Jazyková verze: CZENDEPL

Telefonní seznam

Vyhledávání v seznamu
Zadejte jméno, funkci nebo činnost:
JménoFunkceKontaktE-mail

B

Šárka Bachmannová sekretariát odboru humanitníhoTel: +420 483 357 322bachmannova@mestojablonec.cz
Marcela Balcarová pokladna, pronájem obecních bytůTel: +420 483 357 541balcarova@mestojablonec.cz
Radka Bašusová informační středisko magistrátuTel: +420 483 357 135basusova@mestojablonec.cz
Ing. Petr Beitl primátorTel: +420 483 357 321beitl@mestojablonec.cz
Hana Beitlová evidence obyvatel a trvalý pobytTel: +420 483 357 721beitlova@mestojablonec.cz
Zuzana Bencová příprava staveb městaTel: +420 483 357 282bencova@mestojablonec.cz
Bc. Magdaléna Bílková veřejný opatrovníkTel: +420 483 357 428bilkova@mestojablonec.cz
Karel Bobek vedoucí oddělení dopravního a hlídkové službyTel: +420 483 357 435bobek@mestojablonec.cz
Mgr. Romana Bornová sociální pracovníkTel: +420 483 357 676bornova@mestojablonec.cz
Ing. Zuzana Brodská mateřské školyTel: +420 483 357 315brodska@mestojablonec.cz
Bc. Tereza Brožková územní a stavební řízení (Rádlo, Maršovice, Dalešice)Tel: +420 483 357 536brozkova@mestojablonec.cz
Radka Bursová agenda řidičůTel: +420 483 357 756bursova@mestojablonec.cz

C

Romana Cicvárková sekretariát odboru správníhoTel: +420 483 357 762cicvarkova@mestojablonec.cz
Alena Cincibusová projektový manažerTel: +420 483 357 126cincibusova@mestojablonec.cz
Jiří Cvrček stavební technik - sportovištěTel: +420 483 357 297cvrcek@mestojablonec.cz
Bc. Jaroslav Cvrček vedoucí oddělení sociálních služebTel: +420 483 357 650
Tel: +420 724 368 356
jaroslav.cvrcek@mestojablonec.cz

Č

Lenka Čapuchová zvláštní užívání místních komunikacíTel: +420 483 357 149
Tel: +420 724 759 753
capuchova@mestojablonec.cz
Ing. Stanislav Čech energetikTel: +420 483 357 116stanislav.cech@mestojablonec.cz
Ing. Jaromíra Čechová vedoucí odboru správy majetkuTel: +420 483 357 182cechova@mestojablonec.cz
Ing. Soňa Černá veřejné zakázkyTel: +420 483 357 122cerna@mestojablonec.cz
Bc. Daniela Černá sociální pracovníkTel: +420 483 357 661
Tel: +420 724 493 029
daniela.cerna@mestojablonec.cz
Martin Černý vyjádření k projektům, správa místních komunikacíTel: +420 483 357 113
Tel: +420 773 300 009
martin.cerny@mestojablonec.cz
Petra Čeřovská registrace živnostíTel: +420 483 357 747cerovska@mestojablonec.cz
Jindra Čílová asistentkaTel: +420 483 357 690cilova@mestojablonec.cz

D

Ing. Hana Dašková vedoucí oddělení organizace a personálu veřejných pracíTel: +420 483 357 672
Tel: +420 721 932 935
daskova@mestojablonec.cz
Renata Dostálová občanské průkazy, cestovní dokladyTel: +420 483 357 753dostalova@mestojablonec.cz
Mgr. Drahomíra Duštírová agenda seniorůTel: +420 483 357 606
Tel: +420 774 405 790
dustirova@mestojablonec.cz

