Jazyková verze: CZENDEPL

Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Olympijský park 2018 v Jablonci
Karel Janák  |  23.4.2017 14:12:11

Dobrý den,
z tisku jsem se dozvěděl, že se uvažuje s kandidaturou města na Olympijský park 2018.
Kdy bude jasno, že je přiklepnutý Jablonci a jak se postupuje v této věci i co se týká místa kde by Olympjský park měl být realizován...asi nejběžnější by napadlo Taivan a okolí přehrady...mělo by to být zkrátka ve městě aby to bylo i dostupné.

Domnívám se, že explicitně se ukáže, že mít lávku přes zátoku mezi Taivanem a Slunečními lázněmi by bylo určitě přínosné ale i to kolik by to stálo...vzhledem k praxi že rozpočet se schvaluje až v Únoru což je už pozdě.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  10.5.2017 11:48:59
Dobrý den,
zatím je vše stále ve fázi jednání. Jsou k dispozici od českého olympijského svazu podmínky a pravidla, na jejichž základě by měl olympijský park fungovat. Tak, jak je to nastavené, pravděpodobně nebude Jablonec schopen podmínky splnit. Bylo by to hezké, ale faktorů je zkrátka příliš mnoho. Vše ale je ještě otevřené a dosud nebyl stanoven ze strany olympijského výboru žádný termín.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Zveřejnění programu zastupitelstva na 18.5
 |  9.5.2017 9:04:56

Dobrý den,
můžete prosím zveřejnot celý program na zasedání zastupitelů k 18.5? našel jsem odkazjen na schvalování Územního plánu ale zastupitelé zasedají už od 9h tedy nějaký program zřejmě mají když je schválování Uzemního plánu až na 16h
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  9.5.2017 12:05:25
Dobrý den,
program zastupitelstva standardně zveřejňujeme týden před jednáním. Územní plán jsme zveřejnili dříve kvůli závažnosti projednávaného dokumentu. Program jednání zastupitelstva 18. 5. najdete na webu města ve čtvrtek 11. 5. včetně prokliku na všechny projednávané dokumenty.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
jaká jsou kritéria pro ocenění "strážníka roku"?
Stanislav Hepner  |  29.4.2017 8:38:00

Doberý den,
zajímalo by mě, když každý rok čteme o udělení ocenění strážníka roku, jaká jsou vlastně kritéria hodnocení na základě nich se ocenění uděluje a jestli už někdo ze strážníků dostal ocenění opakovaně

ono někdy není leckdy nejtěžší ocenění získat ale udržet
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  2.5.2017 8:51:36
Dobrý den,
titul Strážník roku uděluje městská policie ve spolupráci s vedením města již od roku 2008. Mezi základní kritéria hodnocení patří plnění povinností vyplývajících ze zákona o obecní policii, plnění úkolů nad rámec pracovních povinností, množství zjištěných a následně řešených událostí, kvalita zpracování spisového materiálu a úroveň vystupování.
Návrhy na ocenění strážníků podávají vedoucí operačního střediska a vedení městské policie. Z těchto návrhů jsou pak vybráni 3 nejlepší.
Ano, už se stalo, že strážníci ocenění obhájili.
Informace naleznete ve zprávách na webu města v sekci Městská policie.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Hysterie aneb kdo sedí v Jablonci na lavičkách?
Karel Línek  |  30.4.2017 9:37:49

Dobrý den,
cítím, že bych se měl už ozvat kvůli různým pisatelům a závistivcům kteří závidí lavičky některým lidem a to podotknu, že na nich sedí různí lidé je to rozšířený folklor místních závidět lavičkám sedící a ještě jim nasazovat "psí hlavu"
jestli je to tak nebo není je naprosto nepodstatné ale hlavně se k tomuto tématu laviček v centru města vyjadřují lidé, kteří na nich v životě neseděli a to, že mají různé výmluvy je jen výmluva.

