Jazyková verze: CZENDEPL

Územní plánování

Územní plány Jablonce nad Nisou a okolních obcí, územně analytické podklady...

Územní plán Jablonec nad Nisou

Územní plán města
Územní plán je územně plánovací dokumentací, která stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury

Územní plány okolních obcí

Územní plány okolních obcí

Územní plány okolních obcí ve správním obvodu Jablonce nad Nisou.

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady
Územně analytické podklady pro správní obvod s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou.

Vizualizace západní tangenty

západní tangenta
Video zpracované studie
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load