E

Alena Edererová podatelnaTel: +420 483 357 288edererova@mestojablonec.cz

F

Ing. Daniela Flajšmanová územní a stavební řízení (Lučany n. N., Nová Ves n. N.)Tel: +420 483 357 164flajsmanova@mestojablonec.cz
Zuzana Fleischmannová registrace živnostíTel: +420 483 357 745fleischmannova@mestojablonec.cz
Eva Foglová stavební technik - byty, bytové domyTel: +420 483 357 454
Tel: +420 724 675 832
foglova@mestojablonec.cz
Dana Försterová reklamace, pojištění, hřiště, přehrada, hřbitovyTel: +420 483 357 148forsterova@mestojablonec.cz
Jana Fričová referent pro komunikaci s veřejnostíTel: +420 483 357 185fricova@mestojablonec.cz
Helena Fridrichová vedoucí oddělení Informační středisko magistrátuTel: +420 483 357 119fridrichova@mestojablonec.cz
Dagmar Frydrychová občanské průkazy, cestovní dokladyTel: +420 483 357 722frydrychova@mestojablonec.cz
Blanka Funke územní a stavební řízení, památková zóna, památkově chráněné objektyTel: +420 483 357 210funke@mestojablonec.cz

G

Ing. Štěpánka Gaislerová správa veřejné zeleněTel: +420 483 357 186gaislerova@mestojablonec.cz
Mgr. Jan Goll státní správa - vodoprávní úřadTel: +420 483 357 535goll@mestojablonec.cz
Marcela Gottwaldová vedoucí oddělení matriky a ověřováníTel: +420 483 357 705
Fax: +420 483 357 768
gottwaldova@mestojablonec.cz

H

Mgr. Iveta Habadová vedoucí oddělení dotacíTel: +420 483 357 241habadova@mestojablonec.cz
Mgr. Karla Hackelová sekretariát primátora, MPTel: +420 483 357 183hackelova@mestojablonec.cz
Ing. Slavěna Hájková Znamenáčková projektový manažerTel: +420 483 357 515hajkova@mestojablonec.cz
Bc. Pavla Haklová sociální pracovníkTel: +420 483 357 638haklova@mestojablonec.cz
Ing. Klára Halamová městský mobiliář, správa dětských hřišťTel: +420 483 357 214halamova@mestojablonec.cz
Pavlína Halbichová matrika manželství a zvláštní matrikaTel: +420 483 357 743halbichova@mestojablonec.cz
Petra Haltufová územní a stavební řízení (Jablonec n. N. - západní část, Vrkoslavice)Tel: +420 483 357 217haltufova@mestojablonec.cz
Jiřina Hartmanová sekretariát tajemníka, rada, zastupitelstvoTel: +420 483 357 314hartmanova@mestojablonec.cz
Bc. Vendula Havlová, DiS. správní řízeníTel: +420 483 357 741havlova@mestojablonec.cz
Zuzana Havlová, DiS. pokladnaTel: +420 483 357 701zuzana.havlova@mestojablonec.cz
Zora Herinková územní a stavební řízení (Mšeno, Nová Ves n. N.)Tel: +420 483 357 112herinkova@mestojablonec.cz
Hana Hladíková sekretariát, ekonomTel: +420 483 357 366hladikova@mestojablonec.cz
Mgr. Hana Hodačová kurátor pro dospěléTel: +420 483 357 345
Tel: +420 724 806 420
hodacova@mestojablonec.cz
Bohdana Holasová registrace vozidelTel: +420 483 357 734holasova@mestojablonec.cz
Ing. Alena Horáková převody a pronájmy pozemků, výkupy nemovitostíTel: +420 483 357 289ahorakova@mestojablonec.cz
Ing. Markéta Horáková příprava staveb, stanovisko za městoTel: +420 483 357 240horakova@mestojablonec.cz
Mgr. Jana Horčičková vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péčeTel: +420 483 357 392horcickova@mestojablonec.cz
Lucie Horynová účetníTel: +420 483 357 391horynova@mestojablonec.cz
Markéta Hozová, dipl. ek. tisková mluvčíTel: +420 483 357 193
Tel: +420 777 025 101
hozova@mestojablonec.cz
Ing. Veronika Hrnčiříková státní správa - odpady, ochrana zvířat proti týráníTel: +420 483 357 213hrncirikova@mestojablonec.cz
Ing. Dana Hrubešová vedoucí oddělení účetní a majetkové evidenceTel: +420 483 357 374hrubesova@mestojablonec.cz
Jiří Hruška vedoucí oddělení informačních technologiíTel: +420 483 357 372hruska@mestojablonec.cz
Mgr. Denisa Hučková sociální pracovníkTel: +420 483 357 641
Tel: +420 724 493 027
huckova@mestojablonec.cz
Ing. Jitka Hujerová vedoucí oddělení rozpočtu a poplatkůTel: +420 483 357 537jitka.hujerova@mestojablonec.cz
Mgr. Kateřina Hujerová asistentka primátoraTel: +420 483 357 184hujerova@mestojablonec.cz
Bc. Klára Huljaková sociální pracovníkTel: +420 483 357 144huljakova@mestojablonec.cz

