Jazyková verze: CZENDEPL

Aktuální oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
17.8.2017 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na VIS Magistrát - kancelář tajemníka Různé
17.8.2017 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště Magistrát - kancelář tajemníka Různé
2786/2017/PDZ 17.8.2017 - 4.9.2017 Částečná uzavírka - křiž. Dalešická - Tyršová stezka - výkop pro telekomunikační kabel Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
2791/2017/PDZ 17.8.2017 - 4.9.2017 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Pražská - lešení na chodníku Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
2775/2017/PDZ 16.8.2017 - 1.9.2017 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Na Čihadle - lešení na chodníku Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
70485/2017 16.8.2017 - 1.9.2017 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně příst.účelových komunikacích v osadě Kristiánov v rámci akce "Sklářské slavnosti" k.ú. Bedřichov Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
70322/2017 16.8.2017 - 1.9.2017 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na sil.III/2879 (ul. Boční) a III/28711 (ul. Školní) k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
ULB/031/2017 16.8.2017 - 12.9.2017 Výběrové řízení s aukcí Jiný subjekt Různé
154 EX 62/01-7 16.8.2017 - 22.9.2017 Dražební vyhláška, likvidace pozůstalosti po zemřelém Jiný subjekt Dražební vyhláška
174 DD 4/17-6 16.8.2017 - 4.9.2017 Usnesení, zrušení dražební vyhlášky Jiný subjekt Různé
70009/2017 15.8.2017 - 31.8.2017 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy DZ - MK ppč. 2430/1 k.ú. i obec Lučany nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
180 EX 7427/13-64 15.8.2017 - 26.9.2017 Dražební vyhláška, povinný Unifinance a.s. Jiný subjekt Dražební vyhláška
PaVZ/2017/EX/Sm/1043/2007/9004 14.8.2017 - 29.8.2017 Oznámení o uložení písemnosti - Falcman Bedřich Magistrát - kancelář primátora Vyhláška
PaVZ/2017/EX/Sm/258/2016/9004 14.8.2017 - 29.8.2017 Oznámení o uložení písemnosti - Halabaková Andrea Magistrát - kancelář primátora Vyhláška
PaVZ/2017/EX/Sm/212/2012/9004 14.8.2017 - 29.8.2017 Oznámení o uložení písemnosti - Kašpárková Petra Magistrát - kancelář primátora Vyhláška
2730/2017/PDZ 11.8.2017 - 28.8.2017 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Revoluční - lešení na chodníku Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
69138/2017 11.8.2017 - 20.8.2017 Informace přihlášeným spolkům o zahajovaných správních řízeních Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
69125/2017 11.8.2017 - 28.8.2017 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovní přech. úpravy provozu na sil.III/29037 k.ú. Karlov u Jos.Dolu, obec Josefův Důl Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
69768/2017 11.8.2017 - 28.8.2017 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přech.úpravy provozu na MK ppč.2444 k.ú. i obecLučany nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
69742/2017 11.8.2017 - 28.8.2017 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na sil. III/29024 (Čsl. armády) k.ú.Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
11.8.2017 - 22.8.2017 Rekonstrukce a oprava hasičské zbrojnice Jablonecké Paseky Magistrát - kancelář primátora Veřejné zakázky
68922/2017 10.8.2017 - 11.9.2017 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - záměr k umístění dopravní značky IP 12 "reservé" pro ZTP v ul. U Staré lípy 14, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
168 Ex 1916/16-56 10.8.2017 - 25.9.2017 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Kokonín Jiný subjekt Dražební vyhláška
2704/2017/PDZ 9.8.2017 - 25.8.2017 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Na Úbočí, Pod Strání, Pod Vodárnou, III/29024 Čsl. armády - kabel UPC Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
68655/2017 9.8.2017 - 24.8.2017 Veřejná vyhláška-oznámení zahájení stavebního řízení "cyklotrasa Kolem kolem Jizerek - úsek ulic Za Říčkou až Zlatá ulička, Proseč nad Nisou, Jablonec nad Nisou" Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
68760/2017 9.8.2017 - 25.8.2017 Veřejná vyhl., opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na křiž. sil. III/29029 a sil.III/29024 k.ú. Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
085 Ex 7465/14-334 a 335 9.8.2017 - 11.9.2017 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Kokonín Jiný subjekt Dražební vyhláška
9.8.2017 - 31.12.2017 9. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2017 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
2680/2017/PDZ 8.8.2017 - 24.8.2017 Úplná uzavírka - MK Luční (úsek U Muzea-autobusové nádraží) - opravy chodníku a opěrné zdi Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
8.8.2017 - 22.8.2017 Usnesení - odročení draby na neurčito - povinní: Studnička Jaroslav, Studničková Romana Jiný subjekt Dražební vyhláška
PaVZ/2017/EX/Ma/629 7.8.2017 - 22.8.2017 Oznámení o uložení písemnosti - Baťka Daniel Magistrát - kancelář primátora Vyhláška
5.8.2017 - 1.9.2017 Výběrové řízení k obsazení pracovního místa - strážník Městské policie Jablonec nad Nisou Jiný subjekt Volná místa
2661/2017/PDZ 4.8.2017 - 21.8.2017 Částečná uzavírka - "Novoveská-kolem Lesny" - výkop z důvodu zřízení el. přípojky Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
