Aktuální oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
28553/2023 25.3.2023 - 9.4.2023 Veřejná vyhl. - rozhodnutí - prodloužení společného územního a stavebního povolení stavby „Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ul. Letní, rekonstrukce silnice“, SO 001 – Příprava území, SO 101 – Rekonstrukce silnice III/2879, ul. Letní, SO 121 – Chodník Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
25.3.2023 - 31.3.2023 Výběrové řízení na pozici referent/ka odboru investic - projektový manažer/manažerka digitalizace Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
24.3.2023 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.3.2023 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště Magistrát - kancelář tajemníka Různé
KULK 22075/2023 OSH 164/2023/280.8/Fi 24.3.2023 - 14.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených úsecích silnice I/14 v intravilánu městské části Proseč nad Nisou Města Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Vyhláška
OZ 132/2023/SPO/VŘ20 24.3.2023 - 19.5.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: všeobecná sestra - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí - ošetřovatelská pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 133/2023/SPO/VŘ21 24.3.2023 - 19.5.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: všeobecné praktické lékařství (kód 001) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 135/2023/SPO/VŘ22 24.3.2023 - 19.5.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: praktické lékařství pro děti a dorost (kód 002) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 136/2023/SPO/VŘ23 24.3.2023 - 19.5.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: zubní lékařství (kód 014) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 137/2023/SPO/VŘ24 24.3.2023 - 19.5.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: ortodoncie (kód 015) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 138/2023/SPO/VŘ25 24.3.2023 - 19.5.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: endokrinologie (kód 104) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 139/2023/SPO/VŘ26 24.3.2023 - 19.5.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: dětská kardiologie (kód 302) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 140/2023/SPO/VŘ27 24.3.2023 - 19.5.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: psychiatrie (kód 305) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 141/2023/SPO/VŘ28 24.3.2023 - 19.5.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: dětská a dorostová psychiatrie (kód 306) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 142/2023/SPO/VŘ29 24.3.2023 - 19.5.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: návykové nemoci (kód 308) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 143/2023/SPO/VŘ30 24.3.2023 - 19.5.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: adiktologie (kód 919) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 145/2023/SPO/VŘ31 24.3.2023 - 19.5.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: otorinolaryngologie (kód 701) pro území Liberecký kraj (především území Česká Lípa) Liberecký kraj Různé
28810/2023 24.3.2023 - 8.4.2023 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu: uzavírka části ulice Perlová (5.květen - k mostu), Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
24.3.2023 - 4.4.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060867922, dne 14. 4. 2023 od 7:30 do 14:30 hodin, kat. území Jablonecké Paseky (kód 656038): parcelní č. 936/32, 936/33 Jiný subjekt Různé
24.3.2023 - 6.6.2023 Soutěž o návrh na řešení - Mateřská Škola U Přehrady (Navýšení kapacity MŠ Palackého v Jablonci nad Nisou) ----- Veřejné zakázky
28966/2023 24.3.2023 - 30.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Smetanova, k.ú. a obec Jablonec n. N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
29055/2023 24.3.2023 - 14.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
1/2023 24.3.2023 - 11.4.2023 Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Magistrát - kancelář primátora Obecně závazná vyhláška
28352/2023 23.3.2023 - 3.4.2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Lesní Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
23.3.2023 - 31.12.2023 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Schválený rozpočet na rok 2023 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
23.3.2023 - 13.4.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060875474, dne 13. 4. 2023 od 9:00 do 17:00 hodin, Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou) část obce Kokonín, část obce Vrkoslavice, Maršovice Jiný subjekt Různé
23.3.2023 - 12.4.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060875090, dne 12. 4. 2023 od 7:30 do 14:30 hodin, část obce Proseč nad Nisou Na Kopečku: č. p. 1, 186; č. ev. 33 Prosečská: č. p. 3, 5, 7, 8, 9, 168, 238 Jiný subjekt Různé
KULK 23160/2023 23.3.2023 - 19.5.2023 Žádost o zveřejnění výběrových řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů Liberecký kraj Různé
23.3.2023 - 13.4.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060885701, dne 13. 4. 2023 od 9:00 do 17:00 hodin, Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou) U Nisy: č. o. 45 Jiný subjekt Různé
28173/2023 23.3.2023 - 31.3.2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Mšeno nad Nisou, ul. Sportovní Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
28526/2023 23.3.2023 - 31.3.2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Rýnovice, ul. Malá Janovská Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
28138/2023 22.3.2023 - 31.12.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Podzimní – úplná uzavírka , Mlýnská k.ú. a obec Jablonec n. N. Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
27855/2023 22.3.2023 - 1.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Emilie Floriánové k.ú. a obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
27515/2023 22.3.2023 - 12.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Zimní k.ú. Vrkoslavice, obec Jablonec n.N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