Ch

Ing. František Chlouba vedoucí oddělení krizového řízeníTel: +420 483 357 244
Tel: +420 773 347 572
chlouba@mestojablonec.cz
Václav Chomát řidičTel: +420 728 552 869nepřiřazen
Petr Chomát dopravní přestupkyTel: +420 483 357 718chomat@mestojablonec.cz
Jitka Chytková agenda řidičůTel: +420 483 357 732chytkova@mestojablonec.cz

J

Martina Janegová provoz MŠ a ZŠTel: +420 483 357 279janegova@mestojablonec.cz
Ing. Dana Janoušková ekonom, řízení městských organizacíTel: +420 483 357 238janouskova@mestojablonec.cz
Marie Jiřičková sekretariát odboru ekonomikyTel: +420 483 357 254jirickova@mestojablonec.cz
Jana Jodasová pokladna, pronájem obecních bytů, neplatičiTel: +420 483 357 301kratochvilova@mestojablonec.cz
Jitka Jurníčková evidence obyvatel a trvalý pobytTel: +420 483 357 725jurnickova@mestojablonec.cz
Lubomír Juřík koordinátor veřejných pracíTel: +420 483 357 358jurik@mestojablonec.cz

K

Vladislava Kakrdová vedoucí oddělení správních agendTel: +420 483 357 720kakrdova@mestojablonec.cz
Jitka Kalašová občanské průkazy, cestovní dokladyTel: +420 483 357 752kalasova@mestojablonec.cz
Jana Kánská registrace vozidelTel: +420 483 357 754kanska@mestojablonec.cz
Bc. Petra Karásková sociální pracovníkTel: +420 483 357 237
Tel: +420 720 628 532
karaskova@mestojablonec.cz
JUDr. Petr Karlovský vedoucí odboru správníhoTel: +420 483 357 710karlovsky@mestojablonec.cz
Nataša Kellnerová registrace živnostíTel: +420 483 357 744kellnerova@mestojablonec.cz
Ing. Jana Kiesewetterová pořizovatel územního plánu okolních obcíTel: +420 483 357 512kiesewetterova@mestojablonec.cz
Pavla Knížková referent administrativy, ekonomiky a MTZTel: +420 483 357 433knizkova@mestojablonec.cz
Lucie Kocourková, DiS. kulturaTel: +420 483 357 277kocourkova@mestojablonec.cz
Ing. Helena Kočová finanční analytikTel: +420 483 357 226kocova@mestojablonec.cz
Bc. Helena Kolomazníková veřejný opatrovníkTel: +420 483 357 531
Tel: +420 724 368 504
kolomaznikova@mestojablonec.cz
Irena Kopalová sekretariát odboru stavebního a životního prostředíTel: +420 483 357 422kopalova@mestojablonec.cz
Marie Košťáková povolování dopravních staveb, zvl. užívání komunikace, dopr. značení, sjezdyTel: +420 483 357 295kostakova@mestojablonec.cz
Václav Kotek vedoucí oddělení správy objektůTel: +420 483 357 115kotek@mestojablonec.cz
Ing. Luboš Kousal příprava staveb městaTel: +420 483 357 402kousal@mestojablonec.cz
Michaela Kovačová souhrnná stanoviska, vydávání průkazek pro zdravotně postiženéTel: +420 483 357 539kovacova@mestojablonec.cz
Mgr. Pavel Kozák vedoucí oddělení správy komunikacíTel: +420 483 357 239kozak@mestojablonec.cz
Irena Kožíšková územní a stavební řízení (Kokonín, Proseč n. N.)Tel: +420 483 357 243koziskova@mestojablonec.cz
Petra Krámská prodej a pronájem objektů a jednotekTel: +420 483 357 348petra.kramska@mestojablonec.cz
Vladimír Kraus územní a stavební řízení (Janov n. N., Bedřichov, Josefův Důl)Tel: +420 483 357 216kraus@mestojablonec.cz
Zdeňka Krausová inventarizace majetkuTel: +420 483 357 172krausova@mestojablonec.cz
Jitka Krausová sekretariát náměstka primátora (M. Zahradník)Tel: +420 483 357 421jkrausova@mestojablonec.cz
Ing. Martin Křivanec vyjádření k projektům, správa místních komunikací, odpovědnost za škodyTel: +420 483 357 137krivanec@mestojablonec.cz
Pavel Kříž údržbaTel: +420 483 357 340nepřiřazen
Bohumila Kubcová pokladna, pronájem obecních bytůTel: +420 483 357 399kubcova@mestojablonec.cz
Jiří Kubsch sport, finanční příspěvkyTel: +420 483 357 354kubsch@mestojablonec.cz
Mgr. Jiří Kučera vedoucí oddělení právního a veřejných zakázekTel: +420 483 357 547kucera@mestojablonec.cz
Bc. Milena Kučerová kurátor pro děti a mládežTel: +420 483 357 666
Tel: +420 724 493 024
kucerova@mestojablonec.cz
Helena Kvapilová matrika narozeníTel: +420 483 357 749kvapilova@mestojablonec.cz
Mgr. Zdeňka Květová vedoucí oddělení školství, kultury a sportuTel: +420 483 357 270kvetova@mestojablonec.cz
Ing. Otakar Kypta vedoucí odboru územního a hospodářského rozvojeTel: +420 483 357 451kypta@mestojablonec.cz

