Jazyková verze: CZENDEPL

Setkání s občany 2015 – Rýnovice

Setkání s občany - Rýnovice (05.05.2015), autor: Alena Polreichová
Zápis ze setkání s občany uskutečněném ve školní jídelně ZŠ Pod Vodárnou v Rýnovicích.

Přítomni: primátor Petr Beitl, náměstek pro ekonomiku Miloš Vele, náměstek pro oblast humanitní Pavel Svoboda, náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha a dále vedoucí odborů a oddělení magistrátu a zástupce městské policie.

V úvodu pan primátor občany seznámil s přehledem splácení městského dluhu, s hospodařením města – od roku 2011 byl nastaven trend úspor, splácení městského dluhu se podařilo udržet, město pokračuje v poskytování příspěvků městským organizacím, došlo k výpadku peněz z hazardu – o 6 milionů Kč méně do sportu a kultury. Hovořilo se o systému rezerv.

Dále byly představeny plánované investice na rok 2015 – vyčleněno 130,5 mil. Kč. Občané byli seznámeni s ukončenými i probíhajícími akcemi. Rekonstrukce ulice Ladova, Pomněnková, U Pošty včetně připojení na ulice Želivského a Československé armády. Také byl prezentován přehled plánovaných oprav – ulice Pod Vodárnou, Vyšehradská a drobné a havarijní opravy komunikací, které budou probíhat během roku. Dále se hovořilo o rekonstrukci silnice I/14 Kunratice – Lukášov, poté dojde ke zlepšení dopravního spojení mezi Jabloncem a Libercem. Jedná se o stavbu Ředitelství silnic a dálnic, hrazeno bude ze státního rozpočtu. Nyní probíhají přípravné práce jako je kácení stromů.

Připomenuty byly následující, již funkční, pozitivní akce směrem k občanům – aplikace Jablonec v mobilu a Lepší místo. Obě aplikace jsou zdarma ke stažení. Aplikace Lepší místo umožňuje občanům daný problém vyfotit a poslat na magistrát, příslušný odbor se bude problémem zaobírat. Závěr úvodního slova primátora patřil informaci o teple ve městě – Janovská je první ve městě, kde mají vyřešeno teplo, byl shrnut přehled kroků JE a.s. od roku 2014 až po rok 2016.

ikona souboruPrezentace ze setkání s občany - Rýnovice (05.05.2015)

Občany Rýnovic asi nejvíce trápí zdejší stav pozemních komunikací. Na magistrát jsme v předstihu obdrželi prostřednictvím e-mailu následující dotazy:  

Je možná náprava podivně provedené rekonstrukce silnice Želivského, zvláště pak kanalizace realizované městem? Přikládám několik ilustračních snímků. Myslím si, že kanalizační vstupy půl metru od chodníku, zasahující do jízdního pruhu je jen generátorem dalších nákladů na údržbu, až budou rozbity provozem. Rovněž křivolakost krajnice nesvědčí o přílišné pečlivosti projektové dokumentace.  

p. Vele – z naší strany ne, jedná se o investiční akci kraje, předáme vlastníkovi, tj. Libereckému kraji.

Chystá se rekonstrukce silnice I/14 mezi Libercem a Jabloncem. Na předchozím setkání padla zmínka, že je možné v rámci nákladů na tuto stavbu provést údržbu komunikací, které budou zatíženy odkloněnou dopravou. Je možné do toho začlenit i ulici Pod Vodárnou, zvláště pak zdevastovaný úsek od rýnovické školy k bývalému kravínu? Myslím si, že betonové prvky, které zdobí zborcenou propust již dva roky, a dopravní značka zúžená silnice není ideální přípravou na onu akci.

p. Kozák – při výstavbě křižovatky ČSA a Belgická se využila tato záležitost a opravovala se objízdná trasa Pod Vodárnou a Stará Osada, při výstavbě komunikace I/14 bude postupováno stejný způsobem, budou stanoveny a prokazatelně zmapovány objízdné trasy a následně v případě poškození opraveny.

