Jazyková verze: CZENDEPL

Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Odtah auta
 |  11.3.2017 21:02:22
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně odtahu auta. Na parkovišti v Mlýnské ulici stojí přibližně od prosince auto, které si zde někdo zřejmě pouze odložil a už ho tu nechal. Modrý Ford, ústecká značka, má vypuštěné dvě pneumatiky... Bylo by možné s tím něco udělat, nebo to alespoň zkontrolovat?
Děkuji.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  30.3.2017 12:32:06
Dobrý den,
Dne 15.3.2017 v 11.15 hodin v Jablonci nad Nisou, ul. Mlýnská hlídka MP provedla kontrolu vozidla s r.z. 7U05419 Ford , barvy modré. Dle občanů by se mělo jednat o vrak vozidla. Hlídka MP zjistila, že vozidlo nejeví známky vraku, že má pouze vypuštěné pneumatiky a technickou kontrolu má do 5/2017.

Luboš Raisner, ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou, e-amil: raisner@mestojablonec.cz
IP: xxx
Chodník Máchova ulice
Eva  |  28.3.2017 23:22:03
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak je možné, že auta ve středu města za domem Máchova 1 parkují na chodníku a ještě k tomu prakticky v pěší zóně. Že se jedná o chodník, je patrné z toho, že je ohraničen obrubníkem. Dále tento chodník nyni navazuje na chodník u obchodního domu Central, kde take parkují auta, přitom ulice je v této části obousměrná a projíždějící auta se zde musí diky parkujícím autům neustále vyhýbat. Chybí zde dopravni značení, a proto zde řidiči stoji i na jiz zmíněném chodniku a městské policii, to take zřejmě nevadi. Také ohraničení soukromého parkoviště za domem Máchova 1 nevzhlednými kameny je moc pěknou ozdobou ve středu města. Děkují za odpověď. Eva
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  30.3.2017 12:23:33
Dobrý den,
parkování kolem stavby obchodního centra je komplikované a dá se očekávat, že parkování i dopravní situace obecně se kolem OC Central zklidní až po otevření a zaběhnutí nového režimu. V souvislosti s tím dojde i k osazení dopravními značkami.
Nicméně Váš podnět předávám na vědomí a po posouzení konkrétní situace k řešení městské policii.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Dopravní situace ul Želivského oblast NC Rýnovka a OBI
Rudolf Dlouhý  |  18.3.2017 15:04:43
Dobrý den, chtěl by jsem se zeptat, zda se někdo zabývá dopravní situací při výjezdu od OC Rýnovka a OBI? Situace je zde zcela nevyhovující a to už při výjezdech z parkovišť obou OC a následně i podzemních a pak dále na výjezdu do ul. Želivského.Profily vozovek jsou ztísněné a dochází zde i k mnoha dopravním nehodám. Situace bývá někdy kritická i mimo dopraví špičky. Neulehčilo by situaci zřízení druhého výjezdu z parkoviště přímo u OC Rýnovka, nebo alespoň světelná signalizace? Rovněž vodorovné dopravní značení na parkovišti OC Rýnovka je špatně znatelné a mnoho řidičů proto jezdí neukázněně.Děkuji za odpověď. Rudolf Dlouhý
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  30.3.2017 11:05:01
Dobrý den,
zmíněné parkoviště a výjezd z něho je v soukromém vlastnictví společnosti Belbaka s.r.o. Obojí slouží OC Rýnovka a OBI. Přilehlá komunikace je silnicí III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje. Město tedy není vlastníkem žádné ze uvedených ploch a tedy i možnosti řešení velmi omezené, resp. téměř žádné. Dopravní situace zde není úplně dobrá, ale s ohledem na výše uvedené vlastnické vztahy, není jednoduché ji řešit. Dle vyjádření zástupce Policie ČR nehodovost v předmětném místě je mírně zvýšená, ne kritická, zaviněná ve většině případech nedáním přednosti. Situaci lze přirovnat k dopravní situaci při výjezdu u OC Kaufland v ul. Jateční. Město může, podobně jako to proběhlo právě u zmíněného Kauflandu, kdy ve „špičkách“ byl otevřen zadní výjezd, iniciovat společná jednání za účelem hledání řešení. Zdejší silniční správní úřad po projednání s Policií ČR navrhuje otevřít obslužnou komunikaci, která v této chvíli slouží pouze zásobování OBI, pro možnost odjezdu uživatelů parkoviště OBI tímto směrem. Tím by došlo k odlehčení výjezdu z podzemních garáží a parkoviště OC Rýnovka. O tom, zda lze tento návrh realizovat, může však rozhodnout pouze vlastník OC OBI, v jehož vlastnictví komunikace je, a navíc zřejmě částečně slouží ke skladování jejich zboží. Vybudovat z parkoviště nový výjezd na silnici III. třídy v místech protilehlého vjezdu do areálu autoservisu FICS, jak je navrhováno, je podle dopravního a silničního úřadu dopravně nevhodné (další výjezd v krátké vzdálenosti, přechod pro chodce, autobusový záliv MHD, nakládací rampa OC Rýnovka), navíc opět se jedná o záležitost, kterou musí řešit vlastník parkoviště.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz

