Jazyková verze: CZENDEPL

Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
prokázání rodinného stavu
Petra D.  |  16.3.2017 15:24:46
Dobrý den, je možné u vás požádat o potvrzení o aktuálním rodinném stavu? Vzhledem k tomu, že to nemám zadáno v OP - v bance to vyžadují , nevím kam se obrátit.Děkuji za odpoveď.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  17.3.2017 7:57:25
Dobrý den,
potvrzení - výpis z informačního systému za poplatek 50,- Kč získáte na odd. správních agend v 1. patře budovy magistrátu v Komenského ulici. Otevřeno je denně - v pondělí a ve středu od 8 do 17, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14 hodin.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Proč nevznikl Osadní výbor Centrum?
Markéta Hartmanová  |  18.2.2017 9:52:54


Dobrý den,
můžete mi říc, proč zastupitelé neschválli znění návrhu na zřízení Osadního výboru Centrum?
P. Řeháček je obyvatelem Liberce a taky mu tento fakt nebrání pracovat v Jablonci, tak proč někomu vadí, že vnímáme centrum města podle toho, co bylo předloženo zastupitelstvu.
Zastupitelé dlouhodobým zanedbáváním centra města jako obytného místa přispělo k jeho vylidněním a teď se jim nelíbí, že tam bydlí málo lidí?
ono nemůže, když v něm "bydlí" auta a není kam vyjet s kočárkem.


Odpověděl: Petr Vitvar, webmaster  |  21.2.2017 14:55:31
Trvalý pobyt pracovníků magistrátu nemá žádný vliv na vznik osadních výborů. Pracovníci města jsou zaměstnáváni na základě povinných výběrových řízení a v rámci pracovního poměru výhradně podle své kvalifikace, znalostí a dovedností, nikoliv trvalého pobytu na území města.