Kdo je odpovědný za reklamace asfaltového povrchu položeného na podzim roku 2014 v ulici Pod Vodárnou? Povrch nevydržel ani jednu zimu. Můžete se zasadit o nápravu?

p. Vele – určitě se zasadíme o nápravu, nyní řešíme. Nejedná se o reklamaci, nýbrž o výtluk po zimním období. Úkol byl předán na TSJ s.r.o. k odstranění.

Dojde k uvedení do původního stavu silnice Československé armády, kde v úseku naproti Penny Marketu po rekonstrukci kanalizace jsou v povrchu jámy, které ohrožují bezpečnost provozu, ale jistě mají vliv na kanalizaci pod nimi?

p. Kozák – komunikace ČSA není v majetku města, nýbrž kraje – KSS LK, předáme na krajský úřad.

Město se stalo vlastníkem hřiště u školy v Rýnovicích a přilehlého parkoviště. Bylo by možné jako kompenzace různých dopravních omezení, které tuto oblast postihly v posledním roce, položit na parkoviště povrch a hlavně zajistit odvod dešťové vody, aby netekl do přilehlého parkovacího domu? Kdyby s tím byly vyhotoveny chodníky, které by respektovaly obyvateli vyšlapané trasy okolo výměníku a přes parkoviště dále do sídliště, bylo by to velmi potěšující.

p. Vele – dnes jsme toto s kolegy řešili, nejprve to technicky zpracujeme, abychom věděli, kolik to bude představovat peněz, pokud budeme mít dostatek finančních prostředků, tak to zařadíme do rozpočtu.

p. Fričová – aktuální informace bychom zveřejnili na webu města.

Kdo je odpovědný za časový harmonogram rekonstrukce ulice Ladova. Myslím si, že 2 roky uzavírek je trochu moc.

p. Vele – vloni zde probíhaly výměny sítí, podařilo se nám zkoordinovat, že se zde provedla výměna plynárenské sítě, kanalizace a voda  - podařilo se to v jednom roce. Oddělení investiční výstavby tam letos zajišťuje nový povrch, doba není dlouhá, kanalizace nebyla jednoduchá, pracovalo se v hloubce 4 m, situace byla komplikovaná, nyní se mění celé podloží, potom se budou pokládat koberce. Přes zimu se samozřejmě nepracovalo.

Kanalizace Želivského byla akce města?

p. Vele – Želivského byla komplet akce kraje, protože to je jejich komunikace, my jsme se k tomu připojili a dělali tam chodníky, aby to bylo v rámci jedné uzávěry.

p. Kypta – Želivského je dlouhodobá akce, která se začala realizovat v první etapě v části od ulice u Pošty až po ulici U Hřiště (u AKT) postupně od roku 2004, kdy město jako investor provedlo v roce 2004 realizaci jednotné kanalizace a v roce 2005 pak realizaci chodníků. Vozovka byla opravena částečně pouze v místě, kde byly výkopy pro kanalizaci.

V roce 2010 následovala jedna část druhé etapy, kdy město realizovalo splaškovou kanalizaci a za spoluúčasti KSS LK také kanalizaci dešťovou.

V roce 2014 následovala druhá část druhé etapy, kdy město realizovalo zbývající část chodníků, včetně chodníku podél OBI. Nový povrch komunikace provedl vlastník komunikace, Liberecký kraj, prostřednictvím KSS LK, kdy byl proveden zcela nový povrch komunikace v celé délce ulice Želivského.

Před týdnem jsem byla u pana Pletichy a dodnes jsem se nedozvěděla odpověď, jak dopadla oprava silnice Třeboňská, je to slepá ulice. K rekonstrukci ulice Ladova byla zařazena Pomněnková, při pokládání sítí se překopala i naše Třeboňská - kde nejsou díry, tam se roztéká v létě asfalt, TSJ nevědí, zda to opravit, udělali bychom to sami, ale nevíme jak. S panem Kousalem jsem celý problém řešila ohledně financí. Vy, pane náměstku, jste schůzku odložil, sešli jsme se, až když jste rozhodli, že peníze nejsou. My v ulici udržujeme i městské plochy, žádala jsem tedy o její opravu, ale nic se neděje. Požadovali bychom opravu alespoň tam, kde jste to překopali a kde jsou díry.

p. Vele – akce je rozdělená, opravy po překopu jdou za síťařem, pokud to je vada, jde to za námi za správcem komunikace.

p. Kozák – pan Sluka říkal, že se jedná o celý povrch, TSJ dělaly pro Oddělení investiční výstavby magistrátu nabídku na celý povrch.