LAVIČKÁM JE TOTIŽ JEDNO, KDO NA NICH SEDÍ furt někoho musí soudit posuzovat odsuzovat tak ať se na ni posadí sami a jen o tom nemluví.
Se na ně rád posadím a těší mě, že ve městě jsou

Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  2.5.2017 8:31:52
Dobrý en,
děkujeme za Váš názor.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Svislé vlajky reprezentace města
Albert Kunc  |  15.4.2017 13:41:25

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak se město staví k instalaci svislých vlajek na pětimetrovém stožáru, všiml jsem si, že na bazénu byly vlajky města a České Republiky je to možná k příležitosti závodu ale přesto, bylo by možné zřídit pevné stanoviště stožárů s 2.5m dlouhou svislou vlajkou státní a města na travou zarostlém "ostrůvku" před bazénem? Domnívám se, že by to byla milá prezentace města přičemž se co se týká bazénu nemusíme za nic stydět. Náklady na zřízení takového stanoviště určitě nejsou takové, že by to ovlivnilo výrazně rozpočet.
Jaký je názor města a možnost, že by jsme tyto spatřili "stanoviště" dle návrhu po městě podpořilo by to město?
Když člověk zavítá do Bavorska či Rakouska, tak když už přijede sem, tak by jsme měli hrát podobné housle uvědomění.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  27.4.2017 10:08:53
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí bazénu se dá o umístění vlajkových stožárů uvažovat. Předala jsem Váš podnět p. Maturovi, jednateli společnosti SPORT Jabonec nad Nisou, s. r. o. , který má bazén a městskou halu na starosti.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
prokázání rodinného stavu
Petra D.  |  16.3.2017 15:24:46
Dobrý den, je možné u vás požádat o potvrzení o aktuálním rodinném stavu? Vzhledem k tomu, že to nemám zadáno v OP - v bance to vyžadují , nevím kam se obrátit.Děkuji za odpoveď.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  17.3.2017 7:57:25
Dobrý den,
potvrzení - výpis z informačního systému za poplatek 50,- Kč získáte na odd. správních agend v 1. patře budovy magistrátu v Komenského ulici. Otevřeno je denně - v pondělí a ve středu od 8 do 17, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14 hodin.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Proč nevznikl Osadní výbor Centrum?
Markéta Hartmanová  |  18.2.2017 9:52:54


Dobrý den,
můžete mi říc, proč zastupitelé neschválli znění návrhu na zřízení Osadního výboru Centrum?
P. Řeháček je obyvatelem Liberce a taky mu tento fakt nebrání pracovat v Jablonci, tak proč někomu vadí, že vnímáme centrum města podle toho, co bylo předloženo zastupitelstvu.
Zastupitelé dlouhodobým zanedbáváním centra města jako obytného místa přispělo k jeho vylidněním a teď se jim nelíbí, že tam bydlí málo lidí?
ono nemůže, když v něm "bydlí" auta a není kam vyjet s kočárkem.


Odpověděl: Petr Vitvar, webmaster  |  21.2.2017 14:55:31
Trvalý pobyt pracovníků magistrátu nemá žádný vliv na vznik osadních výborů. Pracovníci města jsou zaměstnáváni na základě povinných výběrových řízení a v rámci pracovního poměru výhradně podle své kvalifikace, znalostí a dovedností, nikoliv trvalého pobytu na území města.

