Jazyková verze: CZENDEPL

Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
hřiště Nová Pasířská
obyvatelka Nové Pasířskéčanka  |  11.9.2017 13:37:51
Dobrý den,
jak to vypadá se slibovaným přemístěním problematického hřiště - "víceúčelového sportoviště" v Nové Pasířské? A kdy by k tomu mělo dojít?
Děkuji
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  20.9.2017 14:29:32
Dobrý den,
vzhledem k okolnostem a poptávce se v současné době uvažuje o jiném způsobu využití. Na místě hřiště na zejména míčové hry by mohlo už příští rok vzniknout workoutové hřiště - posilování vlastní vahou těla, což by mělo eliminovat hluk způsobený současným způsobem využívání.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Pořádek ve městě
Zapletalova  |  30.8.2017 9:23:54
Nevím s kým a jakou smlouvu má uzavřeno město na údržbu zeleně. Už minulý týden bylo prováděno stříhání keřů v prostoru ulice U Kostela ve Mšeně. Doposud tam jsou dromádky uschlých větví. C o se týká sekání trávy : ještě nikdy to nebylo tak odfláknuté! Vypadá to, jako když traktůrek se sekačkou projel jen aby byla vykázána činnost. Kontroluje to někdo někdy? jedná se o tutéž lokalitu.
Včera byl 29.8. konečně vyvezen žlutý kontejner s plasty. Přeplněný. Ovšem to, co při manipulaci popadalo kolem, už se popeláři nenamáhali naložit. Telefonní číslo na kontejneru nebylo dostupné. Dokážeme kolem sebe nadělat nepořádek, všechno je v lidech, ale kdyxž mám odvést práci, dělám to pořádně! Děkuji za odpověď. Zapletalová.
Odpověděl: Petr Vitvar, webmaster  |  15.9.2017 14:18:57
Dobrý den paní Zapletalová,

k vašemu dotazu uvádím: V ul. U Kostela, Mládí, Rabasova probíhá 5 x ročně mulčování + 2 seče se sběrem. Tímto režimem se uvedené plochy udržují již několik let. Odvedená práce je vždy kontrolována a pokud seč, resp. mulčování proběhne v rozporu s uzavřenou smlouvou na údržbu zeleně, je požadováno odstranění případných nedostatků.
Z vašeho dotazu není zřejmé, o který kontejner na plasty se jedná. Pracovníci svozové firmy byli upozorněni na nutnost provádění úklidu při svozu. Obecně platí, že se žluté kontejnery sváží v úterý. Pokud dochází pravidelně k jeho přeplňování, prosíme o informaci, o které stanoviště se jedná. Důvodem přeplnění mohlo být i to, že nebyl proveden předchozí svoz, např. kvůli špatně parkujícím vozidlům.