Doplnění dotazu: pod překopem se měnil nějaký řád v rámci rekonstrukce ulice Ladova.

p. Vele – pokud to sítaři neudělali tak, jak měli, je na nás, abychom to reklamovali.

Doplnění dotazu: proč se ulice Pomněnková provizorně opravila a naše Třeboňská se nedělá, chápu, že je více horších ulic. V ulici Pomněnková jsou tři domy, opravuje se to s ohledem na to, kdo zde bydlí? Zdůvodněte to?

p. Pleticha – hledisko, kdo kde bydlí, nehraje roli.

p. Vele – stavební stav komunikace bude samozřejmě prověřen a rozsah zásahu řešen dle aktuálních finančních možností města. 

p. Kypta – oprava ulice Třeboňská je vyčíslená na cca 380 tis. Kč, které jsou nad rámec projektu rekonstrukce ulice Ladova. Projekt nemůžeme takto samovolně rozšířit, protože už bylo ukončené výběrové řízení a vybrán zhotovitel, který si převzal staveniště. Je zde zákon o zadávání veřejných zakázek, nemůžeme již vysoutěženou zakázku rozšířit o další projekt. Jinak by to bylo realizovatelné, město na tom není dobře s příjmy. Přednostně se řeší průjezdné komunikace, nyní se to řešit nedá.

Bude se něco dělat s „Ostrým rohem“? Bývají tu často dopravní nehody.

p. Pleticha – je to krajská komunikace, tzn. jejich akce, ze strany města již v minulosti vše vyřešeno, např. výkup domu, ostatní je závislé od krajských peněz, kde jsou na tom finančně s příjmy hůř než my. Z naší strany to je připravené.

p. Beitl – budeme krajský úřad informovat o vašich připomínkách a nutnosti zabývat se touto frekventovanou křižovatkou.

Pod Vodárnou je nový asfalt, mám podnět – jak řekl pan primátor s opravou I/14 u nás naroste doprava, s tím se nedá nic dělat, ale nešlo by tam zajistit zvýšený dozor policie? Tohle je poslední rovina, kde se dá předjíždět, když vyjíždíme či vjíždíme na svoje pozemky, tak to je nebezpečné, předjíždějící auta jezdí i po trávě – kde chodí děti, nejsou zde chodníky. Šel by zajistit dohled, když se očekává zvýšený provoz při rekonstrukci I/14. Byli bychom rádi za jednosměrku.

p. Beitl – bereme to jako podnět pro MP, při uzavírkách tam bude omezen vjezd nákladním vozům, budou objízdné trasy, dojde k odklonění přes dálnici.

p. Šípoš (MP) – komunikuji s Policií ČR, pohybuji se tam, když byla uzavírka, tak jsem tam byl častěji. Dám podnět pro situaci, když nebudu v práci, může zde být strážník, co se týká měření rychlosti – řidiči uvidí auto, že se měří a přibrzdí, strážník potřebuje vzdálenost pro měření a pak pro zastavení, je to technicky nemožné.

p. Beitl – prosíme o vzájemnou spolupráci, budeme řešit operativně, ze začátku to bude potřeba vyladit.

Šlo by tam dát pro zpomalení nějaké retardéry?

Mám ale vlastní zkušenost, řidiči přes ně profrčí bez zpomalení, jsou v ulici Pod Vodárnou u školy a jsou zde zbytečné. Chtělo by to retardéry na půl, aby to auto muselo prokličkovat, tudíž přibrzdit. Přes celou vozovku to přefrčí, náklaďák ani neubere.

p. Kozák – projednáme tuto záležitost s DI PČR a oddělením dopravním a silničním magisrátu.

