Jazyková verze: CZENDEPL

Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Internet na Žižkově Vrchu
Marek Dědek  |  24.3.2017 11:21:05
Dobrý den,

rád bych se zeptal, zda-li si je město vědomo, že většina Žižkova Vrchu není pokryta kvalitním internetovým připojením. Místní obyvatelé se musí spoléhat na nestabilní a nespolehlivé vysílače firem např. z Liberce či z Prahy. Nevede zde žádná kabelová připojení počínaje "otočky autobusu" a dál směrem k "srnčáku". Nechtěl jsem tento dotaz psát, ale tento nedostatek mě značně znepokujuje. V Hodkovicích optické kabely mají a u nás ne?

Děkuji za odpověď
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  30.3.2017 10:21:45
Dobrý den,
pokrytí internetovým signálem nezajišťuje město, jedná se o komerční aktivitu. Doporučuji vám obrátit se na některého z poskytovatelů internetu.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
tenisová zeď-oprava
Milada Sedláčková  |  27.3.2017 11:40:44
Od roku 1980,kdy jsme se přistěhovali do ul.B.Němcové,stojí na blízkém hřišti tenisová zedˇ,jejíž omítka opadává.Před lety byla provedena "oprava"přibitím plechové plochy,která je zmalovaná sprejery a trefují se do ní kluci fotbalovým míčem,což je slušný rámus pro všechny domy v okolí.Původnímu účelu slouží jen malá část.Velice se přimlouvám za její opravu,neboť mnoho let chátrá.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  30.3.2017 10:14:09
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Stavem tenisové stěny se aktuálně zabýváme a s největší pravděpodobností dojde k její opravě. Ještě dodám, že se jedná se legální plochu pro graffiti schválenou radou města.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
dotaz na dům v ulici Na Roli
Jarmila Klápšťová  |  13.3.2017 8:52:54
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, zda město vydražilo dům Na Roli 2260/19.
V případě že ano, tak by mne zajímalo, o jaký druh bydlení, po jeho rekonstrukci se zde bude jednat .Azylový dům, ubytovna atd.

Předem děkuji za odpověď.
Klápšťová

Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  15.3.2017 16:50:37
Dobrý den paní Klápšťová,
statutární město prodalo objekt v ulici Na Roli 2260/19 v říjnu roku 2012 jako bytový dům. Z údajů získaných z katastru nemovitostí je patrné, že od té doby nemovitost několikrát změnila vlastníka. Ten současný nabyl objekt v dražbě v roce 2016. Pokud se majitel rozhodne k rekonstrukci objektu, ta musí být v souladu s palným územním plánem. – bydlení v obytných domech.

Jana Matěchová, kancelář primátora, e-mail:matechova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Dotaz na případnou rekonstrukci koupelny a toalety
Petr Štěpánék  |  27.2.2017 21:22:11
Dobrý den, rád bych si chtěl v bytě z rekonstruovat koupelnu s toaletou, bydlím v městském bytě na adrese Na Úbočí 14, koupelna i toaleta jsou v původním stavu.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  2.3.2017 7:55:10
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že z Vašeho dotazu nevyplývá, o jak velkou rekonstrukci se jedná, doporučuji Vám obrátit se pracovníky oddělení správy objektů MMJN, kde s Vámi Vaši záležitost projednají, příp. doporučí další postup. kontakt: V. Kotek, vedoucí odd.: e-mail: kotek@mestojablonec.cz, tel.: 483 357 301.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz

IP: xxx
městská ubytovna
Lucie A.  |  27.2.2017 14:21:48
Dobrý den. vypadá to , že městská ubytovna ve Střelecké zeje prázdnotou. pro koho je určena? je možné žádat o pronájem?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  1.3.2017 7:08:01
Dobrý den,
objekt Střelecká 7 (bývalá městská ubytovna) je v současné době uzavřen pro svůj špatný technický stav.
Budova po rekonstrukci bude sloužit nadále svému účelu. Pronajímat tuto budovu město nehodlá.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Domovní řád
Milan  |  9.2.2017 23:39:39
Dobrý den. Chtěl bych vědět zda nové domovní řády v městských domech platí pro všechny nájemníky a kdo řeší případné porušení? Na koho se obrátit při rušení nočního klidu když MP "odborně " dle pocitu zasahujiciho strážníka usoudí, že se o rušení nejedná? Díky za odpověď.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  17.2.2017 13:44:36
Dobrý den,
závaznost Domovního řádu pro nájemníky je mimo jiné odvozena z § 2256 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, který v odst. 2 stanoví, že nájemce dodržuje po dobu nájmu pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné požadavky pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů. Domovní řád tak představuje projev vůle města jako pronajímatele a shrnuje jak obvyklá pravidla chování v domě, tak pokyny pronajímatele pro zachování náležitého pořádku. Závaznost většiny pokynů a pravidel je navíc podpořena jednotlivými ustanoveními občanského zákoníku, případně obecně závazných vyhlášek města. Porušení Domovního řádu je tedy porušením povinností nájemce z nájmu ve smyslu občanského zákoníku, kdy důsledky z toho vyplývající řeší jak nájemní smlouva, tak občanský zákoník.
V případě rušení nočního klidu se obracejte na Městskou policii, pokud žádáte vyjádření ke konkrétnímu zásahu v minulosti, prosím, abyste kontaktoval/a ředitele MP Luboše Raisnera - e-amil: raisner@mestojablonec.cz, tel.: 483 357 432.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
odpad
ulliel andrea  |  18.1.2017 12:50:41
Dobry den kde si muzu prihlasit v jbc odpad?dekuji
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  19.1.2017 7:57:29
Dobrý den,
v Jablonci se platí odpad formou úhrady za popelnici.
Vývoz popelnice či kontejneru na komunální odpad si můžete objednat v sídle Severočeských komunálních služeb s.r.o., Smetanova 91 (pondělí až pátek 8:00 - 17:00 hodin, tel. 483 312 403). K sepsání objednávky je třeba se dostavit osobně s občanským průkazem. Lze si objednat velikost nádoby a četnost svozů, které budou postačovat potřebám daného objektu.