66424/2017 3.8.2017 - 18.8.2017 ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
63626/2017 2.8.2017 - 17.8.2017 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci a stanovení dopravního značení - parkoviště v ul. Křišťálová za obj. bývalé samoobsluhy, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
2647/2017/PDZ 2.8.2017 - 18.8.2017 Úplná uzavírka - MK "Mozartova-spojka do Želivského" - trasa pro pěší Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
2648/2017/PDZ 2.8.2017 - 18.8.2017 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Podhorská - kontejner na chodníku Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
2.8.2017 - 17.10.2017 Nabídka nepronajatého majetku - k.ú. Jablonecké Paseky, Kokonín Jiný subjekt Různé
1.8.2017 - 30.8.2017 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Lukášov, Rýnovice Jiný subjekt Dražební vyhláška
71181/2017 1.8.2017 - 4.9.2017 Veřejná vyhl. - usnesení - zastavení řízení o návrhu na umístění dopravního značení na pozemku ppč. 293/2 (ost. plocha – ost. komunikace), která je křižovatkou místních komunikací ppč. 1323/2, 1323/1 a 1733 - B 29 – Zákaz stání vše k.ú. i obec Pulečný Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
28.7.2017 - do odvolání Prodej st.p.č. 2377, jejíž součástí je stavba č.p. 2360 (Jugoslávská 4), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - objekt
OZ 354/2017/SPO/VŘ36 26.7.2017 - 7.9.2017 Výběrové řízení, přeprava pacientů neodkladné péče Liberecký kraj Různé
26.7.2017 - 31.8.2017 Výzva k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality Jiný subjekt Volná místa
25.7.2017 - 8.9.2017 Výběrové řízení - referent odboru humanitního MMJN - sociální pracovník - agenda sociálně právní ochrany dětí Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
14.7.2017 - do odvolání Oznámení o vyhlášení nálezu Magistrát - kancelář tajemníka Různé
1050513/17/2604-00540-507471 11.7.2017 - 29.8.2017 Oznámení dražebního roku, nemovitosti v k.ú. Maršovice Finanční úřad Dražební vyhláška
OZ 330/2017/SPO/VŘ28 11.7.2017 - 23.8.2017 Vyhlášení výběrového řízení, VPL, endokrinologie, dětská psychiatrie Liberecký kraj Různé
60440/2017 10.7.2017 - 24.8.2017 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - záměr ke změně úpravy dopravního značení: ul. Sv. Čecha (úsek ulic Mánesova - Krátká), Jablonec nad Nisou - celoroční zákaz stání po pravé straně ve směru k plaveckému bazénu Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
2395/2017/PDZ 8.7.2017 - 10.11.2017 Úplná uzavírka - Rádelská, Vrkoslavická - dešťová kanalizace Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
50569/2017 30.6.2017 - 22.8.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Janov nad Nisou Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Územní plán
27.6.2017 - 30.6.2018 DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Schválený závěrečný účet za rok 2016 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
6/2017 26.6.2017 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 375/2 a st.p.č. 408 obě v k.ú. Kokonín Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
6/2017 26.6.2017 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 876/29 a p.p.č. 898/35 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
6/2017 26.6.2017 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 1710/2, p.p.č. 1720/17, p.p.č. 2457/3 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
6/2017 26.6.2017 - 31.8.2017 záměr prodeje p.p.č. 957/1 v k.ú. Proseč nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
6/2017 26.6.2017 - 31.8.2017 záměr prodeje p.p.č. 2682 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
6/2017 26.6.2017 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 1019 a části p.p.č. 902/1 vše v k.ú. Proseč nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
6/2017 26.6.2017 - 31.8.2017 záměr prodeje částí p.p.č. 2204/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
6/2017 26.6.2017 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 984/1, p.p.č. 985/1 a p.p.č. 986 vše v k.ú. Proseč nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
6/2017 26.6.2017 - 31.8.2017 záměr prodeje části p.p.č. 942/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
6/2017 26.6.2017 - do odvolání záměr prodeje a pronájmu p.p.č. 29 v k.ú. Lukášov Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
6/2017 26.6.2017 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 1524/1 a p.p.č. 1529/3 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
6/2017 26.6.2017 - 31.8.2017 záměr směny části p.p.č. 29 v k.ú. Proseč nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
6/2017 26.6.2017 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 338/16 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
6/2017 26.6.2017 - do odvolání záměr prodeje a pronájmu p.p.č. 82/2, p.p.č. 2778, p.p.č. 3028, p.p.č. 3029, p.p.č. 3030, p.p.č. 2046/4 a p.p.č. 2052/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby v souladu s územním plánem Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
6/2017 26.6.2017 - 31.8.2017 záměr prodeje p.p.č. 636/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
6/2017 26.6.2017 - 31.8.2017 záměr prodeje části p.p.č. 636/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
