Jazyková verze: CZENDEPL

Aktuální oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
28.3.2017 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na VIS Magistrát - kancelář tajemníka Různé
28.3.2017 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště Magistrát - kancelář tajemníka Různé
27224/2017 28.3.2017 - 5.4.2017 Informace přihlášeným spolkům o zahajovaných správních řízeních Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
27264/2017 28.3.2017 - 5.4.2017 Informace přihlášeným spolkům o zahajovaných správních řízeních Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
27285/2017 28.3.2017 - 5.4.2017 Informace přihlášeným spolkům o zamýšlených zásazích Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
030 EX 155/09-215 28.3.2017 - 1.6.2017 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Jablonec nad Nisou Jiný subjekt Různé
28.3.2017 - 28.3.2017 Zpracování projektové dokumentace provedení stavby na akci „Úprava ulice Čs. armády“ Magistrát - kancelář primátora Veřejné zakázky
28.3.2017 - 28.3.2017 Restaurování litinové sochy sv. Jana Nepomuckého na p.p.č. 227/1, k.ú. Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou Magistrát - kancelář primátora Veřejné zakázky
28.3.2017 - 28.3.2017 Nákup automobilů pro SMJNN Magistrát - kancelář primátora Veřejné zakázky
28.3.2017 - 13.4.2017 Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice, Jablonec nad Nisou“ Magistrát - kancelář primátora Veřejné zakázky
26308/2017 27.3.2017 - 11.4.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení změny místní úpravy provozu: zjednosměrnění ulice Pobřežní, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
2/2017 27.3.2017 - 10.4.2017 Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území mesta Jablonce nad Nisou Magistrát - kancelář primátora Obecně závazná vyhláška
3/2017 27.3.2017 - 10.4.2017 Obecně závazná vyhláška č.3/2017, kterou ase nařizuje provedení speciální ochranné deratizace Magistrát - kancelář primátora Obecně závazná vyhláška
946/2017/PDZ 24.3.2017 - 10.4.2017 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - úplná uzavírka MK Na Roli Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
945/2017/PDZ 24.3.2017 - 10.4.2017 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Mírové náměstí (oprava západní fasády a věže radnice) Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
24.3.2017 - 10.4.2017 Výzva na registraci subjektů, které jsou oprávněny poskytnout službu na zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ formou příměstských táborů Magistrát - odbor humanitní Různé
24.3.2017 - 12.4.2017 Výběrové řízení - referent odboru stavebního a životního prostředí MMJN - agenda agenda ochrany přírody a krajiny na oddělení životního prostředí a státní památkové péče Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
24.3.2017 - 1.5.2017 Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2017 Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Různé
24.3.2017 - 1.5.2017 Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2017 Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Různé
24.3.2017 - 31.12.2017 Rozpočty organizací a společností 2017 Magistrát - odbor humanitní Různé
24534/2017 23.3.2017 - 7.4.2017 NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
23.3.2017 - 31.5.2017 Výběrové řízení na pozici referenta odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Jablonec nad Nisou - sociální pracovník pro národnostní menšiny a cizince Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
UZSVM/ULB/2264/2017-ULBM 23.3.2017 - 18.4.2017 Výběrové řízení s aukcí, majetek v k.ú. Vrkoslavice Jiný subjekt Různé
847/2017/PDZ 22.3.2017 - 7.4.2017 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Pasecká - lešení u čp. 52-54 Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
154 EX 53/01-7 22.3.2017 - 27.4.2017 Dražební vyhláška - likvidace dědictví Kuklová Marcela Jiný subjekt Dražební vyhláška
22.3.2017 - 31.12.2017 1. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2017 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
SVS/2017/035290-L 22.3.2017 - 6.4.2017 Nařízení Státní veterinární správy o ukončení mimořádných veterinárních opatření Jiný subjekt Různé
22.3.2017 - 5.4.2017 Oprava střešní krytiny na jižní straně střechy hlavní budovy ZŠ Pivovarská Magistrát - kancelář primátora Veřejné zakázky
757/2017/PDZ 21.3.2017 - 6.4.2017 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - chodník Podhorská Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
871/2017/PDZ 21.3.2017 - 6.4.2017 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Máchova (podél OC Central) - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
24791/2017 21.3.2017 - 5.4.2017 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - záměr k úpravě dopravního značení v ul. Sv. Čecha (parkoviště u bazénu), Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
23080/2017 21.3.2017 - 6.4.2017 Veřejná vyhl. opatření obecné povyhy stanovení přech.úpravy provozu na sil. III/28711 (ul. Kokonínská), k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
UZSVM/ULB/2194/2017-ULBM 21.3.2017 - 12.4.2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí Jiný subjekt Různé