L

Irena Labudová kupní a nájemní smlouvyTel: +420 483 357 221labudova@mestojablonec.cz
Iveta Landová interní audit, stížnosti a peticeTel: +420 483 357 356landova@mestojablonec.cz
Miloslav Lejsek referent prevence kriminality a vzděláváníTel: +420 483 357 842lejsek@mestojablonec.cz
Roman Lhota řidičTel: +420 728 249 200nepřiřazen
Martina Linhartová pořizovatel územně analytických podkladůTel: +420 483 357 158linhartova@mestojablonec.cz
Bc. Lenka Lipšová základní školyTel: +420 483 357 278lipsova@mestojablonec.cz

M

Bc. Lenka Maňáková vedoucí oddělení provozníhoTel: +420 483 357 311manakova@mestojablonec.cz
Jitka Manhartová vymáhání pohledávekTel: +420 483 357 532manhartova@mestojablonec.cz
Stanislav Mareš zástupce vedoucího odd. dopravního a hlídkové službyTel: +420 483 357 435mares@mestojablonec.cz
Mgr. Jana Matěchová vedoucí oddělení sekretariát primátoraTel: +420 483 357 321matechova@mestojablonec.cz
Marianna Matějková účetní, pokladnaTel: +420 483 357 248matejkova@mestojablonec.cz
Petr Mikulášek realizace staveb městaTel: +420 483 357 154mikulasek@mestojablonec.cz
Bc. David Mlčák živnostenská kontrolaTel: +420 483 357 766mlcak@mestojablonec.cz
Bc. Gabriela Mužinić přestupkyTel: +420 483 357 716
Fax: +420 483 357 719
muzinic@mestojablonec.cz

N

Bc. Radka Němečková vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, právní poradenstvíTel: +420 483 357 639
Tel: +420 724 493 031
nemeckova@mestojablonec.cz
Zdeňka Neugebauerová pokladnaTel: +420 483 357 701neugebauerova@mestojablonec.cz
Ing. Alena Nožičková vedoucí stavebního úřaduTel: +420 483 357 370nozickova@mestojablonec.cz

O

Obřadní síň obřadní síňTel: +420 483 357 198halbichova@mestojablonec.cz
Karel Očenáš, DiS. informatikTel: +420 483 357 265ocenas@mestojablonec.cz
Bc. Martin Oklamčák vedoucí oddělení interního auditu a stížnostíTel: +420 483 357 255oklamcak@mestojablonec.cz

