Jazyková verze: CZENDEPL

Parkování ve městě

Parkoviště
Placená parkovací místa na území města s parkovacími automaty. Místa pro parkování s kontrolní kartou. Ceník parkování.

Tento ceník byl schválen Radou Města Jablonce nad Nisou dne 3. listopadu 2014 s účinností od 3. listopadu 2014.

Parkovací automaty

Poplatek se vybírá ve dnech pondělí až pátek od 8:00 do 18:00. Dny pracovního klidu jsou bez poplatku ve všech uvedených místech.

 1. Parkovací plochy - 30 minut zdarma

 2. Stání v ul. Podhorská (náměstí Dr. Farského – ul. Smetanova),
  Dolní náměstí (stávající vyhrazená parkovací místa),
  Mírové náměstí,
  Poštovní,
  Jehlářská (od výjezdu z pomocné budovy divadla po křižovatku s ul. Poštovní),
  Generála Mrázka (na komunikaci, mimo soud),
  Liberecká (mezi ul. Opletalova a Rýnovická),
  Opletalova (mezi ul. Libereckou a Korejskou),
  Fügnerova (podél parku),
  Sadová/Pražská (zimní stadion),
  Podhorská/Smetanova,
  Lipanská
  (tržnice)
  Budovatelů

  první započatá půlhodina zdarma
  první započatá hodina 20 Kč
  každá další započatá hodina 30 Kč

  Platba pomocí SMS:

  první započatá půlhodina zdarma
  první započatá hodina 26 Kč
  každá další započatá hodina 40 Kč

 3.  Parkovací plochy - bez 30 minut zdarma

  1. Stání v ulici Komenského (část komunikace od křižovatky s ulicí Libereckou po křižovatku s ulicemi Kostelní a Jugoslávská),
   Anenské náměstí

   první započatá půlhodina 10 Kč
   první započatá hodina 20 Kč
   každá další započatá hodina 30 Kč

   Platba pomocí SMS:

   první hodina

   26 Kč

   každá další hodina

   40 Kč

  2. Stání na Horním náměstí,
   5. května (část mezi ul. Kamenná a Lipanská),
   Korejská (mezi ul. Opletalova a koncem Korejské mimo části u parkoviště Rehavitalu).

   každá započatá hodina

   10 Kč

   Platba pomocí SMS:

   60 minut

   13 Kč

   120 minut

   26 Kč

   180 minut

   39 Kč

   240 minut

   52 Kč

  3. Pasecká zátoka - ulice Za Hrází (parkoviště pod Bižuterií)

   Poplatek se vybírá ve dnech pondělí až neděle od 8:00 do 18:00 hodin denně

   60 minut

   5 Kč

   24 hodin

   30 Kč

   Platba pomocí SMS:

   120 minut

   13 Kč

   24 hodin

   40 Kč

  4. Stání v ulici Tržní (velká parkovací plocha)

   první hodina

   zdarma

   každá další započatá hodina

   10 Kč

   Platba pomocí SMS:

   60 minut

   13 Kč

   120 minut

   26 Kč

   180 minut

   39 Kč

   240 minut

   52 Kč

Kontrolní karty

Oddělení Informační středisko magistrátu města Jablonec nad Nisou, vydá na žádost fyzické nebo právnické osoby kontrolní kartu na běžný rok, která umožňuje stání na některých zpoplatněných místech místních komunikací, kde se úhrada provádí prostřednictvím parkovacích automatů takto (všechny ceny jsou včetně DPH a nelze je nijak dělit na jiné časové úseky):

 1. pro Horní náměstí, ulici U Balvanu (část podél Tyršova parku):

  měsíční

  500 Kč

  roční

  5.000 Kč

  Stání vozidla majitele s trvalým pobytem v ulici a v místě (nutno prokázat)

  roční

  1.500 Kč

  Stání vozidla pro právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele se sídlem společnosti, odštěpného závodu, provozovny, místa podnikání v místě (nutno prokázat)

  měsíční

  450 Kč

  roční

  4.500 Kč

 2. pro parkovací plochy (ulice Anenské náměstí, ulice Budovatelů, ulice Korejská, ulice Poštovní, ulice Jehlářská, ulice Komenského oblast č. 2 (úsek od křižovatky s ulicí Jehlářskou po křižovatku s ulicí Generála Mrázka):

