Jazyková verze: CZENDEPL

Bezpečnost

Dokumenty

Právní předpisy, výroční zprávy, koncepční dokumenty týkající se městské policie
30.3.2009 17:15:12 - aktualizováno 8.8.2017 14:00:11 | přečteno 9576x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Dětské dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště
Dětské dopravní hřiště se nachází v ulici Podskalí 9 v Jablonci nad Nisou. Od ledna 2007 spadá pod správu Městské policie Jablonec nad Nisou.
30.3.2009 17:15:00 - aktualizováno 4.7.2017 11:33:37 | přečteno 14105x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Okrskáři

Námět na projekt "Okrskář" vzešel z průzkumu veřejného mínění o bezpečnosti města na základě požadavku samotných občanů. V podstatě jde o kontaktní osobu městské policie v daném regionu, která dobře zná složení obyvatel, aktivní firmy, problematické zóny lokality. A protože se zde pohybuje častěji, obyvatelé ho znají a důvěřují mu, to umožňuje rychleji řešit problémy nebo jim i v některých případech předcházet.
30.3.2009 17:14:56 - aktualizováno 4.5.2017 12:43:30 | přečteno 16275x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Kamerový systém

Operační středisko městské policie, foto: MP
Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
3.3.2011 12:39:39 - aktualizováno 21.12.2016 9:35:04 | přečteno 10677x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Projekt Police Labelling

Nálepka - Police Labelling, autor: archiv MP
Projekt Police Labelling (policejní nálepkování) je původním projektem Městské policie Jablonec nad Nisou realizovaném od roku 2010. Jedná se o označování budov a provozoven v jednotlivých okrscích speciálními nálepkami – etiketami. Tyto nálepky obsahují kontakty na místního okrskáře a také jedinečný identifikační kód.
18.3.2016 12:09:11 | přečteno 872x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Varovný a výstražný systém

Hlásiče, autor: archiv MMJN
Město Jablonec nad Nisou buduje od roku 2007 bezdrátový varovný a informační systém. Ten se využívá k varování a poskytování informací obyvatelstvu při mimořádných událostech nebo při krizových situacích; tj. při povodních, únicích nebezpečných látek, dopravních nehodách, při případné evakuaci obyvatel nebo podávání informací důležitých pro činnost obyvatel.
30.3.2015 11:09:20 | přečteno 1608x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Povodňový plán

Povodňový plán, autor: archiv MMJN
Povodňový plán je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území. Povodňový plán stanoví směrné limity stupňů povodňové aktivity.
27.3.2015 10:45:26 | přečteno 1498x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Hladinoměry

Vodočetná lať, autor: Telmo
Hladinoměry v Jablonci nad Nisou. Pro zjišťování stavu vodní hladiny jsou využívány vodočetné laťe a ultrazvukové snímače, které provádějí bezkontaktní měření. Aktuální stav vodní hladiny je možné sledovat online na portálu provozovaných hladinoměrů systému VOX.
27.3.2015 10:45:20 | přečteno 1692x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Záplavová území

Záplavová území, autor: archiv MMJN
Rozsah záplavových území na vodních tocích v Jablonci nad Nisou - Lužické Nise, Bílé Nise a Mšenském potoku. Záplavová území na těchto vodních tocích vyhlásil Krajský úřad Libereckého kraje na základě návrhu Povodí Labe, s. p., Hradec Králové.
27.3.2015 10:45:14 | přečteno 2006x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Pokyny pro případ ohrožení

Evakuace
Tato příručka obsahuje základní a stručný návod, jak se připravit na možné následky živelních pohrom a technologických havárií, jak se chovat a jaké základní úkoly plnit ke snížení vlivu těchto následků na životy a zdraví obyvatel.
25.4.2005 15:17:13 - aktualizováno 10.3.2015 11:05:22 | přečteno 14717x | Petr Vitvar | Celý článek
 
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load