Osadní výbory vedle toho zřizuje zastupitelstvo města a v prostředí Jablonce byly doposud zřízeny osadní výbory tři – Kokonín, Proseč nad Nisou a Mšeno nad Nisou. Při zřizování a obsazování výborů byl doposud ctěn princip zřizování výborů podle místních částí města, která odpovídají katastrálním územím a i veřejnost vnímá jejich tradiční a jasné vymezení. Při projednávání zřízení osadního výboru Jablonec nad Nisou - Centrum bylo zmiňováno, že rozhodnutí o takto zřízeném osadním výboru by opomíjelo zájmy obyvatel například ze Šumavy, okolí Novoveského koupaliště či Žižkova Vrchu a že by tedy zájmy veřejnosti měly být hájeny rovnoměrně a žádná část by neměla být preferována. Je třeba zdůraznit, že role osadního výboru je iniciační a poradní ve vztahu k zastupitelstvu města. Výbor dává zastupitelstvu tedy různá doporučení pro postup dalších orgánů města, nejedná se ale o samostatný subjekt, který by disponoval vlastními rozhodovacími pravomocemi, finančními prostředky atd. Právě tajemníkovi magistrátu bylo uloženo, aby s kandidáty navrženými do osadního výboru Centrum jednal o možném rozšíření výboru na celé území k.ú. Jablonec nad Nisou, případně o pokrytí celého katastru více osadními výbory.
IP: xxx
Kdy město otevře smlouvy s provozovatelem vodovodní sítě? chceme vědět, za co platíme
Jaromír Kadlec  |  5.2.2017 8:25:35
Dobrý den,
z rozhodnutí ministerstva pro životní prostředí a s novým výměrem platný od 1.1.2017 udává povinnost obcím otevřít smlouvy s nájemcem vodovadních sítí do 30.9.2017.
Kdyv tedy město Jablonec zveřejní smlouvy se společností Veolia která je většinovým vlastníkem SČVAK?
chceme vědět, kam jdou obrovské částky které za vodu platíme v Jablonci kdy stát kubík vody prodává za 6 Kč ale lidi platí sto Kč za kubík.
Jestliže jsou tyto smlouvy takové, požadujeme zvážení odstoupení od smlouvy. Což dle ministerstva životního prostředí je možné.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  13.2.2017 16:31:06
Dobrý den,
město Jablonec nad Nisou je spolu s dalšími 457 obcemi a městy Libereckého a Ústeckého kraje akcionářem společnosti SVS, která je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v severočeském regionu. Tu provozuje soukromá společnost SčVK, v níž má 49,1% podíl společnost SVS a 50,1% francouzská společnost Veolia, zbylých 0,8 % vlastní drobní podílníci.
SVS vznikla oddělením vodohospodářského majetku od tehdejšího státního podniku SčVK a následně byl státní podnik SčVK převeden na akciovou společnost a proběhla jeho privatizace. Za privatizací SčVK tedy nestála SVS ani její akcionáři, starostové severočeských měst a obcí, ale stát.
Co se týká ceny vody - Za rozdílnými cenami vody v rámci ČR jsou rozdílné náklady na získávání a zpracování pitné vody (jaké jsou vodní zdroje a v jaké kvalitě), rozdílné náklady na akumulaci a distribuci pitné vody (kde hraje roli rozsah vodovodní sítě, stupeň opotřebení, potřeba její obnovy, podíl obyvatel napojených na vodovodní síť a hustota osídlení) a podobně je to u odvádění odpadních vod.
Je obrovský rozdíl dodávat vodu do městských sídlišť a do malých sídel s rodinnými domy. Zatímco v městských vodárenských společnostech je velmi vysoká koncentrace připojených obyvatel na malém území, SVS v podmínkách dvou podhorských krajů (LB a UL) vlastní nesrovnatelně větší majetek, který však slouží pro srovnatelný počet obyvatel na mnohonásobně větším území. Trend posledních dvou desetiletí navíc je, že se lidé stěhují z městských hustě zalidněných aglomerací na venkov či do menších sídel, kde se rozvíjejí obytné zóny, zkrátka do lokalit s výrazně menší hustotou obyvatel. Je stále méně připojených obyvatel na 1 km sítě. Od rostoucí délky sítí a snižující se hustoty osídlení se pochopitelně odvíjí úplně jiná finanční náročnost obnovy vodárenské infrastruktury, než tomu bylo dříve. SVS neopomíjí průběžnou tvorbu zdrojů na obnovu svěřeného majetku a do obnovy výrazně investuje. Přes veškerou snahu platí, že 65 % vodohospodářského majetku je dnes daleko za svou životností a na jeho celkovou obnovu by bylo za současného tempa obnovy zapotřebí až 133 let.
Cenové rozdíly mají svou příčinu také i v odlišné daňové politice (při srovnávání se zahraničím), v odlišném financování vodárenských investic (zanedbávání obnovy), v různé spotřebě přepočtené na obyvatele, a zároveň v rozložení spotřeby mezi domácnosti a průmysl.

