Jazyková verze: CZENDEPL

Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
listí kolem Střelnice a hotelu Sport
 |  27.3.2017 11:26:03
jestlipak se v rozpisu jarního úklidu taky dostane na úklid prostor kolem stadionu Střelnice a kolem hotelu SPORT. Je to města- a taky i šatny v hale jsou ve druhém patře - mužské- v děsném stavu. Děs. Na fotbal peníze jsou vždy, že ?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  30.3.2017 12:26:06
Dobrý den,
určitě se dostane na pořad dne i úklid listí na těch plochách, které máme v pronájmu. Tedy uvnitř areálu a na některých přilehlých chodnících.
V současné době upřednostňujeme zprovoznění areálu volnočasových aktivit ve Mšeně a úklid včetně jarní regenerace travnatých sportovních ploch
na atletickém stadiónu.

Rekonstrukce šaten ve 2.patře bude řešena společně s připravovanou rekonstrukcí budovy staré rehabilitace a vybudování nástavby
pro umístění tělocvičny pro judisty.

Milan Matura, jednatel SPORT Jablonec nad Nisou,s.r.o., e-mail: jednatel@sportjablonec.cz
IP: xxx
úklid veřejného prostranství
Jaroslava Z.  |  20.3.2017 16:20:21
Na podzim na sídlišti Šumava v okolí pošty nebylo vůbec pohrabáno listí. Sice se tam proflákly " žluté vesty". ale ani nehrábly. Je možné je tam poslat nyní, když už listí neskonale hyzdí travnaté prostory v okolí domů?
Kdysi jsme v rámci brigád okolí uklízeli sami, pak se ale slovo brigáda stalo sprostým slovem a tak....no a aby hrabali staří a mladí na ně koukali z oken, tak na to už nemáme síly i žaludek....Kdy tedy dojde k úklidu ?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  30.3.2017 10:25:56
Dobrý den,
hrabání listí na podzim se v Jablonci neprovádí. Zeleň se uklízí a hrabe v rámci jarního úklidu, který se právě provádí po celém městě. Hotovo by mělo být do 30. dubna. Tradičně úklid na zelených plochách začíná v centru města a postupuje se směrem k okrajům, prioritní jsou parky, pak následují sídliště. Jarní úklid zeleně provádí společnost TSJ s. r. o. a její subdodavatelé. Pracovníci VPP ve vestách mají na starosti zejména úklid kolem stanovišť separovaného odpadu a úklid černých skládek.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablone.cz
IP: xxx
Třídění hliníkjových plechovek od nápojů
Karel Jirák  |  27.3.2017 9:52:02
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na separaci hliníkových plechovek od nápojů.
Hliník se ve směsném odpadu spálí. Není magnetický jako železo proto jej není možné ve směsném odpadu vytřídit. Jestliže se s plastem třídí tetrapak, který má hliníkové jádro, tak by to asi šlo udělat i s hliníkovými plechovkami,aby se třídili v jednom kontajneru
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  30.3.2017 10:18:25
Dobrý den,
v loňském roce jsme uvažovali, že by se hliníkové plechovky mohly odkládat do žlutých kontejnerů společně s plasty a nápojovými kartony. Bohužel svozová firma, která i následně obsah žlutých kontejnerů třídí, na toto řešení nepřistoupila. Hliníkové plechovky je možné třídit do šedých pytlů, které jsou určené na kovové obaly. Lze je též odevzdat na překladišti Proseč nebo ve výkupnách.

Barbora Šnytrová, odd. správa veřejné zeleně, e-mail: snytrova@mestojablonec.cz
IP: xxx
listí od podzima
 |  27.3.2017 11:22:22
Nebylo zodpovězeno, kdy se vrhnou " pracanti" na úklid listí na sédlišti Šumava ve Vysoké uloci mezi bývalou samoobsluhou a poštou.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  30.3.2017 10:16:59
Dobrý den,
jarní úklid na zeleni začal 20. března, probíhá po celém městě a potrvá do 30. dubna. Tradičně se začíná od centra města směrem k jeho okrajům a nejprve se uklízí parky, následují sídliště. Během měsíce dubna bude tedy uklizeno i na sídlišti Šumava. Úklid provádějí technické služby a jejich externí dodavatelé.
IP: xxx
Piskoviste Mseno
MS  |  28.3.2017 7:44:43
Dobry den,
ve Msene byla v minulých týdnech vyvezena piskoviste, nyní je hezky a deti si hrají v prázdných piskovistich. Kdy bude pisek navržen zpět? Dekuji
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  30.3.2017 8:28:02
Dobrý den,
jedná se o pravidelnou výměnu a vyčištění písku v pískovištích. Písek bude navezen zpět během následujících několika dnů, nejpozději do 15. dubna.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Kácení stromů - URGENCE DOTAZU ZE DNE 7.3.2017
Božena Nieweltová  |  23.3.2017 17:44:34
Dobrý den,
V ulici Vysoká za panelovými domy nad ulicí Podhorská probíhá kácení zdravých, ještě mladých stromů. Stromy jsou, dle katastru, na území, které je majetkem města Jbc.Toto kácení je s vědomím města ? Proč zde tento porost nezůstane zachován ? tvoří zde přirozenou zelenou ochranu proti hluku i prachu....
Rozřezané dřevo odebírají obyvatelé sousedních domů.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  27.3.2017 9:31:49
Dobrý den,
jedná se o ošetřování městské zeleně a vyčištění prostoru od náletů, křídlatky, maliníku a dalších invazivních rostlin. Více informací naleznete zde: http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?clanek=37114&lanG=cs&xuser=590578525960909916&slozka=238