  měsíční

  650 Kč

  roční

  6.500 Kč

  Stání vozidla majitele s trvalým pobytem v ulici a v místě (nutno prokázat)

  roční

  2.000 Kč

  Stání vozidla pro právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele se sídlem společnosti, odštěpného závodu, provozovny, místa podnikání v místě (nutno prokázat)

  měsíční

  500 Kč

  roční

  5.000 Kč

 3. pro parkovací plochy (ulice 5. května, ulice Fügnerova):

  měsíční

  350 Kč

  roční

  3.500 Kč

  Stání vozidla majitele s trvalým pobytem v ulici a v místě (nutno prokázat)

  roční

  1.000 Kč

  Stání vozidla pro právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele se sídlem společnosti, odštěpného závodu, provozovny, místa podnikání v místě (nutno prokázat)

  měsíční

  300 Kč

  roční

  3.000 Kč

 4. pro parkovací plochy - přehrada a okolí:

  měsíční

  150 Kč

  sezónní (4 měsíce)

  500 Kč

Na všech ostatních zpoplatněných parkovištích se nebudou parkovací karty vydávat. Týká se to těchto ploch na místních komunikacích:

 • ulice Podhorská
 • ulice Generála Mrázka – pouze podél komunikace (od objektu soudu k objektu hlavní pošty)
 • Dolní náměstí
 • Mírové náměstí
 • ulice Komenského část s označením č. 1 (úsek po křižovatku s ulicí Jehlářskou)
 • ulice Liberecká
 • ulice Opletalova
 • ulice Sadová - křižovatka s silnící Pražskou -  zimní stadion
 • ulice Podhorská/Smetanova
 • ulice Lipanská (objekt bývalé tržnice)
 • ulice Tržní

Výše poplatku za stání silničních motorových vozidel na místech užívání veřejného prostranství (na rozhodnutí)

 • v pěší zóně 1.250 Kč / měsíc tj. 15.000 Kč / kalendářní rok
 • mimo pěší zónu 1.000 Kč / měsíc, tj. 12.000 Kč / kalendářní rok (sídliště, ostatní části komunikace)

Veškeré náklady spojené s tímto stáním, jako je výroba a instalování svislé dopravní značky, zimní údržba místa stání apod. si hradí každý žadatel sám.

Cena za užívání pozemků a zařízení v majetku města uzavíraná v dohodách dle výše uvedených pravidel je stejná, jako u místního poplatku.

Cena za parkování se nehradí za...

 • silniční motorová vozidla s označením Městská policie Jablonec nad Nisou;
 • silniční motorová vozidla označená znakem Magistrát města Jablonec nad Nisou provozovaná tímto úřadem;
 • viditelně označená silniční motorová vozidla bezpečnostních sborů ČR, při plnění služebních úkonů;
 • viditelně označená silniční motorová vozidla hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby při plnění úkonů podle zvláštního právního předpisu1;
 • viditelně označená silniční motorová vozidla pohotovostních opravárenských služeb (plyn, voda, kanalizace, energetika, místní komunikace) při odstraňování havarijních stavů na inženýrských sítích a místních komunikacích;
 • silniční motorová vozidla s označením Centrum sociálních služeb, na tyto vozidla bude vydávána výjimka pro zastavení, a to na dobu nezbytně nutnou. Výjimku bude vydávat Odbor správy majetku/oddělení technické podpory;
 • silniční motorová vozidla s označením Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. (je však jejich povinnost používat světelná výstražná zařízení dle EN 12352 a TP 66).

Vozidla přepravující zdravotně postižené s označením dle platných právních předpisů mají na místní komunikaci vyhrazena místa odpovídajícím vodorovným a svislým dopravním značením, na ostatních místech místních komunikací určených k parkování mají tyto vozidla parkování zdarma.


1) Např. zák. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zák. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění pozdějších předpisů apod.

Další informace

11.2.2013 14:17:26 - aktualizováno 10.12.2015 10:58:07 | přečteno 29306x | Petr Vitvar
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load