P

Pavla Paduchová podatelnaTel: +420 483 357 260paduchova@mestojablonec.cz
Monika Pappová státní správa - vodoprávní úřadTel: +420 483 357 362pappova@mestojablonec.cz
Alena Paříková sociální pracovníkTel: +420 483 357 324
Tel: +420 724 759 597
parikova@mestojablonec.cz
Irena Patková sociální pracovník, pěstounská péčeTel: +420 483 357 665
Tel: +420 724 493 025
patkova@mestojablonec.cz
Ing. Libuše Pavízová vedoucí oddělení majetkoprávníhoTel: +420 483 357 257pavizova@mestojablonec.cz
Bc. Vratislav Pavlín HOPKS, JSDHO, bezpečnostní ředitelTel: +420 483 357 250pavlin@mestojablonec.cz
Jiří Pekl stavební archivTel: +420 483 357 538pekl@mestojablonec.cz
Mgr. Josef Penz vedoucí oddělení prevence, vzdělávání a informačních technologiíTel: +420 483 357 434penz@mestojablonec.cz
Ing. Kamila Petrovická odpadové hospodářství města, čistota, pořádek, užívání městské zeleněTel: +420 483 357 131petrovicka@mestojablonec.cz
Bc. Šárka Petříčková sociální pracovníkTel: +420 483 357 662
Tel: +420 774 754 512
petrickova@mestojablonec.cz
Bc. Eva Peukertová sekretariát náměstka primátora (M. Vele)Tel: +420 483 357 150peukertova@mestojablonec.cz
Daniel Pinkas lesní hospodářTel: +420 483 357 129
Tel: +420 724 349 627
pinkas@mestojablonec.cz
Bronislava Plešingerová vedoucí dětského dopravního hřištěTel: +420 483 320 396plesingerova.b@seznam.cz
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha náměstek primátora pro rozvoj městaTel: +420 483 357 161pleticha@mestojablonec.cz
Bc. Jan Plíva technik a zkušební komisařTel: +420 483 357 737pliva@mestojablonec.cz
Jiří Podskalský koordinátor veřejných pracíTel: +420 483 357 672
Tel: +420 775 643 560
podskalsky@mestojablonec.cz
Alena Polreichová interní audit, stížnosti a peticeTel: +420 483 357 385polreichova@mestojablonec.cz
Radka Poprová realizace staveb městaTel: +420 483 357 165poprova@mestojablonec.cz
Václav Pova přestupkyTel: +420 483 357 703pova@mestojablonec.cz
Ing. Libor Preissler státní správa - lesy, myslivost, rybářstvíTel: +420 483 357 376preissler@mestojablonec.cz
Ing. Jitka Prchalová vedoucí živnostenského úřaduTel: +420 483 357 740prchalova@mestojablonec.cz
Eva Prskavcová účetníTel: +420 483 357 251prskavcova@mestojablonec.cz
Ing. Alena Přichystalová veřejný opatrovníkTel: +420 483 357 231
Tel: +420 774 816 916
alena.prichystalova@mestojablonec.cz

R

Zuzana Radušovská sekretariát náměstka primátora (L. Pleticha)Tel: +420 483 357 161radusovska@mestojablonec.cz
Mgr. Luboš Raisner ředitel MPTel: +420 483 357 433raisner@mestojablonec.cz
Šárka Rašínová spisovnaTel: +420 483 357 702rasinova@mestojablonec.cz
Miroslav Regner informatikTel: +420 483 357 316regner@mestojablonec.cz
Bc. Pavlína Reichelová vedoucí organizačního a personálního oddělení, personalistaTel: +420 483 357 364reichelova@mestojablonec.cz
Iveta Ritterová věcná břemenaTel: +420 483 357 533ritterova@mestojablonec.cz
Mgr. Martina Rosenbergová vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Tel: +420 483 357 439rosenbergova@mestojablonec.cz
Ing. Helena Roudná tajemnice sboru pro občanské záležitostiTel: +420 483 357 292roudna@mestojablonec.cz
Lada Ruláková územní a stavební řízení (Rýnovice, Lukášov)Tel: +420 483 357 215rulakova@mestojablonec.cz
Šárka Rulcová sekretariát, ekonom odboru územního a hospodářského rozvojeTel: +420 483 357 236rulcova@mestojablonec.cz
Martina Rydvalová inventarizace majetkuTel: +420 483 357 570rydvalova@mestojablonec.cz
Dana Rychterová rozpočetTel: +420 483 357 253rychterova@mestojablonec.cz
Mgr. Miroslava Rýžaková vedoucí odboru humanitníhoTel: +420 483 357 323ryzakova@mestojablonec.cz

