Jazyková verze: CZENDEPL

Samospráva

Nejnovější články

Usnesení 23.03.2017

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 23. března 2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.
24.3.2017 8:00:19 - aktualizováno 29.3.2017 15:20:10 | přečteno 51x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Usnesení rady 07/2017

Usnesení ze 7. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 09.03.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.
24.3.2017 8:40:11 - aktualizováno 28.3.2017 14:00:12 | přečteno 35x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Záznam ze zasedání po bodech

Zvukový záznam ze 3. zasedání Zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou konaného dne 23.03.2017. Rozděleno po bodech jednání.
24.3.2017 8:20:55 - aktualizováno 24.3.2017 14:29:38 | přečteno 63x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Zvláštní orgány

14.6.2004 15:19:14 - aktualizováno 24.3.2017 14:29:04 | přečteno 19723x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Výbor kontrolní

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, dodržování právních předpisů, sleduje činnost a plnění úkolů právnických osob a organizačních složek, které založilo nebo zřídilo město, sleduje vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů občanů a organizací jednotlivými orgány města.
9.10.2014 13:14:12 - aktualizováno 24.3.2017 14:28:01 | přečteno 2419x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Komise prevence kriminality

Podílí se na vytváření návrhu koncepce bezpečnosti ve městě; podílí se na vytváření programu prevence kriminality; řeší úkoly v oblasti prevence kriminality a bezpečnosti.
14.9.2015 13:51:26 - aktualizováno 24.3.2017 14:26:20 | přečteno 922x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí

Navrhuje řešení problematiky zajištění odchytu a následné péče o ztracená, zaběhnutá či opuštěná zvířata odchycená na území města; navrhuje opatření v oblasti problematiky pohybu zvířat po městě a znečišťování města zejména psími exkrementy; navrhuje opatření v ochraně zvířat a její zlepšování; navrhuje opatření péče o zlepšování hygienických podmínek na území statutárních města; navrhuje opatření systematické a plošné veterinární prevence; zabývá se ochranou životního prostředí města a to i ve spolupráci s okolními obcemi; propojuje informace mezi Výborem pro územní plánování a strategii rozvoje města.
14.9.2015 13:51:31 - aktualizováno 24.3.2017 14:25:35 | přečteno 1868x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Osadní výbor Kokonín

Osadní výbor Kokonín byl zřízen usnesením č. 189/2011 na ZM dne 20.10.2011. Osadní výbor může předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce Kokonín, návrhy týkající se rozpočtu obce. Dále se může vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce Kokonín a vyjadřovat se k připomínám a podnětům předkládaným občany s trvalým pobytem v části obce Kokonín.
9.10.2014 13:14:32 - aktualizováno 24.3.2017 14:24:57 | přečteno 1506x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Osadní výbor Proseč nad Nisou

Osadní výbor Proseč nad Nisou byl zřízen usnesením č. 169/2012 na ZM dne 25.10.2012. Osadní výbor může předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce Proseč nad Nisou, návrhy týkající se rozpočtu obce. Dále se může vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce Proseč nad Nisou a vyjadřovat se k připomínám a podnětům předkládaným občany s trvalým pobytem v části obce Proseč nad Nisou.
9.10.2014 13:14:27 - aktualizováno 24.3.2017 14:23:49 | přečteno 1682x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Usnesení rady 06/2017

Usnesení z 6. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 27.02.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.
24.3.2017 8:40:11 | přečteno 32x | Petr Vitvar | Celý článek
 
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load