Ing. Štěpánka Gaislerová, oddělení správy veřejné zeleně
IP: xxx
obyvatel sídliště Šumava
 |  7.9.2017 15:54:40
přidávám se k panu Karlovi. Na Šumavě byla taky sekaná tráva. Tradičně po sobě pořádně neuklidili a to nemluvím o tom, že ve vchodech nalítáno plno trávy....pracovník se snažil na chodnících kolem domů, ale jen plastovými hráběmi - to nemají košťata ? Hráběmi nic neuklidí. A upozornění o sekání bylo umístěno pouze jeden den před sekáním. Plno řidičů si proto nemohlo uklidit svá auta. Ta byla potom samá tráva až i na střechách aut od sekání strunovkami, a to nemluvím o možném poškození karoserií od odletujících kamínků. Tak to jen doplňuji. Ještě jen dodám, že takto sekat trávu, že je trávník vydřený až do hlíny, to umí každý nedouk. Těžko asi někdo dohlíží na kvalitu provedení. Svůj trávník by si na své zahradě takto fušerácky nesekali.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  12.9.2017 14:07:26
Dobrý den,
z Vašeho textu bohužel nevyplývá, o kterou konkrétní lokalitu na sídlišti Šumava se jedná. Řada pozemků i v okolí panelových domů není v majetku města a jejich údržba není z městského rozpočtu hrazena ani kontrolována. Sekání nebo jiný způsob údržby si provádějí (sjednávají) společenství vlastníků či bytová družstva na své náklady.
Údržbu zeleně pro město provádí TSJ, případně subdodavatel TSJ. Práce jsou kontrolovány 1 - 2x/týden ze strany města. Nicméně nejde o kontrolu toho, jaké nářadí pracovníci údržby používají. Toto je věcí dodavatele, aby své pracovníky vybavil vhodným nářadím a dalšími pomůckami. V daném případě mohlo jít o pohodlnost konkrétního člověka, kterému se nechtělo pro jiné nářadí do auta zaparkovaného „příliš“ daleko. Úklid případně znečištěných chodníků, mobiliáře apod. je dodavatel povinen dle smlouvy provést, ale na své náklady. Toto není hrazeno z rozpočtu města, protože ke znečištění došlo „vinou“ dodavatele. Dojde-li při údržbě k poškození trávníků, stromů apod., je dodavatel povinen škodu nahradit. Způsob náhrady škody je pro konkrétní případy řešen ve smlouvě. Pokud jde o výjimečnou, ve smlouvě neřešenou situaci, je náhrada škody sjednána dohodou. Je-li způsobena škoda třetí osobě (rozbité okno, znečištěné auto aj.), hradí škodu dodavatel prací. V praxi se většinou dohodne přímo s poškozenou osobou na způsobu náhrady škody.
Pokud se týká upozornění na provádění sečí, pak dodavatel toto řeší přenosnými tabulemi. Problém je jednak v odcizování těchto tabulí, jednak v nerespektování takových upozornění, takže pravidelně, i přes tato upozornění, auta parkují v místě, kde byla seč nahlášena.
Pokud nastane situace, kterou je potřeba řešit akutně (znečištěné auto při sekání, použití nevhodného nářadí apod.), je nejvhodnější se obrátit na vedoucí střediska údržby zeleně v TSJ, Bc. Lucii Holubovou, která může provést okamžitou kontrolu provádění prací v konkrétní lokalitě.

Štěpánka Gaislerová, vedoucí odd. veřejné zeleně, e-mail: gaislerova@mestojablonec.cz
IP: xxx
sekání trávy N.Pasířská
Karel  |  31.8.2017 10:25:38
Zdravím. Zdá se snad někomu z vedení TSJ nebo Města že odvedená práce v N.Pasířské ohledně sekání trávy je dobře odvedená.Jestly že ano tak by si dotyčný měl dojít k očnímu.Naprosto odfušovaná práce kterou někdo platí,toto provést v soukromém sektoru tak dotyčný zaměstnanec končí.Za tuto fušeřinu,ostudu,bordel a poloviční práci město platí??? a TSJ dávají výplaty ??? . To je výsměch !!! A co trávníky před vchody do domů? Ovšem na druhé straně sekání trávy ve VIP lokalitách ,to je jiná.
Odpověděl: Petr Vitvar, webmaster  |  6.9.2017 15:27:00
Pravděpodobně máte na mysli parkovou plochu u konečné tramvaje. Ta se seče celkem 7x a z toho je 5x posečená hmota mulčována. To znamená, že stroj rozmělnění travní hmotu a ta zůstane na ploše a slouží jako biologické hnojivo pro další trávník. Na údržbu zelených ploch má magistrát uzavřenou smlouvu, a pokud se zjistí nedodržení této smlouvy, je zjednána náprava. Po kontrole plochy u konečné tramvaje byly zjištěny pozůstatky po mulčování, což je normální. Přibližně za 14 dnů proběhne poslední sečení se sběrem, při němž se veškeré nerozložené zbytky trávy odstraní.
IP: xxx
životní prostředí
 |  30.8.2017 14:28:14
Dobrý den, prosím o odpověď na otázku, zda se může nekuřák v domě nějakým zákonným způsobem, tedy vymahatelně, dožadovat toho, aby sousedé nekouřili na balkonech a tak vlastně znemožňovali svým sousedům větrat a v těchto teplých dnech mít případně okna otevřená i přes den. Po návratu z práce domů totiž byt je obvykle jak hospoda před zákazem kouření v hospodách. Stačí jeden dva kuřáci v paneláku a ostatní jsou z toho nešťastní. Kuřáci totiž třeba nechtějí kouřit doma svým dětem a nebo drahým polovičkám-nekuřákům a tak to pouštějí do oken sousedům Je to hnus to čuchat. Doufáme, že se jednou dočkáme toho, co je uzákoněno ve Finsku a to, že je zákaz kouření a grilování na balkonech. Kuřáci mají přeci možnost si vyjít ven někam do parku a pod. a kouřit si tam. Sousedka je astmatik a ležící a nemůže si ani vyvětrat. Kuřákům je to jedno, ač byli požádáni o ohleduplnost.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  1.9.2017 10:14:50
Dobrý den,
Obtěžování sousedů cigaretovým kouřem z balkónů lze řešit několika možnými způsoby. Tyto níže shrnuji dle intenzity řešení:

