Jazyková verze: CZENDEPL

Aktuální oznámení

Informace přihlášeným spolkům o zahajovaných správních řízeních

Číslo jednací:69138/2017
Den vystavení:11.8.2017
Den stažení:20.8.2017
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče dle §70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) informuje přihlášené spolky o zahajovaném správním řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, ve kterém mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o kácení 1 ks smrku s obvodem kmene 116 cm ve výšce 130 cm nad zemí na pozemku parc. č. 719/1 v katastrálním území Proseč nad Nisou.

V případě, že občanské sdružení (zapsaný spolek) oznámí svou účast písemně do 8 dnů ode dne, kdy bylo správním orgánem o zahajovaném řízení informováno, bude mít postavení účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Informace bude vyvěšena na úřední desce po dobu 8 dní.

Mgr. Jana Horčičková v.r.

vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče


 
5.12.2005 15:37:11 | přečteno 2229358x | Petr Vitvar
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load