Jazyková verze: CZENDEPL

Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Spolupracuje město se společností Kompan?
Dalibor Lukáš  |  17.9.2017 6:54:11

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda město spolupracuje se společností Kompan při osazování dětských hřišť herními prvky a průlezkami.
Když vidím, co se dokáže na městě zaplatit a jaký materiály jsou použity. Je zřejmé, že dvouletá záruka na provedení podle zákona je v celku nesmyslná, protože dřevo díky své "kvalitě" se rozpadá do pěti let. To, proč bych rád upozornil na tuto společnost je to, že ke svým výrobkům dodávají i desetiletou záruku. Proto se ve finále nemusí každých pět let vyměňovat celé hřiště pro seschlost zejména dřevních konstrukcí.
Když jsem viděl u Rybářské Bašty na dětském hřišti brankové konstrukce z klacků sesbíraných v lese a křivých jak paragraf tak mi je jasný, že tady někdo věci nedomyslel.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  21.9.2017 9:53:08
Dobrý den,
v minulosti byla společnost Kompan minimálně jednou přímo oslovena k podání nabídky do výběrového řízení na dětské hřiště v ul. Pasířská. Po vyhodnocení zaslaných nabídek uspěla ve výběrovém řízení jiná firma.
S ohledem na finanční náročnost realizace dětských hřišť jsou hřiště budována převážně za pomocí dotačních titulů a vždy probíhají výběrová řízení, která jsou zveřejněna na stránkách města. Do výběrového řízení se může přihlásit kterýkoli zájemce o zakázku. Informace o tom, zda této možnosti firma Kompan využila, nemám. S ohledem na to, že hlavním hodnotícím kritériem při těchto výběrových řízeních je cena, firma Kompan zakázku v Jablonci nad Nisou doposud nezískala.
O záruční době až 10 let, kterou firmy poskytují na určitý materiál víme a z důvodu zajištění delší životnosti herních prvků se v posledních letech navracíme ke kovovým konstrukcím.
Dětské hřiště u Rybářské bašty je vybudované firmou Tomovy parky, jejíž podnikatelský záměr spočíval ve využívání akátové kulatiny s minimálními zásahy do tvaru dřeva. V době realizace tohoto dětského hřiště se jednalo o něco nového, vzhledově zajímavého.

Ing. Klára Halamová, odd. správy veřejné zeleně, e-mail: halamova@mestojablonec.cz


IP: xxx
Památník I. sv. války
Luboš Bína  |  16.9.2017 14:43:39
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na památník I.sv. vlky na rohu Sadové a U Balvanu dle mého ohledání je v celku havarijním stavu. Zdivo vydrolené a kameny nelícují
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  20.9.2017 14:23:05
Dobrý den,
máte pravdu, památník 1. sv. války je téměř v havarijním stavu. Jeho obnova byla plánovaná již na letošek, bohužel se nepodařilo získat dotaci. Viz http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?xuser=244471516922602137&lanG=cs&slozka=37201&clanek=36956
O dotaci znovu požádáme na rok 2018.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Nejlevnější toalety
 |  16.9.2017 14:39:29
Dobrý den,
v Jablonci jsou toalety v Tyršově parku, platit za použití toalet 2 a 4 Kč to jsou nejlevnější toalety ve středí Evropě. Asi by se to dalo posunout na 5Kč což je jakýsi standard.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  20.9.2017 14:18:20
Dobrý den,
děkujeme za Vaši připomínku, o zdražení se v současné době neuvažuje i vzhledem k technickému stavu toalet.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Vítání občánků
Barbora Axmannová  |  14.9.2017 11:56:47
Dobrý den,
chtěla bych se Vás zeptat kdy bude vítání občánků narozených v červnu 2017.
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  15.9.2017 11:51:34
Dobrý den,
děti narozené po 3.6. budou pozvány na vítání občánků 14.10.