23816/2017 21.3.2017 - 5.4.2017 návrh výroku územního rozhodnutí Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
24845/2017 21.3.2017 - 5.4.2017 rozhodnutí - změna stavby před dokončením Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
24162/2017 20.3.2017 - 4.4.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: zobousměrnění ul. Liberecká (úsek Poštovní - Rýnovická), Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
23256/2017 20.3.2017 - 4.4.2017 návrh výroku územního rozhodnutí Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
24/2017/ODS/VODS/2 17.3.2017 - 3.4.2017 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na ÚK Smrková - částečná uzavírka z důvodu překopu pro kabel NN Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
17.3.2017 - 30.4.2017 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Rozpočtové provizorium na rok 2017 Jiný subjekt Různé
17.3.2017 - 31.12.2018 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Střednědobý výhled rozpočtu 2015-2019 Jiný subjekt Různé
17.3.2017 - 31.12.2018 DSO Mikroregion Jizerské hory - Střednědobý rozpočtový výhled 2014-2018 Jiný subjekt Různé
24037/2017 17.3.2017 - 3.4.2017 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "stavební úpravy komunikace Pod Kynastem (úsek od přejezdu ČD v délce 135 m), Jablonecké Paseky" Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
3/2017 17.3.2017 - 4.4.2017 záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 142-2010-FaM/OMP - pronájem části p.p.č. 1591 a části p.p.č. 1592 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
3/2017 17.3.2017 - 4.4.2017 záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 1.5.2009 - pronájem části p.p.č. 1603/39 v k.ú. Mšeno nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
3/2017 17.3.2017 - 4.4.2017 záměr uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 200-2011-FaM/OMP - pronájem části p.p.č. 1582/2 a části p.p.č. 1580/2 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
3/2017 17.3.2017 - 4.4.2017 záměr uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 11.3.1995 - pronájem st.p.č. 1580/3, části p.p.č. 1580/2 a části p.p.č. 1579 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
3/2017 17.3.2017 - 4.4.2017 záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 210-2002-OF/OMP - pronájem částí p.p.č. 1568/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
3/2017 17.3.2017 - 4.4.2017 záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 972-2010-FaM/OMP - pronájem části p.p.č. 403/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
OM/EO/POP/1588/2017/Mij 17.3.2017 - 31.3.2017 Doručení veřejnou vyhláškou, Martin Virt Jiný subjekt Různé
081 EX 08208/08-241 17.3.2017 - 18.5.2017 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Pelíkovice Jiný subjekt Dražební vyhláška
789/2017/PDZ 16.3.2017 - 3.4.2017 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - MK Raisova - lešení u čp. 1454/29 Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
22956/2017 16.3.2017 - 3.4.2017 Ozn.veř.vyhl. opatření obecné povahy - stanovení přech.úpravy provozu - MK ppč. 2438 před objektem čp. 619 k.ú. i obec Lučany nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
19870/2017 16.3.2017 - 3.4.2017 Ozn.veř.vyhl. návrh na opatření obecné povahy - stanovení místní úpr. provizu na sil. III/2879 k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
16.3.2017 - 30.11.2017 Projekt CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_030/0002243 - Ošetření vybraných ploch zeleně v Jablonci nad Nisou Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Různé
166 EX 1437/13-385 15.3.2017 - 24.4.2017 Dražební vyhláška, DD TRADING spol. s r.o. Jiný subjekt Dražební vyhláška
21388/2017 14.3.2017 - 30.3.2017 Ozn.veř.vyhl. - návrh na opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na sil. III/287111 (ul. Školní) - zřízení přechodu pro chodce, Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
SVS/2017/031809-L 14.3.2017 - 30.3.2017 Nařízení Státní veterinární správy, změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření Jiný subjekt Různé
SVS/2017/030882-L 14.3.2017 - 30.3.2017 Nařízení Státní veterinární správy, ukončení mimořádných veterinárních opatření Jiný subjekt Různé
PaVZ/2017/EX/Ma/137/2017 13.3.2017 - 28.3.2017 oznámení o uložení písemnosti - Olach Peter Magistrát - kancelář primátora Vyhláška
PaVZ/2017/EX/Ma/141/2017 13.3.2017 - 28.3.2017 Oznámení o uložení písemnosti - Žigová Věra Magistrát - kancelář primátora Vyhláška
13.3.2017 - 10.4.2017 Výběrové řízení na pozici referenta odboru územního a hospodářského rozvoje Magistrátu města Jablonec nad Nisou - projektový manažer – referent oddělení dotací Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
3/2017 10.3.2017 - 30.3.2017 záměr pronájmu části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
3/2017 10.3.2017 - 30.3.2017 záměr pronájmu části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 a části p.p.č. 2295/5 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
3/2017 10.3.2017 - 30.3.2017 záměr pronájmu části p.p.č. 1474/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
