Jazyková verze: CZENDEPL

Samospráva

Nejnovější články

Výbor finanční

Provádí kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky města, hodnotí požadavky kladené na rozpočet města, navrhuje změny schváleného rozpočtu, hodnotí reálnost budoucích příjmů města, zpracovává vlastní rozbory hospodaření města, hodnotí způsob využívání věcí v majetku města, vyjadřuje se k návrhům právních předpisů s finančním dopadem na město; vyjadřuje se ke zprávě auditora, k úvěrům a půjčkám; projednává případy prominutí pohledávek.
9.10.2014 13:14:05 - aktualizováno 19.9.2017 13:45:23 | přečteno 3025x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Výbor pro hospodaření s majetkem města

Projednává a předkládá radě města návrhy na zveřejňování objektů, pozemků, bytů a nebytových prostorů k nájmům a převodům ve smyslu zákona o obcích, provádí výběrová řízení a předkládá doporučující stanoviska k rozhodnutí zastupitesltvu a radě, kontroluje plnění podmínek obsažených v kupních, směnných, darovacích a nájemních smlouvách v souladu s usnesením zastupitelstva nebo rady a se zájmy města, iniciuje a navrhuje metodiky v oblasti nakládání s nemovitostmi města, projednává případy na úseku majetkoprávních operací.
9.10.2014 13:14:17 - aktualizováno 18.9.2017 17:29:56 | přečteno 4168x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Program a materiály zastupitelstva

8. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou se koná ve čtvrtek 21. září 2017 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni budovy radnice v Jablonci nad Nisou.
13.9.2017 17:46:36 | přečteno 108x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Zastupitelstvo 21.09.2017

8. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ze dne 21. září 2017.
13.9.2017 17:46:31 | přečteno 32x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Výbor kontrolní

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, dodržování právních předpisů, sleduje činnost a plnění úkolů právnických osob a organizačních složek, které založilo nebo zřídilo město, sleduje vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů občanů a organizací jednotlivými orgány města.
9.10.2014 13:14:12 - aktualizováno 13.9.2017 9:15:27 | přečteno 2717x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Usnesení rady 26/2017

Usnesení z 26. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 24.08.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.
24.8.2017 13:00:12 - aktualizováno 11.9.2017 15:40:12 | přečteno 58x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Usnesení rady 21/2017

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 10.07.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.
10.7.2017 10:40:12 - aktualizováno 11.9.2017 15:20:14 | přečteno 113x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Usnesení rady 23/2017

Usnesení z 23. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 24.07.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.
7.8.2017 9:20:12 - aktualizováno 11.9.2017 15:20:14 | přečteno 60x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Usnesení rady 19/2017

Usnesení z 19. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 22.06.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.
22.6.2017 15:40:12 - aktualizováno 11.9.2017 15:20:14 | přečteno 167x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Usnesení rady 18/2017

Usnesení z 18. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 19.06.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.
20.6.2017 8:20:13 - aktualizováno 11.9.2017 15:20:14 | přečteno 103x | Petr Vitvar | Celý článek
 
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load