Osadní výbory vedle toho zřizuje zastupitelstvo města a v prostředí Jablonce byly doposud zřízeny osadní výbory tři – Kokonín, Proseč nad Nisou a Mšeno nad Nisou. Při zřizování a obsazování výborů byl doposud ctěn princip zřizování výborů podle místních částí města, která odpovídají katastrálním územím a i veřejnost vnímá jejich tradiční a jasné vymezení. Při projednávání zřízení osadního výboru Jablonec nad Nisou - Centrum bylo zmiňováno, že rozhodnutí o takto zřízeném osadním výboru by opomíjelo zájmy obyvatel například ze Šumavy, okolí Novoveského koupaliště či Žižkova Vrchu a že by tedy zájmy veřejnosti měly být hájeny rovnoměrně a žádná část by neměla být preferována. Je třeba zdůraznit, že role osadního výboru je iniciační a poradní ve vztahu k zastupitelstvu města. Výbor dává zastupitelstvu tedy různá doporučení pro postup dalších orgánů města, nejedná se ale o samostatný subjekt, který by disponoval vlastními rozhodovacími pravomocemi, finančními prostředky atd. Právě tajemníkovi magistrátu bylo uloženo, aby s kandidáty navrženými do osadního výboru Centrum jednal o možném rozšíření výboru na celé území k.ú. Jablonec nad Nisou, případně o pokrytí celého katastru více osadními výbory.
IP: xxx
Kdy město otevře smlouvy s provozovatelem vodovodní sítě? chceme vědět, za co platíme
Jaromír Kadlec  |  5.2.2017 8:25:35
Dobrý den,
z rozhodnutí ministerstva pro životní prostředí a s novým výměrem platný od 1.1.2017 udává povinnost obcím otevřít smlouvy s nájemcem vodovadních sítí do 30.9.2017.
Kdyv tedy město Jablonec zveřejní smlouvy se společností Veolia která je většinovým vlastníkem SČVAK?
chceme vědět, kam jdou obrovské částky které za vodu platíme v Jablonci kdy stát kubík vody prodává za 6 Kč ale lidi platí sto Kč za kubík.
Jestliže jsou tyto smlouvy takové, požadujeme zvážení odstoupení od smlouvy. Což dle ministerstva životního prostředí je možné.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  13.2.2017 16:31:06
Dobrý den,
město Jablonec nad Nisou je spolu s dalšími 457 obcemi a městy Libereckého a Ústeckého kraje akcionářem společnosti SVS, která je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v severočeském regionu. Tu provozuje soukromá společnost SčVK, v níž má 49,1% podíl společnost SVS a 50,1% francouzská společnost Veolia, zbylých 0,8 % vlastní drobní podílníci.
SVS vznikla oddělením vodohospodářského majetku od tehdejšího státního podniku SčVK a následně byl státní podnik SčVK převeden na akciovou společnost a proběhla jeho privatizace. Za privatizací SčVK tedy nestála SVS ani její akcionáři, starostové severočeských měst a obcí, ale stát.
Co se týká ceny vody - Za rozdílnými cenami vody v rámci ČR jsou rozdílné náklady na získávání a zpracování pitné vody (jaké jsou vodní zdroje a v jaké kvalitě), rozdílné náklady na akumulaci a distribuci pitné vody (kde hraje roli rozsah vodovodní sítě, stupeň opotřebení, potřeba její obnovy, podíl obyvatel napojených na vodovodní síť a hustota osídlení) a podobně je to u odvádění odpadních vod.
Je obrovský rozdíl dodávat vodu do městských sídlišť a do malých sídel s rodinnými domy. Zatímco v městských vodárenských společnostech je velmi vysoká koncentrace připojených obyvatel na malém území, SVS v podmínkách dvou podhorských krajů (LB a UL) vlastní nesrovnatelně větší majetek, který však slouží pro srovnatelný počet obyvatel na mnohonásobně větším území. Trend posledních dvou desetiletí navíc je, že se lidé stěhují z městských hustě zalidněných aglomerací na venkov či do menších sídel, kde se rozvíjejí obytné zóny, zkrátka do lokalit s výrazně menší hustotou obyvatel. Je stále méně připojených obyvatel na 1 km sítě. Od rostoucí délky sítí a snižující se hustoty osídlení se pochopitelně odvíjí úplně jiná finanční náročnost obnovy vodárenské infrastruktury, než tomu bylo dříve. SVS neopomíjí průběžnou tvorbu zdrojů na obnovu svěřeného majetku a do obnovy výrazně investuje. Přes veškerou snahu platí, že 65 % vodohospodářského majetku je dnes daleko za svou životností a na jeho celkovou obnovu by bylo za současného tempa obnovy zapotřebí až 133 let.
Cenové rozdíly mají svou příčinu také i v odlišné daňové politice (při srovnávání se zahraničím), v odlišném financování vodárenských investic (zanedbávání obnovy), v různé spotřebě přepočtené na obyvatele, a zároveň v rozložení spotřeby mezi domácnosti a průmysl.

Odpověď na Vaši otázku je tedy ta, že peníze, které platíte za vodné a stočné jdou částečně na opravu vodohospodářské sítě. Dovolím si zdůraznit, že vodohospodářská síť je ve vlastnictví měst a obcí. Jen v Jablonci společnost SVS v posledních dvou letech profinancovala téměř 100 milionů korun. Výše ceny je ovlivněna geografickými faktory i hustotou připojených odběratelů, viz výše. Pokud jde o cenu, je zisk společnosti Veolia cca 4% (standardní zisk je v ČR do 7 %) a daňové zatížení je přes 25% (DPH a jiné daně). Pokud dojde k odkupu akcií společnosti Veolia a převzetí servisní organizace, nelze očekávat snížení ceny.

Komplexní informace naleznete na webu společnosti SVS
http://www.svs.cz/cz/pro_novinare/tiskove_zpravy/co-ovlivnuje-ceny-vodneho-stocneho-severnich-cechach.html

http://www.svs.cz/cz/pro_novinare/tiskove_zpravy/vyhlaseni-ceny-vody-rok-2017.html

Markéta Hozová, kancelář primáteora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Může učitel žákovi ZŠ zakázat žvýkat při vyučování?
Jana.Š  |  5.2.2017 8:08:53


Možná si leckdo pomslí, co je to za dotaz, ale přeci jen má právo učitel požadovat po žácích základních škol i něco "navíc" v naší liberální společnosti?
Je to dotaz zásadní, protože jestli učitel nemůže nic žákovi nařídit a není možné tento zákaz případně vynutit tak škola ztrastila smysl jako výchovného zařízení a zužila se na jakousi nálevnu plnou neotesanců.
V době kdy je dost rodin neúplných by rozhodně bylo vhodné posílit výchovné aspekty základního školství. Základní školství čelí velkým výzvám a společnost od nich očekává mnoho, ale je toho naše základní školství schopno? kde jsou jejich kapacity a hranice.

