Jazyková verze: CZENDEPL

Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Rušení parkovacích míst na sídlišti Šumava
Šumavák  |  16.5.2017 13:03:52
Na sídlišti Šumava je málo míst na parkování automobilů. Proč v této situaci se ještě snížila 16.5.2017 kapacita parkovacích míst o cca 5 stání novou zákazovou značkou při vyústění z ulice Křišťálová ? Myslím, že by se měla vytvořit nejprve nová místa pro parkování (dle studie, kterou město zadává) a potom teprve stávající místa rušit.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  25.5.2017 14:48:51
Dobrý den,
zmiňované vyústění z ul. Křišťálová je vedeno v pasportu komunikací jako chodník. Z tohoto důvodu tam neměl nikdo jezdit ani parkovat. Vjezd je povolen jen těm co tam mají nemovitost a ke třem garážím.

Pavel Kozák, vedoucí odd. správa komunikací, e-mail:kozak@mestojablonec.cz
IP: xxx
Realizace jižní tangenty, silnice odnikud nikam, co tak přeložit R10
Lubomír Krátký  |  9.5.2017 10:35:03

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak vážně to město myslí s realizací jižní tangenty. Délejak 40 let se o to pokouší a pořád na prázdno. Nerozumím, proč do územních plánů obkreslujete něco co nedokázalo oslovit stát na tolik, aby tu miliardu a půl do toho dalo...ono když se na to podíváte, tak ta jižní tangenta je odnkud nikam zejména o tom,že Nová Ves n.N dříve řekla, že pokračování té "malůvky" na mapě na svém katastru nechce.
MĚLI BY JSTE HLEDAT JINÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ MÁ ŠANCI NA REALIZACI a to by bylo třeba připojení Jablonce na R10. Propojt desetitisícové město Tanvala má asi větší víznam než rozpůlit Novou Ves čímž by se dojezdové časy zkrátily a ještě by se vyřešily serpentýny nad Ž.Brodem a nejslabší místo na R10 průjezd Ž.Brodem
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  10.5.2017 14:49:44
Dobrý den,
město má povinnost v územním plánu vymezit koridor pro rozšíření a napojení silniční sítě silnic I. třídy v Libereckém kraji. Trasu má vymezenou ve svém územním plánu i Nová Ves nad Nisou. Při trasování liniových staveb se zvažuje mnoho aspektů, mimo jiné i morfologie a vlastnické vztahy dotčených pozemků.
I v novém územním plánu, který bude 18. 5. předložen zastupitelům ke schválení, se s trasou jižní tangenty počítá.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Dopravní info - práce na silnici z JBC do Prahy
jarda V.  |  4.5.2017 11:48:55
Dobrý den, mohl bych požádat o informaci co se bude půl roku budovat na silnici při výjezdu z JBC na Prahu? Děkuji
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  10.5.2017 11:28:42
Dobrý den,
to je otázka na Krajský úřad Libereckého kraje (KÚLK), nebo spíš na Krajskou správu komunikací LK (KSSLK), silnice není v majetku města. Pokud vím, jedná se mimo jiné o úpravu jízdních pruhů za účelem zvýšení bezpečnosti v tomto úseku. Pro více informací doporučuji obrátit se na odbor dopravy KÚLK.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
ul. Vrkoslavická a Želivského
Rudolf Dlouhý  |  28.4.2017 16:16:11
Dobrý den, chci se zeptat kdy bude započato s opravou ulice Vrkoslavická a kdy bude ukončena. Dále mne také zajímá prognóza prací při zhotovení kruhového objezdu na ulici Želivského ve Mšeně (pzn. proč už nedochází k demolicím vykoupených budov). Bylo by snad dobré využít omezení provozu v tomto směru na Liberec a né ho omezit, až bude otevřena nová komunikace do Liberce. Děkuji za odpověď. Rudolf Dlouhý
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  3.5.2017 9:19:40
Dobrý den,
s opravou ulice Vrkoslavická se letos počítá. Už jednou bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Jeden z uchazečů ale vznesl dotaz k doplnění, došlo k doplnění a byl znovu stanoven další termín výběrového řízení na zhotovitele. Vypsáno by mělo být v těchto dnech. Pokud výběrové řízení řádně proběhne a dojde k podpisu smlouvy o dílo, mělo by být hotovo do začátku zimního období.

