Jazyková verze: CZENDEPL

Projekty

Projekty města z dotací

IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou

Mapa Liberec - Jablonec
Integrovaný plán rozvoje území uplatňovaný v programovém období Evropské unie 2014 – 2020 navazuje na model IPRM aplikovaný v Integrovaném operačním programu a u měst nad 50 tis. obyv. v Regionálních operačních programech v letech 2007 – 2013.

IPRM

IPRM
Integrovaný plán rozvoje města Jablonec nad Nisou - zóna Žižkův vrch a okolí. Cílem projektu je zvýšit kvalitu života obyvatel zóny Žižkův vrch a okolí prostřednictvím revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů.

Revitalizace školních hřišť

Dětské hřiště
Předmětem projektu je revitalizace hřišť 27 mateřských škol na území Libereckého kraje, přičemž 15 z nich se nachází v Jablonci nad Nisou.

Místní Agenda 21

Setkání s občany
Místní Agenda 21 - pro mnohé zvláštní a často nic neříkající pojem, který lze však poměrně snadno vysvětlit. Název vychází z toho, že jednotlivé projekty se věnují konkrétním místním problémům, jež s sebou přináší 21. století, a snaží se nabídnout formy jejich řešení. Ta by pak měla být také dlouhodobě, ale nejlépe trvale zachována (trvale udržitelný rozvoj).

Projekty z dotací z Evropské investiční banky

Projekty EIB
Projekty realizované s finanční dotací z Evropské investiční banky (EIB) proběhly v Jablonci nad Nisou v letech 2005 - 2007. V rámci těchto projektů prošly rekonstrukcí části nebo celé školské objety, byly podpořeny výstavby kanalizací a vodovodů v několika jabloneckých ulicích.
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load