Odpověď na Vaši otázku je tedy ta, že peníze, které platíte za vodné a stočné jdou částečně na opravu vodohospodářské sítě. Dovolím si zdůraznit, že vodohospodářská síť je ve vlastnictví měst a obcí. Jen v Jablonci společnost SVS v posledních dvou letech profinancovala téměř 100 milionů korun. Výše ceny je ovlivněna geografickými faktory i hustotou připojených odběratelů, viz výše. Pokud jde o cenu, je zisk společnosti Veolia cca 4% (standardní zisk je v ČR do 7 %) a daňové zatížení je přes 25% (DPH a jiné daně). Pokud dojde k odkupu akcií společnosti Veolia a převzetí servisní organizace, nelze očekávat snížení ceny.

Komplexní informace naleznete na webu společnosti SVS
http://www.svs.cz/cz/pro_novinare/tiskove_zpravy/co-ovlivnuje-ceny-vodneho-stocneho-severnich-cechach.html

http://www.svs.cz/cz/pro_novinare/tiskove_zpravy/vyhlaseni-ceny-vody-rok-2017.html

Markéta Hozová, kancelář primáteora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
Může učitel žákovi ZŠ zakázat žvýkat při vyučování?
Jana.Š  |  5.2.2017 8:08:53


Možná si leckdo pomslí, co je to za dotaz, ale přeci jen má právo učitel požadovat po žácích základních škol i něco "navíc" v naší liberální společnosti?
Je to dotaz zásadní, protože jestli učitel nemůže nic žákovi nařídit a není možné tento zákaz případně vynutit tak škola ztrastila smysl jako výchovného zařízení a zužila se na jakousi nálevnu plnou neotesanců.
V době kdy je dost rodin neúplných by rozhodně bylo vhodné posílit výchovné aspekty základního školství. Základní školství čelí velkým výzvám a společnost od nich očekává mnoho, ale je toho naše základní školství schopno? kde jsou jejich kapacity a hranice.

Bylo by tedy možné když už se komunitně plánují sociální služby tento model použít i na Základní školství? Je potřeba těm ředitelům naskouchat....situace jsou vážné a očekávání velká jsou však schopni fungovat jako výchovný "ústav" ?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  13.2.2017 16:18:54
Dobrý den,
chápu cíl Vámi položeného dotazu. V naší společnosti i školy musí respektovat pravidla stanovená zákony. Tudíž učitel má pouze možnosti dané zákonem, jak na děti působit. Obecně platí, že za výchovu dítěte zodpovídají rodiče. Bohužel chování dětí a mládeže je mnohdy obrazem chování celé společnosti.

Jana Matěchová, kancelář primátora, e-mail: matechova@mestojablonec.cz
IP: xxx
MŠ Slunečnice
Jitka Šikolová  |  27.12.2016 16:17:27

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je v plánu investic výměna oken v MŠ Slunečnice ve Sluneční ulici.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek., tisková mluvčí  |  10.1.2017 14:02:38
Dobrý den,
výměna oken v MŠ Slunečná je zařazena do plánu investic a větší údržby. Vzhledem k tomu, že letos ještě nebyl schválen rozpočet a tudíž ani jmenovité akce pro letošní rok, nemůžu Vám poskytnout konkrétnější odpověď.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
IP: xxx
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load