Vybudování okružní křižovatky Ostrý roh bude provádět Liberecký kraj. Letos město zdemoluje oba domy stojící na současné křižovatce. Poté, v návaznosti na stavbu kruhové křižovatky, město vybuduje chodníky, přechody pro chodce, veřejné osvětlení a zeleň. Kraj v letošním roce určitě stavbu nezahájí.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
poplatek za trasu JBC a Turnov - " dálnice"
dojíždějící do Turnova  |  27.4.2017 12:02:30
Již před měsícem jsme zde dali dotaz, zda rychlostní silnice , na kterou najedeme ( LBC-Turnov) od Jablonce je zpoplatněná, či nikoliv. Na mapách zpoplatněných úseků je toto nejasné.....dočkáme se odpovědi ?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  27.4.2017 13:17:32
Dobrý den, odpověď byla zveřejněna:

Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí | 30.3.2017 8:19:15

Dobrý den,
úsek Liberec - Turnov skutečně nepodléhá poplatku pro osobní automobily, a to už od 1. ledna 2016.
http://www.kraj-lbc.cz/Z-Liberce-do-Turnova-od-Noveho-roku-bez-dalnicni-znamky--n334995.htm

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
parkování
Rudolf Dlouhý  |  25.4.2017 19:10:26
Dobrý den,
chtěl by jsem se zeptat, na skutečnost kolmého parkování v ulici Petra Bezruče nad bývalou dětskou nemocnicí,kde vozidla tímto parkováním bez vymezení dopravní značkou značně zužují možný průjezd míjenících se vozidel. Dále obdobou je kolmé parkování v ulici Průmyslové u atletického hřiště a to ještě na chodníku, který je absolutně zničen a nejde jej užívat. Jsem přesvědčen o tom, že tento způsob parkování by měl být vymezen dopravní značkou, jinak se parkuje podélně s komunikací.Denně projíždějící MP a PČR by tomu měla věnovat pozornost, pak se vše "vžije" a považuje za "normální". Děkuji za odpověď Rudolf Dlouhý
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  27.4.2017 9:50:41
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět, kolegové z odd. správy komunikací provedou místní šetření a případně následně vyvolají jednání o úpravě dopravního značení.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Výtluk
Klouckova  |  26.4.2017 14:38:29
Dobrý den, přimlouvám se za opravu silnice v křižovatce Průběžná - Tichá. U chodníku propadly kanál, uprostřed díra. Není se kam vyhnout.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  27.4.2017 9:48:42
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
poškozená komunikace
Rudolf Dlouhý  |  25.4.2017 18:35:34
Dobrý den, chci jen upozornit na nespočet výtluků a děr na křižovatce ulic Pasecká a Jitřní v okolí dopravního zrcadla a pak dále v ulici Pasecké ve směru do města.Loňského roku bylo částečně opraveno, ale už po opravě není památky.Další větší výtlu je v ulici Jitřní u řeznictví. Pro úzkost komunikace se tomu již nelze vyhýbat. Děkuji předem zda bude opraveno. S pozdravem Rudolf Dlouhý
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  26.4.2017 13:32:59
Dobrý den,
děkujeme za váš podnět, bereme jej na vědomí.
Na vysvětlenou uvádím, že technické služby dle kapacit opravují nejprve místní komunikace I. třídy a komunikace po kterých jsou vedeny linky MHD. Následují komunikace II. třídy. Po ukončení oprav na páteřní síti komunikací následují opravy po jednotlivých městských čtvrtích. Jelikož po této zimě je výtluků po městě více než obvykle a kapacity technických služeb nejsou neomezené, v lokalitě Šumava ještě opravy prováděny nebyly.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Kdy bude realizován západní obchvat a kudy?
 |  22.4.2017 11:29:58
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na posloupnost prací zkapacitnění silnice Kunratice - Lukášov nebude mít za následek snížení dopravní zátěže na kruhovém objezdu U Zeleného stromu a jak je daleko jednání o otevření ulice Poštovní mezi Lázněmi a U Balvanu počítá se s tím, že u Lázní a Merkuru budou světelné křižovatky, které k plynulosti tolik nepřispějí?
Ty auta tam na Prahu, Ž Brod musí projet dokud nebude západní obchvat funkční, proto se ptám na posloupnost těchto prací v realizaci protože nemá smysl stavět tramvajovou trať dříve, než bude právě západní obchvat...do té doby by tramvaj pohybující se v tělese ulice Budovatelů, způsobí dopravní zmatek a zácpu.
Počítá se s tím, jak se napřímí úsek Kunratice - Lukášov tak se koncentruje doprava která se dříve pohybovala od Vratislavic přijede na kruhový objezd Tovární...to bude další potenciální špunt ve špičce to tam je ucpané už teď.
Děkuji za odpověď.
Jan Hásek
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  26.4.2017 9:49:23
Dobrý den,
nelze vázat výstavbu tramvajové trati a rovněž dopravního terminálu na dobu, až bude hotový západní obchvat, protože každá z těchto staveb je vázána jednak na dotační a jednak na státní peníze, které jsou zase vázány na určité časové období, do kterého musí být stavby připraveny a ve kterém musí být realizovány. Bylo by to sice hezké a zdánlivě jednoduché, ale jinak to nejde.
Případné otevření ulice Poštovní mezi Lázněmi a U Balvanu pro osobní dopravu ť už jednosměrné nebo obousměrné je zase vázáno na rekonstrukci mostu přes Nisu, kde nyní jezdí pouze tramvaj a který by takovéto zatížení bez opravy neunesl.
Dopravní špičky jsou bohužel nepříjemností každého města a odbourat je prakticky nemožné. Trvají však pouze nějaký čas ráno a odpoledne a přes den je pak situace značně příznivější.-
Do doby než bude realizován západní obchvat, který ale nebude stavět město, ale stát, se budeme muset s určitými dopravními problémy ve městě smířit, protože žádné zázračné okamžité řešení nemáme.