Dřevní hmota je firmy, která úpravu zeleně provádí. Cena za dílo je o toto ponížena, jedná se o běžný postup. Pokud někdo dřevo donáší, jedná tak pravděpodobně po dohodě s naší dodavatelskou firmou.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz

IP: xxx
pracovníci VPP
Weisová  |  15.3.2017 9:26:17
Dobrý den,zajímá mne kontrola výše uvedených VPP, kteří mají na starosti úklid kolem popelnic v ul.J.Hory,Arbesova,Pobřežní atd.Tyto mám možnost sledovat a nevím zda jsou placeni za procházky a občerstvování v Kauflandu.Mají zájem pouze o kontrolu obsahu popelnic-plní igalitovou tašku,kterou ani neodloží při úklidu. Úklid nula,neboť i sníh si úklízí přilehlé domy.Dennodenní postávání u popelnic v Arbesově ul. a následný průchod ostatními svěřenými ulicemi bez zájmu cokoliv udělat ve mě vzbudil tento dojem.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  15.3.2017 16:54:02
Dobrý den,
pracovníci VPP jsou pravidelně při své činnosti kontrolováni a jsou o tom vedeny záznamy. Většina z nich se snaží pracovat poctivě, ale najdou se mezi tací, kteří pověst všech ostatních kazí. Bohužel se setkáváme i s jedinci, kteří pro město nepracují, ale přesto se městem zaštiťují. Tím kazí obraz všech pracovníků VPP, jejich práce je bezesporu ve městě vidět.

Jana Matěchová, kancelář primátora, e-mail: matechova@mestojablonec.cz
IP: xxx
bioodpad
ivan.H.  |  7.3.2017 10:36:19
Neodpověděla jste mi na dotaz ohledně bioodpadu. Ten se v mnoha městech a obcích může odkládat na určitá místa a dokonce jsou na něj u domů přistavěny nádoby a pak se zpracovává na kvalitní kompost....Je nám docela líto, že slupky odovoce, brambor a zeleniny a jiný rostlinný odpad musíme házet do směsného odpadu.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  8.3.2017 13:51:55
Dobrý den,
pokud občané nejsou schopni kompostovat na vlastním pozemku, mohou bioodpad odevzdávat na těchto sběrných dvorech v neomezeném množství: Proseč, Dalešická – Kokonín, Belgická.
Dále organizujeme sběr do velkoobjemových nádob, v letošním roce bude probíhat 4 x v následujících termínech: 22. 4., 10. 6., 4. 11. a 11. 11. přesné umístění kontejnerů bude uvedeno v Jabloneckém měsíčníku a na webu města.
O hnědých popelnicích na bioodpad zatím neuvažujeme. Na konci loňského roku byla podána žádost o dotaci na pořízení kompostérů pro občany Jablonce. V průběhu dubna bychom se měli dovědět, zda naše žádost byla úspěšná. Zároveň je také zažádáno o dotaci na pořízení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad, které by v průběhu roku byly umisťovány na různých lokalitách města tak, aby měli občané možnost zbavit se bioodpadu častěji než v uvedených 4 termínech.
Bioodpad vybraný od občanů se shromažďuje na překladišti Proseč a odváží se do kompostárny v Mimoni. Při úvahách o pořízení hnědých popelnic na bioodpad za současného stavu je potřeba vzít v úvahu i ekonomický a ekologický dopad svozu bioodpadu.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Vlajka pro Tibet
Jana Nosková  |  7.3.2017 22:24:12
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda se město Jablonec nad Nisou v letošním roce připojí k akci Vlajka pro Tibet. Zatím jsem na seznamu 731 měst a obcí České Republiky, které se do této akce na podporu lidských práv v Tibetu v tomto roce připojily, Jablonec nenašla. Ani v minulém roce se po několika letech na jablonecké radnici tibetská vlajka neobjevila. Změnilo se v loňském roce něco zásadního v Tibetu nebo v Jablonci? Děkuji za Vaší odpověď
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  8.3.2017 8:00:24
Dobrý den,
na zasedání zastupitelstva 16. února 2017 zastupitelé neschválili vyvěšení vlajky. Zastupitelstvo má 30 členů a všichni hlasují na základě svého vlastního rozhodnutí. Na webu města v sekci samospráva - zastupitelstvo se dá dohledat zvukový záznam z jednání k tomuto konkrétnímu bodu č. 13.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Sáčky na psí hovínka
Ayk  |  2.3.2017 10:44:08
Dobrý den, již několik týdnů nejsou ve Mšeně doplňovány zásobníky sáčků na psí hovínka. Podle toho teď, v období tání, v okolí přehrady a na sídlišti vypadá. Jak to budete řešit?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  6.3.2017 13:51:52
Dobrý den,
děkujeme za podnět. Problematika sáčků na psí exkrementy se v posledních dnech, objevuje poměrně často, stejně jako psí "poklady" pod tajícím sněhem.
Povinností majitelů je uklízet po svých psech, sáčky jsou doplňkovou službou a jejich absence neopravňuje pejskaře k tomu, aby přestali uklízet. Podrobněji se této problematice věnujeme v březnovém čísle Jabloneckého měsíčníku.
Sáčky se doplňují průběžně prostřednictvím pracovníků TSJ. Neukázněnost pejskařů se dá řešit velmi obtížně. Konkrétní osobě je potřeba přestupek prokázat, což je komplikované, před strážníkem si každý po svém psu uklidí. Uspokojivé řešení, jak se zdá neexistuje. Řešit obyčejnou lidskou slušnost je to nejsložitější.
Ještě dodám, že ačkoli to není povinností města, v rámci předjarního úklidu sbírají psí exkrementy pracovníci VPP. Jen kolem přehrady to byly přes dva metráky psích pokladů.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load