Ř

JUDr. Marek Řeháček tajemníkTel: +420 483 357 314rehacek@mestojablonec.cz
Dagmar Říčařová mzdová účetníTel: +420 483 357 291ricarova@mestojablonec.cz
Mgr. Jan Řimnáč sociální pracovník, právníkTel: +420 483 357 325rimnac@mestojablonec.cz
Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová vedoucí odboru stavebního a životního prostředíTel: +420 483 357 160rimnacova@mestojablonec.cz

S

Marcela Schäferová neplatiči a vyúčtování služebTel: +420 483 357 453schaferova@mestojablonec.cz
Ivana Slanařová agenda řidičůTel: +420 483 357 731slanarova@mestojablonec.cz
Ing. Pavel Sluka vedoucí oddělení investiční výstavbyTel: +420 483 357 120sluka@mestojablonec.cz
stálá služba MP operační střediskoTel: +420 483 357 436
Tel: +420 483 312 331
Tel: +420 483 312 330
mp156@mestojablonec.cz
Ivana Smoliková vymáhání pohledávekTel: +420 483 357 296smolikova@mestojablonec.cz
Ing. Michaela Smrčková vedoucí oddělení územního plánováníTel: +420 483 357 159smrckova@mestojablonec.cz
Bc. Veronika Söchtigová kurátor pro děti a mládež, problematika týraných dětíTel: +420 483 357 664
Tel: +420 724 493 022
sochtigova@mestojablonec.cz
Lucie Soukupová pokladnaTel: +420 483 357 717soukupova@mestojablonec.cz
Ing. Markéta Spurová specialista na dotaceTel: +420 483 357 181spurova@mestojablonec.cz
Dana Stehnová státní správa - vodoprávní úřadTel: +420 483 357 269stehnova@mestojablonec.cz
Bc. Lucie Strádalová vedoucí oddělení sociální péčeTel: +420 483 357 280stradalova@mestojablonec.cz
Marcela Strouhalová státní správa - odpadyTel: +420 483 357 242strouhalova@mestojablonec.cz
Mgr. Alžběta Svobodná právníkTel: +420 483 357 544svobodna@mestojablonec.cz
Šárka Svobodová registrace vozidelTel: +420 483 357 735svobodova@mestojablonec.cz

Š

Ivana Šálková stavební technik - MŠ, ZŠTel: +420 483 357 128salkova@mestojablonec.cz
Bc. Blanka Ševčíková sociální pracovníkTel: +420 483 357 543
Tel: +420 724 759 671
sevcikova@mestojablonec.cz
Miroslav Šída údržbaTel: +420 483 357 404sida@mestojablonec.cz
Bc. Miroslav Šípoš dopravní přestupkyTel: +420 483 357 772sipos@mestojablonec.cz
Radka Škodová informační středisko magistrátuTel: +420 483 357 123skodova@mestojablonec.cz
Bc. Blanka Škodová, DiS. sociální pracovníkTel: +420 483 357 642
Tel: +420 724 493 026
blanka.skodova@mestojablonec.cz
Zuzana Šmídová sekretariát odboru správy majetkuTel: +420 483 357 163smidova@mestojablonec.cz
Mgr. Barbora Šnytrová odpadové hospodářství města, čistota a pořádekTel: +420 483 357 357snytrova@mestojablonec.cz
Jitka Šorfová zdravotní referentTel: +420 483 357 656
Tel: +420 724 368 357
sorfova@mestojablonec.cz
Milan Šourek údržba radniceTel: +420 483 357 171sourek@mestojablonec.cz
Bc. Jakub Šrýtr státní památková péčeTel: +420 483 357 284srytr@mestojablonec.cz
Radka Šrýtrová povolování dopravních staveb, dopravní značení, taxislužbaTel: +420 483 357 114srytrova@mestojablonec.cz
Bc. Naděžda Štádlerová koordinátor komunitního plánováníTel: +420 483 357 630stadlerova@mestojablonec.cz
Jan Štol propagační referentTel: +420 483 357 319stol@mestojablonec.cz
Ing. Hana Štricková ochrana přírody a krajinyTel: +420 483 357 360hana.strickova@mestojablonec.cz
Hana Štricková pořizovatel územního plánu městaTel: +420 483 357 136strickova@mestojablonec.cz
Bc. Hana Švandrlíková sociální pracovník, osvojeníTel: +420 483 357 663
Tel: +420 724 493 021
svandrlikova@mestojablonec.cz