IP: xxx
zpoplatněné úseky silnic v Libereckém kraji
Alena P a Jaroslav K.  |  28.3.2017 13:46:51
Dobrý den, prosíme o sdělení, zda je skutečně od poplatku pro osobní automobily osvobozen úsek dálnice mezi Libercem a Turnovem. V práci se o tom přeme již delší dobu. Na mapce webu ŘSD je tento úsek nezabarven a měl by tedy být bez povinnosti míti dálniční známku. Až od Turnova směrem na Mladou Boleslav je zřetelně vyznačena povinnost známku mít. Rádi bychom měli jasno, protože při cestách do Turnova do práce zatím z obav používáme delší trasu přes Kopaninu a Frýdštejn. Děkujeme za odpověď.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  30.3.2017 8:19:15
Dobrý den,
úsek Liberec - Turnov skutečně nepodléhá poplatku pro osobní automobily, a to už od 1. ledna 2016.
http://www.kraj-lbc.cz/Z-Liberce-do-Turnova-od-Noveho-roku-bez-dalnicni-znamky--n334995.htm

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Parkování před Letním kinem
občan  |  22.3.2017 10:21:17
Dobrý den,
před Letním kinem téměř každý den i celou sobotu a neděli stojí jedno i více aut s nápisem LCS-je to obchod naproti. Auta stojí u tabule nástup a výstup a blokují místo, které bývalo vyhraženo pro autobusy, které zde nakládají a vykládají cestující. Také je před tímto místem umístěna značka autobusu. Proč jsou tam tyto značky, když je tato firma nerespektuje?
Dnes ráno tam byla umístěná cedule, oznamující, že se bude provádět strojní čištění ulice. Přesto tam jedno auto stálo a místo pod ním není samozřejmě vyčištěno. Proč nevolají pracovníci úklidové čety městskou policii, aby auto odtáhla?
S pozdravem
občan Jablonce
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  27.3.2017 10:23:32
Dobrý den,

uvedená autobusová zastávka u Letního kina v ulici Palackého v Jablonci nad Nisou je označena dopravní značkou č. IJ 4c Zastávka autobusu a č. IJ 4a Označník zastávky. Ustanovení § 27 odst. 1 písmeno f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění platných předpisů stanoví, že řidič nesmí zastavit a stát „u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou "Zastávka autobusu", "Zastávka tramvaje" nebo "Zastávka trolejbusu" a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou "Zastávka autobusu nebo trolejbusu" nebo "Zastávka tramvaje", platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor“. Z uvedeného je zřejmé, že stojí-li vozidlo za dopravní značkou č. IJ 4c Zastávka autobusu a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů za dopravní značkou č. IJ 4a Označník autobusu, dopouští se řidič takto stojícího vozidla přestupku dle § 125c odst. 1 písmeno k) zákona č. 361/2000 Sb.. Zjistí-li strážník takto stojící vozidlo je oprávněn řešit řidiči uložením pokuty v blokovém řízení.

