Jazyková verze: CZENDEPL

Aktuální oznámení

Oznámení o přemístění vozidla

Číslo jednací:79074/2017
Den vystavení:13.9.2017
Den stažení:28.9.2017
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Informace o umístění opuštěného vozidla

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče (dále jen správní orgán), obdržel podnět ve věci odstaveného osobního automobilu

Škoda Fabia, černé barvy, VIN tmbph16y6y3055086.

Vozidlo bylo odstaveno na lesním pozemku p.č. 2675, k.ú. Jablonec nad Nisou. Vzhledem k tomu, že opuštěné vozidlo bylo umístěno v rozporu s ustanovením § 37 odst. 1 a 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen zákon), bylo na základě objednávky správního orgánu dne 4. 9. 2017 přemístěno v souladu ustanovením § 37 odst. 3 zmíněného zákona na vybrané parkoviště v ulici Janovská 72/37, Autovrakoviště Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou.

Poučení:Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od obdržení informace o přemístění vozidla, případně od zveřejnění této informace na úřední desce, má se za to, že vozidlo je autovrak dle ust. § 37 odst. 4 zákona a obecní úřad naloží s autovrakem dle ust. § 37 odst. 1 zákona tak, že ho předá osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků, jenž zajistí jeho řádnou likvidaci. Náklady spojené s postupem podle odstavců 3 a 4 je dle ust. § 37 odst. 5 zákona povinen obci uhradit poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.

 

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí


 
5.12.2005 15:37:11 | přečteno 2233431x | Petr Vitvar
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load