uchazeče k tomuto výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno a příjmení,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo pobytu,
 • kontaktní adresa (je-li rozdílná od místa pobytu) a číslo telefonu,
 • e-mailová adresa,
 • číslo občanského průkazu,
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti dle § 4a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění,
 • čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b odst. 4, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění,
 • lékařský doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce strážníka (dle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie) a potvrzení o schopnosti výkonu práce v noci,
 • souhlas s nakládáním poskytnutých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Popis vykonávané práce: zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, ochrana bezpečnosti osob a majetku.

Platové zařazení: 5. - 8. platové třídy (rozpětí 21.370 - 26.830 Kč + po získání osvědčení strážníka zvláštní příplatek ve výši 7.500 Kč, příplatku za směnnost 750 Kč, příplatku za práci v noci, za svátek, sobotu a neděli a osobní hodnocení).

Zaměstnanecké benefity: možnost získání bytu s pracovní smlouvou na dobu neurčitou, stravenky v hodnotě 150 Kč, 25 dnů dovolené, 5 dnů pracovního volna s náhradou mzdy, po odpracování 10 a více let jednorázová odměna 10-30 tis. Kč dle odpracovaných let, příspěvek na penzijní připojištění ve výši 600 Kč měsíčně, roční příspěvek 5 000 Kč na rekondiční pobyt, placené rekondiční volno 2-5 dní ročně dle odpracovaných let, příspěvek 5 000 Kč ročně na podporu zdraví a prevenci, náborový příspěvek ve výši 150 000 Kč

Pracovní poměr: na dobu určitou (zatím na 1 rok).

Termín nástupu do pracovního poměru: dle dohody.

Způsob podání přihlášky:

 • kompletní materiály doručit na adresu: Městská policie Jablonec nad Nisou, Hasičská 983/3, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 (na obálku uvést „Výběrové řízení"),
 • budete zařazeni do databáze uchazečů a pozveme vás k osobnímu pohovoru.

Další informace k přihlášce a výběrovému řízení poskytne zástupce ředitele MP Jablonec nad Nisou str. Mgr. Josef Penz, mail: tel.: 725 123 131

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3842102x | Petr Vitvar
load