[1] Domluva. Ta však bývá zřídkakdy úspěšná, jak píšete.
[2] S ohledem na skutečnost, že balkón je dle § 5 odst.1 f) nařízení vlády č. 366/2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, společnou součástí domu, byť ve výlučném užívaní konkrétního vlastníka jednotky, lze obmýšlet i způsob apelu na neobtěžování kouřem v rámci schůze SVJ popříp. upravit v domovním řádu.
[3] Kontaktování příslušného oddělení magistrátu s podáním stížnosti, že viník hrubě porušuje zásady občanského soužití dle zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
[4] Podání tzv. sousedské žaloby. Obecně, vlastník věci je primárně povinen zdržet se všeho, co působí, že imise (například odpad, voda, kouř, prach, světlost, hluk atd., které negativně ovlivňují ostatní uživatele sousedních nemovitostí, obtěžují jiného vlastníka věci v míře nepřiměřené poměrům a podstatně omezují jeho obvyklé užívání nemovitosti. Obranou proti těmto imisím je tzv. sousedská žaloba. Tato žaloba je negatorní, tedy se dotčená osoba domáhá jak samotné nápravy, tak i zákazu činnosti, která jej obtěžuje. Žalobce však jako strana žalující musí prokázat, že se jedná o obtěžování v „ míře nepřiměřené poměrům“, které brání obvyklému užívání bytu. V daném případě to mohou být fotografie a svědecké výpovědi ostatních vlastníků (uživatelů) jednotek.

