Jazyková verze: CZENDEPL

Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Máchova (podél OC Central) - úplná uzavírka

Číslo jednací:871/2017/PDZ
Den vystavení:21.3.2017
Den stažení:6.4.2017
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor stavební a životního prostředí
Typ oznámení:Vyhláška

Podrobnosti:

Čj.:871/2017/PDZ

Ing. Jan Vojíř

20.března 2017


ENERGIS 92, s.r.o.

Vážní 531

Slezské Předměstí

500 03  Hradec Králové

doporučeně – do vlastních rukouVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na MK Máchova, k.ú. a obec Jablonec n.N.

 – úplná uzavírka

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční vám na základě vaší žádosti ze dne 17.3.2017 a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KRPL Severočeského kraje, dopravní inspektorát v Jablonci nad Nisou, ze dne 16.3.2017 č.j. KRPL-27657/ČJ-2017-180406-02 tímto

s t a n o v u j e

podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, přechodnou úpravu – úplnou uzavírku provozu užitím přenosných svislých dopravních značek a zařízení dle těchto podmínek:

1. Veškeré níže uvedené dopravní značení a zařízení se umístí dle tohoto stanovení, příslušných Čs. technických norem, technických podmínek  TP 66 a 65 a dle výše uvedeného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec n.N., které je součástí tohoto stanovení.

2. Dopravní značení a zařízení bude umístěno dle přílohy označené razítkem Policie ČR KŘ DI Jablonec n./N (schémata pro označení pracovních míst v obci), bude umístěno v dostatečném časovém  předstihu a  po celou dobu akce bude kontrolováno a udržováno.

3. Pracoviště se dále zabezpečí dle příslušných ČSN.

4. Dopravní značení musí být provedeno v retroreflexním provedení.

5. Odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční si vyhrazuje právo, bude-li si to  vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, přechodnou úpravu změnit.

6. Po skončení  akce bude dopravní značení a zařízení odstraněno a přechodná úprava uvedena do původního stavu.

7. Odpovědnou osobou za umístění dopravního značení je společnost ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové, IČ 632 18 691 – Petr Němeček, tel.č. 725 089 831.  

8. Jedná se o akci: sundání vadného chladiče se střechy a nastěhování nového zpět na střechu (jeřáb a kamion) dne 8.4.2017 v době 8:00 – 13:00 hod.

Úplná uzavírka : místní komunikace Máchova v úseku od MK Generála Mrázka cca 60 m (podél OC Central), k.ú. i obec Jablonec nad Nisou.


Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí – oddělení dopravní a silniční stanovuje tuto přechodnou úpravu na výše uvedené pozemní komunikaci vzhledem k místní problematice, hustotě provozu, charakteru komunikace, k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v době konání prací.Odůvodnění

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí,  oddělení dopravní a silniční stanovil na základě návrhu žadatele dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu  přechodnou úpravu provozu z důvodu úplné uzavírky MK Máchova v úseku od MK Generála Mrázka cca 60 m (podél OC Central), k.ú. i obec Jablonec nad Nisou z důvodu sundání vadného chladiče se střechy a nastěhování nového zpět na střechu (jeřáb a kamion). Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou se písemně vyjádřila dne 16.3.2017 č.j. KRPL-27657/ČJ-2017-180406-02. V souladu s ustanovením § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nevedl zdejší správní orgán řízení o návrhu.Poučení

Podle § 173, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy dle § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.
Ing. Mgr.  Ivana Řimnáčová

vedoucí odboru stavebního a životního prostředíNa úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  v y v ě š e n o  dne : ………………


Na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou  s e j m u t o  dne :  ………………….


 
5.12.2005 15:37:11 | přečteno 2233812x | Petr Vitvar
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load