Bylo by tedy možné když už se komunitně plánují sociální služby tento model použít i na Základní školství? Je potřeba těm ředitelům naskouchat....situace jsou vážné a očekávání velká jsou však schopni fungovat jako výchovný "ústav" ?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  13.2.2017 16:18:54
Dobrý den,
chápu cíl Vámi položeného dotazu. V naší společnosti i školy musí respektovat pravidla stanovená zákony. Tudíž učitel má pouze možnosti dané zákonem, jak na děti působit. Obecně platí, že za výchovu dítěte zodpovídají rodiče. Bohužel chování dětí a mládeže je mnohdy obrazem chování celé společnosti.

Jana Matěchová, kancelář primátora, e-mail: matechova@mestojablonec.cz
IP: xxx
MŠ Slunečnice
Jitka Šikolová  |  27.12.2016 16:17:27

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je v plánu investic výměna oken v MŠ Slunečnice ve Sluneční ulici.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  10.1.2017 14:02:38
Dobrý den,
výměna oken v MŠ Slunečná je zařazena do plánu investic a větší údržby. Vzhledem k tomu, že letos ještě nebyl schválen rozpočet a tudíž ani jmenovité akce pro letošní rok, nemůžu Vám poskytnout konkrétnější odpověď.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Mlýnská 14 - Sportovně rekreační lokalita pro volnočasové aktivity
Karolína Hanygová  |  30.12.2016 14:16:52

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat kdy se počítá se sanací stavby bývalé galvanovny v Mlýnské 14 a co je v plánu s touto lokalitou...bylo by vhodné aby tato lokalita sloužila jako sportovně rekreační oblast a místo kam by se dalo dojet i s kočárkem těch lokalit v centru města není mnoho vzhledem k životnímu stylu by bylo přínosné vytvářet také možnosti pohybového vyžití různých věkových skupin
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  6.1.2017 16:13:41
Dobrý den,
objekt bývalé galvanizovny včetně pozemků je v soukromém vlastnictví, nikoli ve vlastnictví města. Podle našich informací, veškeré odpady, včetně odpadů kategorie „nebezpečné“, byly z lokality odvezeny a odstraněny v souladu se zákonem o odpadech. Další postup sanace probíhá pod dozorem České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a je ve fázi příprav.
Dle stávajícího platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou se jedná o zastavitelnou plochu v kategorii S2 – smíšené bydlení v centru. Je to kategorie určená pro bydlení s podílem podnikatelských aktivit.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Je nutné, aby se nově do IPRÚ Šumava přhlásil nabyvatel Skautského domu?
Jaromír Kadlec  |  1.12.2016 11:07:13
Dobrý den, nedávno zastupitelé schválili odkup Skautského domu ve Vyskoké ulici přilehlé pozemky zůstaly městu nebo připadly jako manipulační prostor a přístupový k budově? Bylo by určitě přínosné, kdyby tento prostor kolem stavby "Výměníku" doznal kvalitativních změn.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  20.12.2016 12:59:59
Dobrý den,
okolí skautské klubovny ve Vysoké ulici je zahrnuto do připravovaného projektu revitalizace sídliště Šumava. Celý proces bude rozdělen do několika etap a s realizací se dá počítat v horizontu několika let.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Co bude s Jabloneckým lázněmi - Konzervatoř
Jana  |  28.10.2016 11:04:53