Mgr. Jiří Kučera, vedoucí právního odd., e-mail:kucera@mestojablonec.cz
IP: xxx
Likvidace bojleru
Petr Dostál  |  9.8.2017 7:50:33
Dobrý den,
mohl bych se optat, kde v Jablonci n/N lze zlikvidovat bojler?
Děkuji!
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  25.8.2017 12:24:16
Dobrý den,
bojler můžete odvézt do Smetanovy 91, kde je shromaždiště nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Provozní doba je po-pá 8-17 h. Pro obyvatele města, kteří platí za komunální odpad je služba zdarma. Kontaktní telefon: 483 312 403.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Akce
 |  22.8.2017 12:07:13
Nemám otázku,jen chci psát.
Byl jsem na akci v Praze pod šírým nebem.500m vzdušnou čarou od sídliště.A při koncertě ticho na onom sídlišti a nikdo si nestěžoval.A proč.Akce začala v 18.hodin,konec 22:30 a ve 22 ubráno na zvuku.A to hlavní,podium bylo směrem pryč od sídliště.Oprati akcí v Jablonci opak,Tady se začíná pozdě večer a podium do prostoru bydlících lidí. viz.Dobrá voda.V Praze ,byl dohled města!!!Prosím a to byl koncert Robbie Williams.
Další akce pivní slavnosti,jo super,že se něco děje.Ale na koho chcete nalákat Mírové náměstí skupiny kde se sejde pár lidí,protože to jsou skupiny beze jména.V eurocentru skupiny Brothers,Makule,který je problém najít na netu,Vladimír 518 od 18 hodin nevhodný pro svoji sprostou tvorbou a Buty od 22 hodin.Takže super!!Na tuto produkci určitě nalákáte lidi z LBC,Semil,Turnov,atd.Pak to tu je o slavnostech jako běžný den.Proč jezdí na slavnosti do Hejnic tisíce lidí z okolí?Tot otázka.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  25.8.2017 11:24:29
Dobrý den,
děkujeme za Váš názor.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
sběr lesních plodů a lesní zákon
 |  11.8.2017 8:32:56
Podle Lesního zákona mohou občané ČR sbírat lesní plody pro osobní potřebu a to bez nároku na zisk - v tomto případě je tedy sběr povolen bez souhlasu majitele lesa, ať je jím kdokoliv. Pokud však chceme plody prodávat, jsme povinni doložit, jak jsme plody nabyli, např. dokladem o vlastnictví lesa nebo souhlasem majitele lesa k prodeji plodů. ČOI kontroluje nabytí plodů na tržnicích ( třešně, meruňky a pod.), jak bylo ukázáno v TV. Kontroluje takto i ČOI tržnici v Jablonci nad Nisou, kde jsme při dovolené viděli prodejce borůvek za nehorázné ceny.. ? S tím souvisí i otázka, jaké postihy hrozí těmto prodejcům. Děkujeme za odpověď.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  17.8.2017 10:55:59
Dobrý den,

vzhledem ke skutečnosti, že dotaz se týká kontrolní činnosti ČOI, doporučuji Vám obrátit se na tento kontrolní orgán, kontakty viz. https://www.coi.cz/

Obecně platí, že kontrolní orgány postupující při kontrole dle kontrolního řádu (z.č. 255/2012 Sb.) mohou po kontrolované osobě požadovat poskytnutí dokumentů vtahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby (§ 8) a v případě, že kontrolovaná osoba neposkytne požadovanou součinnost (nepředloží požadovaný dokument), může jí být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.


Markéta Hozová, kancelář primárota, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
koš na psí exkrementy
AJ  |  4.8.2017 18:01:55
Dobrý den, bylo by možné přidat koš na psí exkrementy do lokality v ul. Na Roli 62 - 68? Jedná se o lokalitu, kam pejskaři často chodí venčit pejsky a exkrementy neuklízí vůbec a nebo je odhazují do kontejnerů na TDO.
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  7.8.2017 9:02:52
Dobrý den,
v letošním roce se s navýšením počtu košů na psí exkrementy nepočítá. Bereme Váš požadavek jako podnět pro příští rok.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
tříděný odpad - kovové obaly od potravin
Hana Marková  |  6.8.2017 15:38:05
Dobrý den, prosím o sdělení zda a kde jsou v Jablonci nad Nisou a umístěny kontejnery na separovaný kovový odpad z domácností. Děkuji, H.Marková
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  7.8.2017 8:27:32
Dobrý den,
kovový odpad se v Jablonci nad Nisou odevzdává do pytlů. Naplněné se pak odevzdávají na stanoviště separovaného odpadu ke kontejnerům, nebo na překladišti v Proseči nebo ve výkupnách kovů. Šedivé pytle - pouze pro plechové obaly (např. konzervy, plechovky od nápojů) jsou k dostání v informačním středisku magistrátu a v sídle SKS, s.r.o. (Smetanova 91).

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load