26802/2023 21.3.2023 - 5.4.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Lipová k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
26860/2023 21.3.2023 - 5.4.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29032 podél objektu čp. 508 k.ú. i obec Janov nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
26938/2023 21.3.2023 - 5.4.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/28725 podél objektu čp. 23 - 33 Voděrady, k.ú. i obec Frýdštejn Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
27234/2023 21.3.2023 - 5.4.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/2876 u objektu čp. 108 k.ú. i obec Rádlo Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
27566/2023 21.3.2023 - 29.3.2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Skřivánčí Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
KULK 21027/2023 OŽPZ 327/2023 20.3.2023 - 17.4.2023 Věc: „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“. Liberecký kraj Různé
KULK 14490/2023 OŽPZ 1225/2021 20.3.2023 - 17.4.2023 Stanovisko k návrhu koncepce Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, Vyhodnocení koncepce zpracované na základě § 10 e, f zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí s obsahem podle přílohy č. 9 k záko Liberecký kraj Různé
19.3.2023 - 4.4.2023 Výměna oken budovy radnice v Jablonci nad Nisou ----- Veřejné zakázky
18.3.2023 - 3.4.2023 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení strategického plánování Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
17.3.2023 - 12.4.2023 Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (sociální pracovník - agenda sociálně právní ochrany dětí) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
26458/2023 17.3.2023 - 27.3.2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Turnovská Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
26557/2023 17.3.2023 - 27.3.2023 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Lovecká Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
26649/2023 17.3.2023 - 18.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Dolní náměstí, ul. Kamenná, ul. Průmyslová (vše chodníky) k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
25319/2023 16.3.2023 - 31.3.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ppč. 306/1, vlastní umístění DZ na ppč. 306/13 vše k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
bez č.j. 16.3.2023 - 6.4.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060861063, dne 6. 4. 2023 od 7:30 do 14:30 hodin, Na Hranici: č. o. 1, 4, 5, 6, 8 kat. území Jablonec nad Nisou (kód 655970): parcelní č. 5414 Jiný subjekt Různé
bez č.j. 16.3.2023 - 5.4.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060878809, dne 5. 4. 2023 od 7:30 do 14:30 hodin, část obce Vrkoslavice Zimní: č. o. 2, 4 Jiný subjekt Různé
KULK 20188/2023 Spis. zn. OZ 115/2023/SPO/VŘ17 16.3.2023 - 28.4.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: chirurgie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 20186/2023 Spis. zn. OZ 114/2023/SPO/VŘ16 16.3.2023 - 28.4.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: radiologie a zobrazovací metody pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 20213/2023 Spis. zn. OZ 117/2023/SPO/VŘ19 16.3.2023 - 28.4.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: fyzioterapeut pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 20201/2023 Spis. zn. OZ 116/2023/SPO/VŘ18 16.3.2023 - 28.4.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: endokrinologie a diabetologie (v rozsahu diabetologie) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
203 Ex 30374/20-36 16.3.2023 - 21.4.2023 D r a ž e b n í v y h l á š k u o o z n á m e n í d r a ž e b n í h o r o k u, movitě věci. 6 - reproduktor, sony, 1 ks á 1 500,00 Kč Jiný subjekt Dražební vyhláška
bez č.j. 16.3.2023 - 4.4.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060885207, dne 4. 4. 2023 od 8:30 do 15:30 hodin, část obce Kokonín Rychnovská: č. p. 474, 478, 4164, 4272 Jiný subjekt Různé
158 EX 734/22-25 16.3.2023 - 18.4.2023 Dražební vyhláška, Osobní automobil OPEL VECTRA 1.9CDTI 16V SW (AC) VIN: W0L0ZCF3581049882, r.v. 2008. Jiný subjekt Dražební vyhláška
16.3.2023 - 4.4.2023 Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
3/2023 15.3.2023 - 14.4.2023 záměr prodeje p.p.č. 1797/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor majetkoprávní Prodej - pozemek
21402/2023 15.3.2023 - 24.4.2023 Veřejná vyhláška o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Josefův Důl Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Územní plán
24950/2023 15.3.2023 - 30.3.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikací a sil.IIII.třídy ústících na sil. I/14 v úseku od žel. přejezdu č. P5536 až po čp. Lučany nad Nisou 315 vše k.ú. i obec Lučany nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
25063/2023 15.3.2023 - 31.10.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
24458/2023 15.3.2023 - 31.10.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Prudká, „Prosečská I/14 – pravý chodník“ k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
24305/2023 14.3.2023 - 29.3.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/2875 k.ú. i obec Rádlo Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
24246/2023 14.3.2023 - 13.8.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Pod Kynastem, k.ú. Jablonecké paseky obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
23166/2023 14.3.2023 - 13.4.2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - stavební povolení: Terminále veřejné osobní dopravy Jablonec nad Nisou - SO 101.E - most, SO 120 - komunikace a zpevněné plochy, SO 201.A - pěší lávka, SO 204 - vjezd do podzemních garáží - most, SO 205 - most pěší + cyklo Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
13.3.2023 - 31.3.2024 Schválené střednědobé výhledy rozpočtu 2024-2025 společností města Magistrát - kancelář primátora Různé
3/2023 13.3.2023 - 28.3.2023 záměr prodeje části p.p.č. 1375 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor majetkoprávní Prodej - pozemek