3/2017 10.3.2017 - 30.3.2017 záměr prodeje a pronájmu části p.p.č. 205/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
3/2017 10.3.2017 - 30.3.2017 záměr prodeje p.p.č. 226/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
3/2017 10.3.2017 - 30.3.2017 záměr směny části p.p.č. 560/11 v k.ú. Lukášov Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
3/2017 10.3.2017 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 608 a p.p.č. 611/4 obě v k.ú. Vrkoslavice Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
10.3.2017 - do odvolání Údržba zeleně v zahradách mateřských škol Magistrát - kancelář primátora Veřejné zakázky
10.3.2017 - do odvolání Zateplení ZŠ Šumava II.etapa – jídelna, šatny, tělocvična Magistrát - kancelář primátora Veřejné zakázky
SPU 093038/2017/141/SU 9.3.2017 - 3.4.2017 Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj Jiný subjekt Různé
8.3.2017 - 7.4.2017 Nabídka dlouhodobé brigády - osobní dotazování respondentů Jiný subjekt Volná místa
23.2.2017 - 31.12.2017 Pravidla rozpočtového provizoria 2017 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
23.2.2017 - 28.2.2018 Rozpočet města na rok 2017 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
23.2.2017 - 28.2.2018 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 -2020 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
203 Ex 20198/16-53 23.2.2017 - 19.4.2017 Dražební vyhláška, povinný K-OKNA-STAVBY spol. s. r.o. Jiný subjekt Dražební vyhláška
149 EX 4889/15-51 23.2.2017 - 30.3.2017 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Jablonec n.N a Josefův Důl Jiný subjekt Dražební vyhláška
065/2016-A 17.2.2017 - 6.4.2017 Dražební vyhláška, prodej bytu 3+1 v Jablonci nad Nisou Jiný subjekt Dražební vyhláška
063 EX 3447/04-905/dr. 16.2.2017 - 6.4.2017 Dražební vyhláška (na žádost), nemovitosti v k.ú Odolenovice u Jenišovic Jiný subjekt Dražební vyhláška
13.2.2017 - 28.2.2018 Rozpočet DSO Mikroregion Jizerské hory na rok 2017 Jiný subjekt Různé
063 EX 949/11-189/dr. 10.2.2017 - 5.4.2017 Dražební vyhláška, k.ú. Bezno (na žádost) Jiný subjekt Dražební vyhláška
6.2.2017 - 28.5.2017 Životní podmínky 2017 - výběrové šetření v domácnostech Jiný subjekt Různé
2/2017 3.2.2017 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 542, p.p.č. 543 a p.p.č. 544 vše v k.ú. Proseč nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
3.2.2017 - do odvolání Mírové náměstí 19 - pronájem prostoru sloužícího k podnikání Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - jednotka
SPU 042512/2017/141/Kov 1.2.2017 - 18.4.2017 Seznam nepronajatých/nepropachtovaných pozemků ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření Státní pozemkový úřad Liberecký kraj Různé
124 EX 15136/13-230 1.2.2017 - 5.4.2017 Dražební vyhláška, k.ú. Jablonec nad Nisou, oprávněný: Intrum Justitia Czech, s.r.o. Jiný subjekt Dražební vyhláška
20.1.2017 - 20.4.2017 Dotační programy Magistrát - odbor humanitní Různé
4130/2017 19.1.2017 - do odvolání Ozm. veřejnou vyhl. OOP - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ppč. 1903 a 212/2 k.ú. Horní Maxov a ppč. 2561 k.ú. Lučany nad Nisou vše obec Lučany nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
120 EX 7445/11-263 12.1.2017 - 5.4.2017 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Jablonec n.N Jiný subjekt Dražební vyhláška
109554/2016 16.12.2016 - do odvolání Ozn.veř.vyhláškou-opatření obecné povahy-stanovení místní úopravy provozu na sil. III/29029 (ul.Palackého) u objektu čp.47 k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
184 EX 10741/15-70 9.12.2016 - 12.4.2017 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Josefův Důl Jiný subjekt Dražební vyhláška
KRPL-105226-67/TČ-2016-180471-VN 2.12.2016 - 2.6.2017 Vyhlášení popisu věci, Policie České republiky Jiný subjekt Různé
11/2016 14.11.2016 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 1037/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
11/2016 14.11.2016 - do odvolání záměr prodeje části p.p.č. 1050/1 a části p.p.č. 1051 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
11/2016 14.11.2016 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 1720/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby rodinného domu Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
085 EX 11872/15-95 14.11.2016 - 24.11.2017 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Lučany nad Nisou Jiný subjekt Dražební vyhláška
17.10.2016 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 2248/2 a p.p.č. 2248/1 (včetně příslušenství) a včetně samostatné podzemní stavby-sklepa vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - objekt
17.10.2016 - do odvolání záměr prodeje st.p.č. 295, jejíž součástí je objekt č.p. 293 (Dubová 293) a p.p.č. 476/2 (včetně příslušenství), vše v k.ú. Kokonín Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - objekt
10/2016 10.10.2016 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 375/2 a st.p.č. 408 obě v k.ú. Kokonín Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
10/2016 10.10.2016 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 1808/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
5.12.2005 15:37:11 | přečteno 2150289x | Petr Vitvar
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load