6/2017 26.6.2017 - do odvolání záměr prodeje části p.p.č. 636/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (část B) Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
6/2017 26.6.2017 - 31.8.2017 záměr pronájmu části p.p.č. 636/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
23.6.2017 - 31.12.2017 6. až 8. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2017 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
6/2017 12.6.2017 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 290/1 a p.p.č. 290/4 obě v k.ú. Rýnovice za účelem výstavby v souladu s územním plánem Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
6/2017 12.6.2017 - do odvolání záměr prodeje části p.p.č. 697 a p.p.č. 964/7 vše v k.ú. Vrkoslavice Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
5.6.2017 - 30.6.2018 DSO Mikroregion Jizerské hory - Schválený závěrečný účet za rok 2016 Jiný subjekt Různé
2.6.2017 - do odvolání Krajské ředitelství policie Libereckého kraje přijímá do služebního poměru nové uchazeče Jiný subjekt Volná místa
1.6.2017 - 31.8.2017 Výběrové řízení na pozici referenta odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Jablonec nad Nisou - sociální pracovník Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
22.5.2017 - 31.12.2017 Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2016 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
19.5.2017 - 31.12.2017 4. a 5. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2017 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
5/2017 5.5.2017 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 304/5 v k.ú. Proseč nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
102-2017/OSVaZ/VO 26.4.2017 - 26.4.2020 Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - CSS Jablonec n. N., p. o. Magistrát - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Smlouva o poskytnutí dotace
100-2017/OSVaZ/VO 26.4.2017 - 26.4.2020 Poskytnutí vyrovn. platby na závazek veřejné služby na zajištění lékař. pohot. služby pro r. 2017 Magistrát - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Smlouva o poskytnutí dotace
101-2017/OSVaZ/VO 26.4.2017 - 26.4.2020 Poskytnutí finančního příspěvku na investici na rok 2017 Magistrát - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Smlouva o poskytnutí dotace
25.4.2017 - 31.12.2017 2. a 3. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2017 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
120 EX 7445/11-344 4.4.2017 - 23.8.2017 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Jablonec nad Nisou Jiný subjekt Dražební vyhláška
24.3.2017 - 31.12.2017 Rozpočty organizací a společností 2017 Magistrát - odbor humanitní Různé
22.3.2017 - 31.12.2017 1. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2017 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
17.3.2017 - 31.12.2018 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Střednědobý výhled rozpočtu 2015-2019 Jiný subjekt Různé
17.3.2017 - 31.12.2018 DSO Mikroregion Jizerské hory - Střednědobý rozpočtový výhled 2014-2018 Jiný subjekt Různé
16.3.2017 - 30.11.2017 Projekt CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_030/0002243 - Ošetření vybraných ploch zeleně v Jablonci nad Nisou Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Různé
3/2017 10.3.2017 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 608 a p.p.č. 611/4 obě v k.ú. Vrkoslavice Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
10.3.2017 - do odvolání Údržba zeleně v zahradách mateřských škol Magistrát - kancelář primátora Veřejné zakázky
10.3.2017 - do odvolání Zateplení ZŠ Šumava II.etapa – jídelna, šatny, tělocvična Magistrát - kancelář primátora Veřejné zakázky
23.2.2017 - 31.12.2017 Pravidla rozpočtového provizoria 2017 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
23.2.2017 - 28.2.2018 Rozpočet města na rok 2017 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
23.2.2017 - 28.2.2018 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 -2020 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
13.2.2017 - 28.2.2018 Rozpočet DSO Mikroregion Jizerské hory na rok 2017 Jiný subjekt Různé
2/2017 3.2.2017 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 542, p.p.č. 543 a p.p.č. 544 vše v k.ú. Proseč nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
4130/2017 19.1.2017 - do odvolání Ozm. veřejnou vyhl. OOP - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ppč. 1903 a 212/2 k.ú. Horní Maxov a ppč. 2561 k.ú. Lučany nad Nisou vše obec Lučany nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
109554/2016 16.12.2016 - do odvolání Ozn.veř.vyhláškou-opatření obecné povahy-stanovení místní úopravy provozu na sil. III/29029 (ul.Palackého) u objektu čp.47 k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
11/2016 14.11.2016 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 1720/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby rodinného domu Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
085 EX 11872/15-95 14.11.2016 - 24.11.2017 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Lučany nad Nisou Jiný subjekt Dražební vyhláška
5.12.2005 15:37:11 | přečteno 2228968x | Petr Vitvar
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load