Ing. Otakar Kypta, vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje, e-mail: kypta@mestojablonec.cz

IP: xxx
Odlehčení dopravy U Zeleného stromu
Jarmila Klápšťová  |  23.4.2017 15:12:25
Dobrý den paní Hozová,
V jedné Vaší odpovědi v sekci Otázky a odpovědi, jsem se dozvěděla, že nová komunikace z Kunratic do Lukášova na sebe naváže minimálně 80-90% kamionové dopravy a více jak 50% dopravy osobní, která nyní nemá jinou možnost, než z větší části projet křižovatkou U Zeleného stromu.
Můžete mi prosím sdělit, kudy si myslíte, že budou ty kamiony a osobní auta jezdit? Západní obchvat je hudba daleké budoucnosti. Připomenu Vám Severní tangentu před 17 lety, po které zbyl pouze nic neřešící kruhový objezd v Riegrově ulici a několik drahých vizualizací.

Děkuji předem za odpověď.Jarmila Klápšťová
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  26.4.2017 9:46:29
Dobrý den, paní Klápšťpvá,
reagujete na odpověď, kterou mi poskytl Ing. Kypta, vedoucí odboru rozvoje, požádala jsem ho tedy o reakci, kterou uvádím níže.
Markéta Hozová

"Kudy budou Jabloncem jezdit kamióny, nákladní a osobní auta záleží na tom, ze kterého místa v Jablonci, nebo blízkém okolí, cílem napojit se na komunikaci vedoucí z Lukášova do Liberce budou vyjíždět. Variant mají vícero. Nejedná se ale o průjezdní dopravu. Ta průjezdní, která se do Jablonce dostane od Tanvaldu nebo od Železného brodu si bude muset vybrat z varianty na směr Liberec přes Lukášov, nebo výjezdem na Prahu kolem bývalé porodnice. Jiná možnost zde není."

Ing. Otakar Kypta, vedoucí oboru územního a hospodářského rozvoje města, e-mail: kypta@mestojablonec.cz

IP: xxx
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load