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na budovu Jabloneckých lázní ul. Budovatelů a to jak dlouho město bude čekat na to, až si lázně někdo koupí či pronajme...jak znám město, tak provádí minmální údržbu proto celkově stav budovy je nevalný.
Domnívám se však, proč tuto budovu nezaplnit akcemi "Jablečných lázní" a vytvořit z celého prostporu "konzervatoř" alternativních tanců a umění s kavárnou pro veřejnost a předávádět umění v Tyršových sadech.
Domnívám se, že čekání na investora je čekáním k ničemu. Jestliže má někdo zájem tuto budovu navštěvovat, tak by se jim mělo dát přednost. Před imaginárními investory kteří se stejně nehrnou.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  7.11.2016 14:13:56
Dobrý den,
děkujeme za Váš tip. Zásadní pro budovu lázní je skutečně najít investora, který by měl zájem financovat aktivity v lázních a v souvislosti s tím investovat do budovy.
Komplikací je několik.
Objekt je zkolaudovaný jako lázně. Dlouhodobě proto není možné bez změny kolaudačního rozhodnutí lázně provozovat jinak. Ke změně kolaudačního rozhodnutí by muselo dojít na základě konkrétních požadavků na funkčnost objektu, po provedení konkrétních stavebních úprav, které samozřejmě musí někdo zaplatit.
Objekt není odkanalizovaný a je odpojený od všech inženýrských sítí. Vybudování kanalizace bez dalšího konkrétního kroku, tedy jasné vize kdo, jak a za kolik bude objekt provozovat, by bylo v současné neekonomické.
Objekt lázní je pro potencionální investory momentálně nezajímavý i kvůli absenci parkovacích míst. Možným řešením je plánované prodloužení tramvajové trati do centra města, které by umožnilo na současné otočce tramvaje vybudovat velké parkoviště.
Nápadů, jak budovu využít je mnoho - od kultury přes wellness po zdravotnictví. Zásadní je ale otázka financí - platit se musí nejen rekonstrukce, ale i následný provoz. Proto se čeká na investora, který bude chtít za své peníze budovu smysluplně využít. Nikdo takový se zatím neobjevil. Město si nemůže dovolit v kontextu s dalšími svými funkcemi a závazky vůči občanům (opravy komunikací, opravy škol a školek, úklid atd.) a vzhledem k výše uvedeným faktům hradit nic jiného než údržbu objektu.
Je moc dobře, že se objekt lázní zviditelnil jako Jablečné lázně, znovu se oživila veřejná diskuze a aktivity ukazují široké spektrum možností využití této budovy. Město se snaží vycházet ArtProprostoru vstříc, v mnoha případech je to na hranici legislativních možností, nicméně nic nelze provozovat bez peněz a v rozporu s předpisy (stavebními, hygienickými, požárními atd.) dlouhodobě. Bez silného investora nebo vhodného dotačního titulu aktuálně nemá současná situace řešení.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz


IP: xxx
Mohli by jsme si ke 150. výročí nadělit novou Vánoční výzdobu?
Anna  |  23.10.2016 10:19:46

Dobrý den,
chtěl bych podat návrh, aby se zastupitelé zaobírali návrhem. Je mi jasné, že to letos nestihnem, ale bylo by pěkné, když už jsme "statutární" město, aby povýšila i výzdoba města v tomto případě Vánoční popřípadě by mohlo doznat změn Vánoční tržiště.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  25.10.2016 11:52:40
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět na zlepšení vzhledu našeho města v období adventu. Máte pravdu, letos už je na úvahy o změně výzdoby pozdě, předám kolegům k zamyšlení nad léty příštími.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
poplatky za psa
Mária Baranovská  |  18.10.2016 12:11:10
Dobrý den, som dochodkyna, mam 69 rokov a vzala som si psíka z utulku, lenže som sa nedávno dočítala, že musím mat trvalý pobyt, ten bohužial nemám, mám iba prechodný, dalej by som sa chcela spýtat, ako je to s platením dane za psa, mám nejakú zlavu ako dochodkyna? Dakujem za odpoved.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  25.10.2016 11:48:52
Dobrý den,
poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Jablonec nad Nisou. Sazba poplatku pro poživatele starobního důchodu, který je jeho jediným příjmem je 200 Kč ročně.

Lenka Zikešová, odd. rozpočtu a poplatků, e-mail:zikesova@mestojablonec.cz
IP: xxx
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load