Jazyková verze: CZENDEPL

Nová vyhláška o plošné deratizaci

Deratizér plní jedovou schránku návnadou, autor: Jiří Endler
Kvůli zvýšenému výskytu potkanů ve městě schválili zastupitelé na březnovém zasedání novou Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o provedení speciální ochranné deratizace. Majitelé nemovitostí, podnikatelé i soukromé osoby musí podle ní během května a června letošního roku provést deratizaci svých objektů.

Mírné zimy v posledních letech vytvořily vhodné podmínky pro přežití a množení potkanů. Přes veškerou snahu omezit jejich počet pravidelně prováděnou běžnou ochrannou deratizací byly v loňském roce a začátkem letošního v některých částech města patrné známky přemnožení.

Průzkum výskytu

„Na základě opakujících se stížností občanů jsme nechali odbornou firmu provést průzkum výskytu synantropních živočichů na území města, který potvrdil nárůst populace potkanů,“ uvedla Klára Halamavá, z oddělení správy veřejné zeleně.

Výsledky potvrdily potřebu provedení preventivní deratizace v rizikových lokalitách i na místech, kde deratizace nebyla provedena, a tím zabránit expanzi nových kolonií do již ošetřených prostor. Speciální deratizace by měla zajistit maximální možnou redukci populace potkanů a v ideálním stavu potkany vyhubit. V důsledku toho dojde ke snížení vzniku a šíření infekčních nemocí.

Nová vyhláška

Březnové zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku č.3/2017, kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace na území statutárního města Jablonec nad Nisou.

„Podle § 57 odst. (2) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je speciální ochrannou deratizaci povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz. Jde-li o obytné či pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má tuto povinnost vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků. U nemovitostí v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvkové organizace, které přísluší hospodaření s ní,“ vysvětluje Halamová.

Za nesplnění povinností hrozí podle zákona o přestupcích maximální pokuta až do výše 30 000 Kč.

Náklady hradí majitel objetku

Náklady na provedení deratizace a na nutná opatření k zabránění dalšího šíření hlodavců nese vlastník nemovitosti.

„Nejde ale o nijak vysoké položky. Ceny za úkony na 1 m2 se pohybují v řádu jednotek korun a počítá se do nich položení nástrahy na 1 m2, případně její doplnění, kontrola a odstranění uhynulých živočichů. Deratizace domů a objektů v majetku města vyjde na 200 tisíc korun – bytové i nebytové domy, školská zařízení, kanalizace ve vlastnictví města, plochy veřejné zeleně kolem objektů a jiné,“ konstatuje Markéta Hozová, tisková mluvčí magistrátu.

Vyhláška stanoví povinnost provedení deratizace. Kdo může deratizaci provést, je dáno zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Poslední speciální ochranná deratizace se v Jablonci nad Nisou prováděla před dvanácti lety.

Termíny provádění deratizace

 1. Vlastní deratizace proběhne od 1. května do 30. června 2017.
 2. První vyhodnocení účinnosti zásahů deratizace s určením míst s přetrvávajícím výskytem hlodavců bude provedeno do 30. 6. 2017.
 3. Druhé vyhodnocení účinnosti dalších zásahů bude provedeno do 15. 12. 2017.

Pokud se již potkani, myši nebo krysy vyskytují uvnitř budov nebo v jejich okolí, je nejvhodnější objednat odbornou firmu, která je kvalifikovaným a bezpečným způsobem zlikviduje a doporučí, případně i provede opatření omezující jejich příští výskyt.

Pracovní postupy deratizátorů

 1. Položení nástrahy (do sklepů, suterénů všech objektů a okolí).
  Nástrahy v nemovitostech a na zpevněných plochách budou umisťovány do deratizačních staniček (papírové či plastové), které budou označeny názvem provádějící firmy s telefonem pro operativní spojení a názvem použitého přípravku a dle potřeby budou připevněny k podkladu.
  Při deratizaci veřejně přístupných ploch budou nástrahy vhazovány do nor a zahrabány. Majitelé psů by měli dbát zvýšené pozornosti při venčení, aby jejich pes nástrahu nevyhrabal.
  V případě přiotrávení zvířete v zájmovém chovu, což poznáte podle drobného krvácení na spojivkách či sliznicích pysku – vznikají modřinky, nebo podle zbarvení trusu dočerna – zde už se jedná o pokročilé stadium otravy, vyhledejte pomoc veterinárního lékaře. Pomoc můžete vyhledat i v případě podezření, že zvíře pozřelo nástrahu. Účinnou protilátkou je vitamín K.
 2. Kontrola nástrahy a její doplnění (po sedmi až čtrnácti dnech).
 3. Úklid dostupných uhynulých hlodavců (cca po třech týdnech od položení nástrah).
 4. Vyhodnocení zásahu.
  Pracovníci deratizační firmy majiteli nemovitosti vystaví potvrzení o provedení deratizace, kterým v případě kontroly vlastník doloží její provedení.

Odpad je třeba uklízet

K tlumení výskytu potkanů, a tedy zamezení jeho opětovného nárůstu je nutno zajistit pořádek na stanovištích komunálního odpadu a úklid okolo všech objektů. Odpadky jsou významným potravinovým zdrojem pro potkany a další hlodavce. Pořádek je nejlepší prevencí.

„Vzhledem ke krátkodobému rozmnožovacímu cyklu hlodavců je nutné na kritických a problematických lokalitách plánovat a provádět deratizaci v krátkých časových intervalech, případně kontinuálně,“ dodává Klára Halamová.

Odborné firmy provádějící deratizaci

 • Sdružení TUTY Jablonec n. N.
  tel.: 602 168 943, 602 361 465
 • LIDEZIN Liberec, tel.: 602 457 471
 • DDD Petr Dvořák, tel.: 602 136 748
 • Profi DDD, Liberec, tel.: 774 844 459
 • DDD – Kocián, Janov n. N., tel.: 728 007 532
 • Karel Brokl, Loužnice, tel.: 731 411 851

Další informace

27.4.2017 13:06:59 | přečteno 616x | Petr Vitvar
Štítky: životní prostředí
 
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load