Bylo by možné rekonstruovat zastávku na Malé Janovské? Je zde rozpadlý asfalt, autobusy tam zastavují, při dešti je zde jezero.

A jestli je možné, aby z Rýnovic zmizel autobazar? Kdyby ne, jestli by šel vybudovat chodník nalevo podél kiosku.

p. Pleticha – rekonstrukci vozovky ověříme.

p. Kozák – na místě proběhlo místní šetření, úsek poškozeného chodníku před zastávkou MHD bude zařazen do oprav 2015.

p. Pleticha – ve věci autobazaru byla v minulosti domluvena trojsměna, nějak vypadl jeden pozemek, tak se to nerealizovalo.

p. Kypta – bylo by asi potřebné nejprve znovu oslovit majitele autobazaru, jaké by byly jeho současné představy, spojené například s hledáním jiného, pro tyto účely vhodného pozemku a jeho případné směny za současný pozemek autobazaru. Teprve kdyby se tato varianta jevila jako nerealizovatelná, tak by nastala situace řešit projekčně přípravu na požadovaný chodník.

Již dříve jsem měla tento dotaz, když jdete od Penny Marketu do ulice Třeboňská, tak jak jsou ty zatáčky, jestli se tam počítá s chodníkem – podél ČSA, z „Ostrého rohu“ k ulici Ladova, chodí se tam po ulici.

p. Beitl – je tam místo pro chodník?

p. Šípoš – dříve se mluvilo, že by to bylo součástí při rekonstrukci ulice Želivského. Je tam stezka pro pěší.

p. Pleticha – problémem je křižovatka u „Ostrého rohu“, aby se to tam něco nezačalo stavět a za dva roky se to nerozkopalo.

p. Beitl – souvisí to s odpovědí na dotaz položený před chvílí - na opravu ulice Želivského, kruhový objezd – u „Ostrého rohu“.

V ulici Pod Vodárnou jsou výmoly, nezpevněné parkoviště.

p. Kozák – práce jsou již zadány na TSJ s.r.o.

Spojnice mezi Libercem a Jabloncem, bydlíme v Lukášově – jaký je horizont provozu na silnici, jestli bude stejný provoz, nebo se to bude nějak omezovat? Je plánovaná výstavba.

p. Fričová – kromě přípravných prací se nemá konat nic, než bude zprovozněna tramvaj.

p. Beitl – na podzim může začít stavební ruch, nic výrazného, mohou být drobná omezení, uzavření nikoliv.

p. Fričová – pane Kypto, byly nějaké schůzky, informace o opravách a objížďkách, řešení MHD?

p. Kypta – některé úseky se budou postupně uzavírat, jiné budou otevřeny, až se budou dělat povrchy, tak se to zde uzavře kompletně, hlavní stavební ruch začne příští rok. Podzim není o uzavírkách.

p. Beitl – součástí toho bude i úsek ČSA a bude zde jednostranný chodník až do Lukášova.

Doplnění dotazu: byl by dobrý přechod pro chodce, je zde velký provoz – konec Zemědělské a otočka autobusu MHD.

p. Pleticha -  to bude mimo, tam se odbočí a zklidní. To budete mít po problému, vydržte rok.

Šlo by změnit koncepci informovanosti na webu města? Dnes tam je stále zimní údržba. V ulici Budovatelů je rozbagrovaná ulice a nikde žádná informace o tom, že se tam bude něco dělat. Je to blok Liberecká a Lípová.

p. Fričová – informace jsou na webu v investičních stavbách.

p. Beitl – ano, občas to je problém, využijte třeba sekci dotazy, komunikace, odpovíme vám.

p. Pleticha – ulice Budovatelů je státní ulice, v uváděném bloku budou rozšířena parkovací místa, je to na webu v IPRM – vloni jsme to projednávali.

p. Fričová – vloni jsme k tomuto měli setkání – projednávalo se hřiště i stavba.

p. Pleticha – chceme, aby firmy, které pro nás dělají, informovali obyvatele, kdy bude jaké omezení, na co se mají připravit, někdy to bohužel nefunguje, ale je řada firem, kde to naopak funguje výborně… Bohužel, když pořádáme setkání k tématům, tak lidé nepřijdou a pak se diví, že to vidí poprvé.