Helena Roudná, kancelář primátora, e-mail: roudna@mestojablonec.cz
IP: xxx
Jak se stará město o své občany
 |  12.9.2017 7:10:16
Dobrý den,
jde spíš o to, že e-aukce jsou možné a v podstatě se jedná o prodloužení smluv stávajících. Domnívám se, že město by mělo pravidelně konat aukce energii a dávat pravidelně lidem možnost se zapojit. Pak by bylo vše transparentní a lidem by jste ušetřilo dost starostí. Jestliže město se má chovat jako správný hospodář protože mu to ukládá zákon, tak by toto mělo být povinné pro všechny městské organizace a městské společnosti. Cena se samozřejmě pohybuje podle toho, kolik se draží odběratelů a organizací přímo na aukčních webch.
Jinak bych chtěl upozornit, že když si lidi sjednají schůzku po telefonu, tak to není zahrnuto v městské vyhlášce jako podomní prodej. Protože jste si je pozvali domů. Je však také možné, že to, kde uzavřete smlouvu a za jakých okolností určuje i možnosti termínů o odstoupení od takové služby. Hlavně ať lidi nadávají souhlas se smlouvou po telefonu.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  12.9.2017 7:57:53
Dobrý den,
město samo e-aukci pořádat nemůže už z podstaty. Svým občanům ale nákup komodit v e-aukci pravidelně umožňuje. E-aukce pořádaná společností A-tender a podporovaná městem v Jablonci proběhla už dvakrát, na přelomu let 2013 a 2014 a také v roce 2016. Smlouvy, které se na základě výsledků e-aukce uzavírají, jsou na 2 roky. Pokud budeme společností, která e-aukce pořádá, osloveni i dalším období, dá se předpokládat, že radní opět rozhodnou o podpoře e-aukce. Město v takovém případě pomáhá s informovaností a propagací (Jablonecký měsíčník, web města, facebook, letáky, televizní zpravodajství aj.) a dává k dispozici prostory jak pro kontaktní místo, tak pro informační schůzky. Vše po dohodě s pořádající společností.

Co se týká ekonomického nákupu elektřiny a plynu pro město a jím zřizované organizace, možností je více, mezi jinými je i e-aukce, kterou město využívá. Naposledy to bylo na podzim loňského roku, nakupoval se tak plyn i elektřina. O všem jsme psali na našich webových stránkách, stačí do vyhledavače zadat e-aukce.

Děkujeme za vaše upozornění a užitečné informace pro ostatní občany ohledně podomního prodeje a souhlasu po telefonu.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
hřiště Nová Pasířská
Kateřina  |  8.9.2017 14:23:01
Dobrý den, ráda bych se zeptala, co je pravdy za zvěstí šířící se přímo z radnice, že dětské hřiště v panelovém bloku Nová Pasířská/Havlíčkova se má likvidovat ??!!?? Nestojí tam dlouho, výstavba byla dotována, děti si mají konečně kde hrát...(Bydlím tu,tak vím, jak to vypadalo předtím) Chápu, že zejména starší ročníky obyvatel bytů zjevně obtěžuje hluk,co děti dělají a že se tam srocují děti/mládež a ne vždy jsou ticho jako pěna....ale není řešením posílení spíše hlídek MP, než zrušit celé hřiště ? Díky za odpověď
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  11.9.2017 10:36:08
Dobrý den,
dětské hřiště, o kterém se zmiňujete, tedy to s prolézačkami apod., se v žádném případě nebude stěhovat, omezovat, ani rušit a vůbec se o ničem podobném ani neuvažuje. Jsme rádi, že tady vzniklo a že dětem dobře slouží.

Jana Fričová, komunikace s veřejností, fricova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Smuteční oznámení (parte) na internetu
Mirek  |  25.7.2017 23:11:51
Dobrý den. Nevím do jaké kategorie dotazů můj patří ale chtěl bych se zeptat na možnost internetové informovanosti o smutečních oznámeních (parte) vyvěšených na úřední desce na hřbitově v Jablonci nad Nisou. Mnohá města tato smuteční oznámení na internetu zveřejňují (pokud je místo zveřejnění na hřbitově označeno jako úřední deska pak myslím že by tomu nemělo nic bránit). Myslím že by to bylo dobré a užitečné, ne každý může chodit a chodí pravidelně týdně na hřbitov a potom se často opožděně dozví o úmrtí např. bývalých kolegů z práce, z bývalého bydliště či jinak známých osob s nimiž by se chtěl naposledy rozloučit. Děkuji předem za odpověď
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  1.8.2017 13:13:58
Dobrý den,
na hřbitově nejde o úřední desku, ale o prostor k uveřejnění oznámení dobrovolně (záleží na pozůstalých), i když nevylučuji, že tam historicky takový nápis může být. Na webu lze oznámení o úmrtí zveřejňovat, pokud by o to pozůstalí projevili zájem a chtěli takový způsob prezentace využít. Jde také o citlivé osobní údaje, museli by podepsat, že s tím výslovně souhlasí. Technicky je to realizovatelné. Váš podnět je ale zatím první, který jsme v této věci obdrželi.

