Aktuální oznámení

Výzva na registraci subjektů, které jsou oprávněny poskytnout službu na zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ formou příměstských táborů

Den vyvěšení:12.2.2021
Den sejmutí:31.3.2021
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor humanitní
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Statutární město Jablonec nad Nisou

vyhlašuje

výzvu na registraci subjektů, které jsou oprávněny poskytnout službu na zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ formou příměstských táborů

Jedná se o poskytování služby rodičům (zákonným zástupcům) předškolních dětí a žáků 1. tříd ZŠ, kteří projeví zájem zabezpečit své dítě u vybraného poskytovatele o hlavních prázdninách v roce 2021.

Při splnění podmínek registrace bude s vybranými subjekty podepsána smlouva o poskytnutí příspěvku města rodičům dětí. Zaregistrovaní poskytovatelé požadovanou úplatu od rodičů dětí poníží o finanční příspěvek města (mohou tak učinit i zpětně až po vyúčtování příspěvku u města).

Za každé předškolní dítě či za každého žáka 1. třídy, který bude v pracovní dny využívat jejich službu, bude poskytnut příspěvek 100 Kč/1 dítě/1 pobytový den. Příspěvek bude na jedno dítě poskytován nejvýše 5 pracovních dnů, maximálně do výše 500 Kč.

Podmínky pro registraci jsou:

  • přihláška podána na předepsaném formuláři (ke stažení na webu města nebo k dispozici na níže uvedených kontaktech),

  • doložení povinných příloh:

    • živnostenské oprávnění (ŽO) nebo jiná právní forma subjektu s dokumentem, ze kterého je patrná možnost poskytovat požadované služby (např. stanovy, zakládací listina, zřizovací listina),

    • platný výpis z rejstříku trestů držitele ŽO, statutárního zástupce nebo osoby oprávněné subjekt zastupovat, ne starší než 3 měsíce, vyjma ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací, které zřizuje město nebo kraj

    • předložení aktuálního ceníku na období červenec–srpen 2021, (ceny musí být v souladu s ceníkem služeb na zabezpečení dětí za první pololetí 2021); cena za službu musí být vyšší než 100 Kč/1 dítě/1 den.

Uzávěrka registrace je 31. 3. 2021 v 12.00 hodin.

Písemné přihlášky zasílejte v uzavřené obálce s označením „Prázdniny 2021“ na adresu:

Statutární město Jablonec nad Nisou, Ing. Alena Purmová, oddělení školství, Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou, nebo osobně doručte po předchozí telefonické domluvě tamtéž.

Pro přijetí přihlášky je rozhodující datum a čas doručení na podatelnu Magistrátu města Jablonec nad Nisou nebo přímo na oddělení školství.

Bližší informace poskytne:

Ing. Alena Purmová, tel. 483 357 315, e-mail: purmova@mestojablonec.cz

RNDr. Jiří Čeřovský v. r.
primátor města

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3997771x | Petr Vitvar
load