T

Bc. Zdeněk Tomek vedoucí oddělení dopravně správních agendTel: +420 483 357 730tomek@mestojablonec.cz
Pavla Tomešová Czech POINT, ověřování, matrikaTel: +420 483 357 717tomesova@mestojablonec.cz
Mgr. Lenka Tomková vedoucí oddělení přestupkůTel: +420 483 357 769tomkova@mestojablonec.cz
Irena Trousilová mzdová účetníTel: +420 483 357 290trousilova@mestojablonec.cz
Jarmila Tvrdíková asistentka právního odděleníTel: +420 483 357 331tvrdikova@mestojablonec.cz

V

Ing. Lucie Vavrušková ochrana přírody a krajinyTel: +420 483 357 258vavruskova@mestojablonec.cz
Jana Vedralová registrace vozidelTel: +420 483 357 733vedralova@mestojablonec.cz
Ing. Miloš Vele náměstek primátora pro ekonomikuTel: +420 483 357 150vele@mestojablonec.cz
Pavla Veselá účetní, pokladnaTel: +420 483 357 167vesela@mestojablonec.cz
Ing. Renata Vítová vedoucí odboru ekonomikyTel: +420 483 357 441vitova@mestojablonec.cz
Petr Vitvar webmasterTel: +420 483 357 443vitvar@mestojablonec.cz
Iva Vízková výherní hrací přístroje, poplatky z veřejného prostranství, ubytovací kapacity a rekreač. pobytuTel: +420 483 357 223vizkova@mestojablonec.cz
Ing. Vladimír Vltavský energetikTel: +420 483 357 117vltavsky@mestojablonec.cz
Ing. Jan Vojíř vedoucí oddělení dopravního a silničníhoTel: +420 483 357 146vojir@mestojablonec.cz

Z

Ing. Sylvie Zahálková územní a stavební řízení (Jablonec n. N. - východní část, Jablonecké Paseky)Tel: +420 483 357 218zahalkova@mestojablonec.cz
Ing. Miloš Zahradník náměstek primátora pro oblast humanitníTel: +420 483 357 421zahradnik@mestojablonec.cz
Ing. Diana Zappeová ekonomTel: +420 483 357 285zappeova@mestojablonec.cz
Bc. Petr Zbranek kurátor pro děti a mládežTel: +420 483 357 640
Tel: +420 724 493 030
zbranek@mestojablonec.cz
Eva Zbranková, DiS. sociální pracovníkTel: +420 483 357 401zbrankova@mestojablonec.cz
Ing. Iva Zemlerová státní správa - ochrana zemědělského půdního fondu, ovzdušíTel: +420 483 357 235zemlerova@mestojablonec.cz
Lenka Zikešová poplatky ze psů, veřejné sbírkyTel: +420 483 357 367zikesova@mestojablonec.cz

Ž

Vítězslav Ondřej Žák živnostenská kontrolaTel: +420 483 357 742zak@mestojablonec.cz
Veronika Žďárská občanské průkazy, cestovní dokladyTel: +420 483 357 726zdarska@mestojablonec.cz
19.3.2004 13:38:29 | přečteno 202803x | Charlie Root
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load