Doplnění: dle dohody se správcem hřbitova, Pohřební službou Jablonec nad Nisou, budou smuteční oznámení od srpna zveřejňována na webových stránkách pohřební služby.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Nový fenomén Burkiny
L.K  |  12.7.2017 9:01:25

Dobrý den,
je to taková tendenční otázka, ale jak by se město jako správce bazénu postavilo k někomu kdo by vměl na sobě jako koupací úbor burkiny?
Pravověrná muslimka se totiž nemůže slíknout před někým, kdo není muslimka, tedy o předepsané hygiéně se nedá ani hovořit.
Úbor samotný zakrývá celou postavu a tudíž není vidět - ověřit, zda má dotyčná osoba nějaké kožní onemocnění, které může nakazit ostatní v bazénu.
Podle expertů je toto nebazpeční z hlediska hygiény, která se nedá ověřovat.
Zakáže tedy provozovatel tento koupací úbor stejně jako mnohem méně "nebezpečné" kraťasy?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  26.7.2017 9:41:12
Dobrý den,
návštěvní řád jabloneckého plaveckého bazénu v části III/3 mj. vymezuje, jaký plavecký úbor mají mít návštěvníci při koupání v bazénu na sobě. Návštěvní řád je vyvěšen u vstupu do bazénu. Z návštěvního řádu vyplývá, že koupání v burkinách není možné.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Defibrilátor v OC Centál
 |  26.6.2017 7:07:43


Dobrý den, bylo by možné v Jablonci i nainstalovat na veřejných místech přenosný defibrilátor? mohl by pomoci.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  3.7.2017 9:20:23
Dobrý den,
již v minulosti jsme se možností vybavit budovy magistrátu defibrilátory zabývali. Vyžádali jsme si tehdy stanovisko Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, ze kterého vyplynulo, že k efektivnímu využití přístroje je potřeba osoba proškolená v kompletních oživovacích postupech, nejen k práci s AED, proto bylo rozhodnuto, že v budovách defibrilátory umístěné nebudou.
Jde o speciální zařízení, které nelze použít bez důkladného proškolení a je určeno pro situace, kdy je vhodnější a nejspíš i účinnější zavolat ZZS. Rozhodně to není tak, že náhodný kolemjdoucí by měl mít přístup k defibrilátoru a bez proškolení a znalosti jej mohl použít.
Městská společnost Sport Jablonec s. r. o. vlastní defibrilátor, který je umístěný na zimním stadionu a na ostatní sportoviště se zapůjčuje na základě požadavku pořadatele konkrétních sportovních událostí.
Hovoříme zde o městských prostorách a objektech. Případné rozhodnutí umístit defibrilátor v obchodním centru je na majiteli a vedení obchodního centra.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Slavnosti II
 |  30.6.2017 8:48:38
Dobrý den,děkuji za odpověd.Ano město pořádá akce typu Vánoční,Velikonoční atd.Jenže to jsou akce přes kopírák stejný.Stánky se stejným zbožím.Navíc podium je většinou pro zš a to lidi moc nepřitáhne,možná tak maminky babičky školáků.Dále město plné tonu jak píšete,je zase typu vážné hudby a to zase není pro každého.Má město při nějaké akci skupinu,kterou jsem jen pro příklad napsal?Ne nemá!!Vemte si kolik lidí bylo jen na skupinu Slzu při otevření centrálu.Být to na náměstí tak je tam lidí víc.Berte to jako zpětnou reakci není to otázka.Jen bych měl návrh.Co slavnost pro všechny občany.Po obědě nějaká dechovka pro důchodce.Nějaká vážná hudba pro kravatáky.Pak skupina pro mladý i starší.Navečer nějaký rock.Zaručím Vám,že náměstí bude plný a všichni budou spokojený.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  3.7.2017 8:45:04
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load