Jazyková verze: CZENDEPL

Aktuální oznámení

Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na VIS

Den vystavení:19.7.2017
Den stažení:do odvolání
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Jméno a příjmení Datum uložení zásilky Poslední den pro vyzvednutí
Formáček Jan 10.7.2017 20.7.2017
Horvát Dušan 11.7.2017 21.7.2017
Klatovský Jakub 11.7.2017 25.7.2017
Maczík Jiří 12.7.2017 24.7.2017
Morávek Jiří 12.7.2017 24.7.2017
Moser Jan 12.7.2017 24.7.2017
Müller Jiří 12.7.2017 24.7.2017
Pelc Dominik 17.7.2017 28.7.2017
Prokop David 12.7.2017 24.7.2017
Rejzek Luděk 14.7.2017 24.7.2017
Škoda Jan 17.7.2017 24.7.2017
Šuda Jakub 11.7.2017 21.7.2017
Zajíček Michal 11.7.2017 21.7.2017

Ve vlastním zájmu věnujte pozornost tomuto:

POUČENÍ

pro níže uvedené adresáty s trvalým pobytem na adrese Mírové náměstí 19 o uložení zásilky obsahující písemnost, jejíž doručení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

1. Zásilka je pro adresáta uložena na vnitřním informačním středisku Magistrátu města Jablonec nad Nisou a je k vyzvednutí v pracovní dny v době: Po, St – 8.00 – 17.00; Út, Čt – 8.00 – 16.00; Pá – 8.00 – 15.00

2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

3. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

 
5.12.2005 15:37:11 | přečteno 2225592x | Petr Vitvar
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load