Pokud se týká umístění dopravního značení spojeného s blokovým čištěním ulic, v tomto případě zde byla dne 22. 3. 2017 umístěna v prostoru zastávka dopravní značka č. IZ 8a Zóna s dopravním omezením s dopravní značkou č. B 29 Zákaz stání s textem ÚDRŽBA VOZOVEK s dodatkovou tabulí č. E 13 s textem „Bude prováděno strojní čištění komunikací dne STŘEDA 22. 3. 2017 OD 7 H (TSJ s.r.o.)“. Při opakované kontrole strážníků zde daného dne nebylo v prostoru zastávky zjištěno přestupkového jednání. Mezi povinnosti toho, kdo dopravní značky týkající se blokového čištění osazuje, patří i povinnost umístit dopravní značky nejméně 7 dni přede dnem blokového čištění a zadokumentovat vozidla zde stojící, aby bylo průkazné, kdo na místě stál po umístění dopravní značky a mohl být za porušení strážníky řešen.

Mgr. Luboš Raisner, ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou, e-mail: raisner@mestojablonec.cz
IP: xxx
Parkování při akcích ve Mšeně
Petra  |  23.3.2017 9:31:57
Dobrý den, je hezké, že město pořádá biatlonové exhibice v Břízkách a podobné akce ve Mšeně, ale bohužel pořadatelé nedomyslí parkování lidí, kteří tuto akci navštíví a český líný občan samozřejmě chce co nejblíže zajet autem.. Parkoviště u Rybářské bašty je potom v obležení aut až do večera, parkují na trávníku, zakázaných místech, na chodnících, pořadatel ani nikdo kolem nebyl, policie neřeší. A obyvatelé sídliště pak po návratu z práce nemají kde zaparkovat.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  27.3.2017 9:32:36
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Deponie na křižovatce Tovární - Široká
Lubomír Skalický  |  15.3.2017 14:19:34
Dobrý den,
rád bych se informoval na záměry s deponií na křižovatce ulic Tovární a Široká v Jablonci nad Nisou a to z těchto důvodů:
- díky této deponii se výrazně zhoršila bezpečnost na přechodu pro chodce k Široké ulici, protože přes navršené hromady odpadu se zkrátila vzdálenost, na kterou se chodci a řidiči v autech od Brandlu mohou vidět. Navíc kvůli uzavření silnice v Rýnovicích se zde násobně zvýšil počet vozidel, nehledě k tomu, že velká část vozidel překračuje povolenou rychlost. Myslím si, že tento přechod je jeden z nejnebezpečnějších v Jablonci a doporučuji, aby někdo kompetentní si tento přechod vyzkoušel, nejlépe s kočárkem a v dopravní špičce - tak jak to musí denně dělat mnozí obyvatelé sídliště na Horní Proseči. Bezpečností na této křižovatce se bohužel nikdo nezabývá, natož aby se zde instalovaly semafory či ostrůvek uprostřed ulice. Není obnoveno ani vodorovné značení nebo blikající značení v přechodu. Ideální by byl kruhový objezd, na který je zde místa dostatek.
- Deponie je sice symbolicky oplocena, nicméně účel to neplní a z tohoto místa je ve skutečnosti neřízená skládka.
- Deponie také znemožnila přístup ke zkratce k ulici Na Roli, která byla chodci hojně využívána