Nikde nebylo zveřejněno, že se toto dnešní setkání koná.

p. Beitl – v Jabloneckém měsíčníku byla tato informace již před 2-3 měsíci. Někdy je problém s doručením Jabloneckého měsíčníku, dejte nám na Zelenou linku informaci, když měsíčník neobdržíte.

p. Fričová – termíny setkání s občany zveřejňujeme od března, dále na webu města, v televizi, rozhlasu, tisku, v autobusech MHD, ale například na sloupy nesmíme nic vylepovat. Když to chceme vylepit na dveře paneláků, tak se zlobí domovní důvěrníci.

Parkoviště v ulici Generála Mrázka, jedná se o placené parkoviště, je zde špatný podklad, při dešti špatný stav, je to letitý problém.

p. Vele – od roku 2007 to je zasmluvněné, bude tam výstavba obchodního domu firmy Crestyl, neopravovali jsme to – neinvestovali jsme tam, protože tam měla začít stavba, od podzimu to není města, proto se tam již za parkování nevybírá žádný poplatek.

Kruhový objezd jak je OBI, je to krajská silnice – při stříkání vodorovného značení minule začali v půl druhé v pátek, vznikaly tak kolony. Můžete tohle řešit?

p. Beitl – když nám pošlete podnět, předáme jej krajskému odboru dopravy, řešit to lze. Ano dávám vám za pravdu, bylo to velké omezení.

Co se staví paralelně s komunikací Libereckou přes les – jak se jede kolem cvičiště k rozhledně, stojí tam bagr, a lesem se buduje cesta.

Občan Rýnovic, který to již zjišťoval, na dotaz odpověděl – jak je silnice od prodejny Citroenu, tak začíná les, tam se dělá vrstevnicová cesta do lesa, je to jen na těžbu dřeva. Navrhuji to po dokončení ponechat jako cyklistickou stezku, byla by to spojka mezi Jabloncem a Libercem.

p. Beitl – lesáci takové cesty zpevní a ponechávají, cesty po zničení stahováním dřeva uvádějí do funkčního stavu.

Závěrem paní z Rýnovic poděkovala za vstřícné jednání pracovníka magistrátu pana Kousala z oddělení investiční výstavby magistrátu.

Ředitelka školy pak poděkovala panu Kozákovi z oddělení správy komunikací za vstřícný přístup při řešení otázky s parkovištěm, magistrátu za nová okna ve škole. Škola je napojena na Rýnovickou energetickou – topí, jak potřebujeme. Poděkování za opravené hřiště, které plně využíváme, s magistrátem se nyní domlouváme o využívání veřejností.

Až budete kontaktovat MP a PČR – retardéry u školy nepomáhají, jestli byste nám to tady mohli pohlídat – ráno před osmou chodí děti do školy a kolem půl druhé ze školy, na přechodu došlo k nabourání. Prosíme, pohlídejte nám to tady. Jako ředitelka mluvím i za rodiče. Je nutné zajistit bezpečí zevnitř – o to se snažíme z naší strany, ale vás žádáme o zajištění zvenčí.

Náměstek pro humanitní oblast pan Pavel Svoboda pozval občany na různé kulturní akce v následujících dnech a měsících – vystoupení pěveckého sboru Janáček na Mírovém náměstí dne 6. 5. 2015 v 16 hodin, dne 7. 5. 2015 Prodaná nevěsta v městském divadle, každou středu do prázdnin na Mírovém náměstí vystoupení ZUŠ, o víkendech v neděli v Tyršově parku promenádní koncerty, v létě na přehradě na slunečních lázních vystoupení revivalové skupiny ABBA STARS – ABBA Revival.

p. Fričová – více informací na odkazu http://mestoplnetonu.akcevjablonci.cz/

p. Beitl – děkuji za příjemné prostředí, věříme, že se nám podaří problémy řešit.

Zápis zajistilo oddělení interního auditu a stížností.

20.5.2015 14:34:05 | přečteno 1768x | Petr Vitvar

Navigace

Zprávy 2015

 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load