12.3.2023 - do odvolání Oznámení o vyhlášení nálezu Magistrát - kancelář tajemníka Různé
bez č.j. 10.3.2023 - 31.3.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060877656, dne 31. 3. 2023 od 7:30 do 15:30 hodin, Horní: č. p. 179, 191, 225, 5306 Na Domovině: č. p. 75, 230, 236, 255-259, 283, 5012, 5353 kat. území Proseč nad Nisou (kód 733211): parcelní č. 581/2 Jiný subjekt Různé
bez č.j. 10.3.2023 - 30.3.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060875316, dne 30. 3. 2023 od 8:00 do 16:00 hodin, část obce Kokonín, část obce Vrkoslavice, Maršovice (okres Jablonec nad Nisou) Jiný subjekt Různé
21492/2023 8.3.2023 - 7.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jabloňová, k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec n. N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
8.3.2023 - 28.2.2024 Schválené rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2023 Magistrát - odbor humanitní Různé
8.3.2023 - 28.2.2024 Schválené střednědobé výhledy rozpočtu 2024-2025 příspěvkových organizací města Magistrát - odbor humanitní Různé
21785/2023 8.3.2023 - 30.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Horní, Jabloňová k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec n. N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
22937/2023 8.3.2023 - 30.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Petra Bezruče, Průmyslová (chodníky) k.ú. a obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
23034/2023 8.3.2023 - 31.3.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. U Nisy k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
8.3.2023 - 28.3.2023 Výměna a repase vitrážových oken budovy radnice v Jablonci nad Nisou ----- Veřejné zakázky
20631/2023 7.3.2023 - 28.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Cvrčkova, k.ú. a obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
21871/2023 7.3.2023 - 6.5.2023 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu: úprava stávajícího a umístění nového SDZ a VDZ na chodníku a cyklostezce okolo I. přehrady, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
21907/2023 7.3.2023 - 6.4.2023 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na parkoviště v ulici Jehlářská (nad OC BILLA) a o udělení souhlasu s navrženým umístěním DZ a dopravního zařízení, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
OÚPSŘ 69/2023-OÚP KULK 17531/2023-OÚP 7.3.2023 - 26.4.2023 Veřejná vyhláška: Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu, Veřejné projednání návrhu AZÚR LK č. 2 se bude konat 19. dubna 2023 od 13,00 hodin v multifunkčním sále Liberecký kraj Vyhláška
7.3.2023 - 28.2.2024 2. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2023 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
20835/2023 6.3.2023 - 5.5.2023 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu v ulici Kokonínská v křižovatkách s ulicemi Lesní stezka a Pod Hájem, Jablonec nad Nisou: nově "stůj, dej přednost v jízdě" Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
6.3.2023 - 31.3.2023 Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky organizace Kultura Jablonec, p. o Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
KULK 15913/2023, OŽPZ 98/2023 6.3.2023 - 27.3.2023 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ, „Geotermální vertikální vrty pro tepelné čerpadlo na p. č. 886 v k. ú. Mšeno nad Nisou“ Liberecký kraj Různé
6.3.2023 - 30.3.2023 Výluka na železniční trati 036 v úseku Smržovka - Tanvald a Smržovka - Josefův Důl Jiný subjekt Veřejná doprava
20285/2023 2.3.2023 - 1.5.2023 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu: celoroční umístění DT E 13 omezujících stání vozidel v zimním období k DZ B 28 a B 29, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
18064/2023 27.2.2023 - 28.4.2023 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - návrh místní úpravy provozu: ulice Mánesova v úseku ulic Saskova a Smetanova, Jablonec nad Nisou - úprava stávajícího a umístění nového DZ v rámci výstavby přechodu pro chodce v křižovatce s ulicí Rybář Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
18665/2023 27.2.2023 - 28.7.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Smetanova („chodník“) k.ú. i obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
18324/2023 27.2.2023 - 10.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Chelčického III/29029 - pravý chodník“, k.ú. Jablonecké Paseky obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
UZSVM/ULB/1303/2023-ULBM 27.2.2023 - 5.1.2024 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků. Přehled NIV aktualizovaný k 1. 2. 2023 Jiný subjekt Různé
159599/23/2604-00540-506094 FÚ 24.2.2023 - 4.4.2023 Oznámení dražebního roku, Dražba číslo: 230170, soubor movitých věcí Finanční úřad Dražební vyhláška
22.2.2023 - 31.3.2024 Schválený Rozpočet města Jablonec nad Nisou na rok 2023 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
22.2.2023 - 28.2.2024 1. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2023 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
16440/2023 22.2.2023 - 15.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na ÚK „Zlatá ulička – zahrádky“, k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec n.N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
16185/2023 22.2.2023 - 21.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Riegrova, k.ú. a obec Jablonec n.N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
15807/2023 22.2.2023 - 10.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Horní, k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec n.N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
15693/2023 22.2.2023 - 21.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Turistická, k.ú. Kokonín obec Jablonec n.N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
17.2.2023 - 6.4.2023 Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2023 Magistrát - odbor humanitní Různé
Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3842102x | Petr Vitvar
load