Děkuji za odpověď, s pozdravem
L. Skalický
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  17.3.2017 8:07:07
Dobrý den,
deponie na pozemku vedle křižovatky ulic Tovární a Široká v Jablonci nad Nisou je určena pro odborem rozvoje připravovanou akci „Výstup pod Baštou“, kde bude muset být použito značné množství materiálu , který by muselo město v době realizace projektu s největší pravděpodobností zbytečně nakupovat.
Předpoklad realizace závisí na nyní probíhajícím procesu projektování, zajištění Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, což by připadalo do úvahy nejdříve koncem roku 2018, spíše však počátkem roku 2019.
Oplocení deponie bylo proto realizováno jako dočasné, kdy po odvezení deponovaného materiálu bude pozemek opět uveden do původního stavu. Dochází bohužel k občasnému poškození oplocení, které již bylo a nyní musí být znovu opraveno.
V rámci bezpečnosti chodců, kteří používají nasvětlený přechod, byl již zaznamenán požadavek na zřízení poptávkového světelného přechodu, který by tuto situaci mohl vyřešit. Touto záležitostí se již zabýváme, ale nelze to zajistit okamžitě, bez příslušných projednání a následných povolení a zajištění financování.
Kruhová křižovatka, kterou zmiňujete by skutečně připadala v úvahu až v déle trvajícím horizontu s případnou realizací Západního obchvatu, který by nerealizovalo město ale musel by jej realizovat stát.
Po odstranění deponie bude opět možné využívat Vámi zmíněnou zkratku z ulice Polní, ale ještě dříve se budeme zabývat zkratkou z Polní k autobusové zastávce o OK Tovární, která by mohla být realizována již v roce 2018, pokud to finanční situace města dovolí.

Ing. Otakar Kypta, vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje města, e-mail: kypta@mestojablonec.cz

IP: xxx
proseniory
Miroslava H.  |  15.3.2017 11:24:48
Prosím o sdělení, zda se i v našem městě neuvažuje o nějaké službě pro seniory jako je tomu i v jiných městech, tj. dovoz seniorů zdarma k lékaři, do nemocnice na kontroly a pod. Nedávno byla v regionálních zprávách ČT o tomto zmínka i s konkrétními údaji.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  15.3.2017 17:00:32
Dobrý den,
dopravu seniorů zajišťuje v Jablonci nad Nisou Český červený kříž. Odpovědnou osobou je Jana Bartošová, tel.č.: 702 191 003. Tato služba je určena pro seniory se sníženou soběstačností nebo s částečně sníženou soběstačností, a to od 65 let a pro osoby zdravotně postižené nad 26 let.

Jana Matěchová, kancelář primátora, e-mail: matechova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Výstavba silnice I/14 Kunratice - Jablonec n. N.
Havlínová Martina  |  14.3.2017 14:57:21
Dobrý den,
prosím bylo by možné zveřejnit jaký je aktuální stav výstavby přeložky? Zda se plní termíny, případně z jakého důvodu se brzdí práce v horní části stavby - u Lukášova? Je poměrně složité získat nějaké informace.Děkuji. S pozdravem Havlínová
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  15.3.2017 16:51:41
Dobrý den paní Havlínová,
výstavba silnice I/14 Kunratice - Jablonec n. N. byla z důvodu povětrnostních podmínek zcela zastavena v období od 15. prosince 2016 do 3. února letošního roku. V tomto období se prováděla pouze zimní údržba. Celkový harmonogram stavby ale ovlivněn nebyl a stále platí termín uvedení silnice do provozu jaro 2018. V současné době stavební práce opět pokračují, a to zemní práce, armování svahů a budování kanalizace.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Bezpečnost při přechodu silnice
J.Petříčková  |  13.12.2016 12:44:40
Po měsíci,kdy mi nikdo neodpověděl, to zkusím znovu:
Dobrý den, chci poprosit, zda by nešlo u přechodového místa od Jablonecké nástrojárny ke hřišti ve Mšeně instalovat zrcadlo (na ulici Želivského). Odhadnout, zda se z prava blíží auto za zatáčkou je opravdu těžké. A lidi tam přechází a přecházet budou i když už tam nechcete namalovat přechod (jednou jste to tady psali, že je to jenom přechodové místo). Hlavně tam chodí i dost dětí do a z školy. Od Mšena tam je vidět ale opačně ne. A i z pozice řidičky vím, že v té zatáčce je přecházející člověk vidět na poslední chvíli. Prosím! J. Petříčková
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  13.3.2017 9:17:16
Dobrý den,
instalace zrcadla, stejně jako dalšího dopravní značení je záležitostí, k níž se vyjadřuje více orgánů - Dopravní inspektorát ČR, dopravní a silniční úřad a v neposlední řadě také vlastník komunikace. To jen na vysvětlenou, že se nejedná o jednoduchý proces.
Požadavek na instalaci zrcadla je v současné době zadán k posouzení dopravnímu inženýrovi.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load