Pokud bydlíte v bytovém domě, je situace odlišná a je potřeba nahlásit počet osob bydlících v bytě správci objektu (bytové družstvo, realitní kancelář, společenství vlastníků jednotek, apod.), který stanoví výši měsíčních záloh za odpady.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Opakované ohrožení třemi psy
Valerie Jakubíková  |  28.12.2016 17:21:01
Dobrý den, obracím se na Vás s opakovanou negativní zkušeností. V ulici Prosečská u domu č.p.176, který patří městu, bydlí dvě sociálně slabé ženy. Obě mají psy, které neovládají, nemají je na vodítku, natož s náhubkem. Jedna z žen je velmi špatně pohyblivá, chodí špatně o fr.holích. Kolem domu vede chodník, po kterém se chodí k trmvaj.zastávce Nový svět. Opakovaně se mi stalo, že jdu po chodníku a útočí na mě psi /dnes současně všichni tři psy/. Sundala jsem batoh abych se aspoň trochu mohla batohem bránit. Při ústupu před psy jsem zběsile couvala do vozovky, kde je nyní hustyý provoz díky zavřené I/14. Ženy jsem opakovaně upozorňovala, že jsme jako chodci ohroženi a je na jejich zodpovědnosti psy ovládat. Protože tudy chodí i děti na a z tramvaje je tato cesta obávaná. Dnes jsem mluvila s okrskářem, ale ani on nemá moc pravomocí se situací něco dělat. Jak se můžeme bránit proti opakovanému útoku psy na veřejném chodníku? Co se s touto situací dá dělat? Co byste nám poradili?
Je opravdu nutné čekat, až se "něco" stane? Děkuji předem za Vaší odpověď.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  5.1.2017 16:03:53
Dobrý den,
vaším podnětem se zabývá Městská policie Jablonec nad Nisou. Pokud se znovu dostanete do obtížné situace, prosím, obraťte se na dispečink městské policie linka 156.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
kam nahlásit doručovací adresu
Iva Zítková  |  19.12.2016 15:01:47
Dobrý den
prosím o info kam mám nahlásit doručovací adresu , jelikož se nezdržuji na trvalé adrese . Pro případnou poštu
děkuji za odpověď
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  20.12.2016 8:34:59
Dobrý den,
pokud máte trvalé bydliště v Jablonci nebo v některé z obcí našeho správního obvodu, obraťte se na odd. správních agend magistrátu v budově Komenského 8. Kontaktní osobou je paní Jitka Jurníčková, e-mail:jurnickova@mestojablonec.cz, tel.: 483 357 725.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
kontejnerove stani Nova Pasirska
Tomas  |  15.9.2016 10:30:36
Dobrý den,

ptám se podruhé, jelikož mi nikdo neodpověděl, tak to zkouším znovu.
Kdy bude možné zamykat kontejnerová stání v ulici Nová Pasířská. Už několikrát zde bylo zmíněno, že to bude do konce srpna a nic. Chtěl bych vědět v čem je problém. O této možnosti zamykání jste se zmínila již v dubnu a je skoro půl roku a pořád se nic neděje.
předem děkuji za vysvětlení Wierczek
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  15.9.2016 13:05:37
Dobrý den,
omlouvám se, že jste na odpověď na svůj dotaz čekal, sestavení odpovědi komplikovalo období dovolených.
Děkuji za pochopení a níže uvádím odpověď kolegyně Poprové.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz

Vážený pane Wierczeku,

jedná se o dva zásadní problémy, kvůli kterým nebylo dosud možné dodatečné zámky osadit.
Jedním je neustálé poškozování (odlamování závěsů) křídel dvířek kontejnerových přístřešků, které není rozhodně způsobeno běžný otevíráním, i když je provedení závěsů, bohužel, nekvalitní. Zhotovitel nám už odmítá závěsy v rámci reklamace neustále opravovat.
Dalším je znehodnocení prvního vzorového dodatečného zámku osazeného na dvířkách kontejnerového přístřešku určeného pro objekt U Balvanu 6.
Zámek fungoval do té doby, než nějaký vandal znehodnotil vložku zámku, čímž znehodnotil zámek celý, protože u tohoto typu zámku není možné vyměnit pouze vložku. Konzultovali jsme problém s výrobcem zámků a ten nám nabídl podstatně dražší variantu, u které by v obdobném případě poškození bylo možné vyměnit pouze vložku. Po osazení všech zámků, pokud následně dojde k dalším případům znehodnocování vložek zámků, si budou vložky již vyměňovat na své náklady vlastníci bytů. Vzhledem k tomu, že zámečník už měl zbývající zámky i klíče nakoupené a připravené k osazení, musíme čekat, až mu je dodavatel zámků vymění za jiný typ (naštěstí je to možné).
Vzhledem k těmto nepředpokládaným komplikacím nedokážeme nyní specifikovat termín, do kterého k osazení zámků a opravě všech dvířek dojde.
Děkujeme za pochopení

Radka Poprová, Odd. investiční výstavby, e-mail: poprova@mestojablonec.cz


IP: xxx
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load